Teden od 18. do 22. maja – PONOVIMO IN UTRDIMO

Pouk v tem tednu bo namenjen utrjevanju in ponavljanju učnih vsebin.

 

PONEDELJEK, 18. 5. 2020

JUTRANJI KROG: Pozdrav in pogovor o pouku in vzdrževanju higienskih ukrepov po vrnitvi v šolo

Prva ura: SPO – Pomlad

Vsebina: Značilnosti letnega časa – pogovor ob fotografijah, opazovanje sprememb v naravi

Reševanje nalog: DZ/61, 62, 63, 66

Druga ura: GUM –  Ko si srečen

Vsebina: poslušanje in prepevanje pesmi Ko si srečen, učenje besedila.

Tretja ura: N1A – PONOVIMO SNOV “MY BODY” S KLIKOM TUKAJ.

Četrta in peta ura: SLJ – VELIKA TISKANA ABECEDA

Z učenci bomo ponovili poteze in pravilen zapis vseh velikih tiskanih črk. Sledi zapis besed po abecednem vrstnem redu.

Učni list: VELIKA TISKANA ABECEDA

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

TOREK, 19. 5. 2020

Prva ura: ŠPO – Poligon

Vsebina: gibalne naloge, postavitev poligona

Vaje: preskoki, hoja po štirih, tek okoli ovir

Druga ura: ITJ 

 1. Uvodni pozdrav s pesmico “Buongiorno”
 2. Danes bomo poslušali pravljico o zeloooo lačni gosenici. Klikni na povezavo: IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO.
 3. V zvezek zapiši naslov z rdečo barvo IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO. Nariši in pobarvaj lačno gosenico. Lahko pa jo tudi izdelaš. Poglej si posnetek.

Tretja ura: MAT – Zapis števil do 10

Vsebina: zapis števil od 0 do 10

Naloge: ponovimo zapis števil, preštevanje – DZ/31

Četrta ura: SPO – Živo, neživo

Vsebina: razlikujejo, kaj v našem okolju je živo in kaj ne

Reševanje nalog: DZ/ 68, 69

Peta ura: SLJ – POMLADNA ZGODBA

Vsebina: Opazujejo in ustno opisujejo dogajanje na sliki.

Reševanje nalog: DZ / 28,29

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

SREDA, 20. 5. 2020

Prva ura: MAT – Predhodnik, naslednik

Vsebina: ponovimo urejanje števil ter kako določajo izbranemu številu predhodnik in naslednik

Reševanje nalog: DZ/ 53, 54, 55, 56

 

Druga in tretja ura: LUM –  Čebelice

Vsebina: Oblikovanje čebelic iz papirja

 

Četrta in peta ura: SLJ  –  Zapis besed

Vsebina: učenci ob sličicah zapisujejo besede.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

ČETRTEK, 21. 5. 2020

Prva ura: DDP – BEREM SLIČICE

Vsebina: IGRA z RDEČIMI ABC kartami (so v škatli)

 • Igra SLIČICA – BESEDA/POVED

Vsak učenec ima komplet rdečih kartic ABC in listke z besedami/povedmi

Navodilo

Izberi list z besedo. Besedo preberi. List z besedo položi na ustrezno sličico.

ali

Izberi list s povedjo. Poved preberi. List s povedjo položi pod ustrezno sličico.

List: BESEDE IN POVEDI K RDEČIM KARTICAM ABC

Druga ura: N1A –PONOVIMO SNOV “TOYS” S KLIKOM TUKAJ.

Tretja ura: ŠPO – Skok v daljino z mesta

Vsebina: skakanje, odriv, doskok

Četrta in peta ura: SLJ – ZAPIS BESED

Učenci zapisujejo besede po abecednem vrstnem redu:

Npr: avto, balon, cesta,…

Učni list: PIŠEM BESEDE

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

PETEK, 22. 5. 2020

Prva ura: ITJ –

 1. Uvodni pozdrav s pesmico Buongiorno
 2. Prisluhni posnetku in se nauči poimenovati nekatere vrste hrane. IL CIBO.
 3. Pri poslušanju posnetka boš potreboval/a tudi učni list IL CIBO, svinčnik in lepilo.

Druga ura: GUM –  Pesem Abeceda

Vsebina: poslušanje in prepevanje pesmi Abeceda, učenje besedila

Tretja ura: ŠPO – Telovadimo brez rekvizitov, lahko sprehod

Četrta ura: SLJ –  NAREK

Vsebina: po nareku zapisujejo velike tiskane črke ter besede, nato pa besede k sličicam še samostojno zapišejo.

Učni list: NAREK IN ZAPIS BESED

Peta ura: SPO – Ponovimo, kako skrbimo za zdravje

Vsebina: Zdravje je pomembno, zato lahko bolje skrbimo za zdrav način življenja

Naloge v DZ/ 74 – 80 (kar uspemo)

 

 


ITALIJANŠČINA:

 1. ura:
  1. Danes bomo poslušali pravljico o zeloooo lačni gosenici. Klikni na povezavo: IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO.
  2. V zvezek zapiši naslov z rdečo barvo IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO. Nariši in pobarvaj lačno gosenico. Lahko pa jo tudi izdelaš. Poglej si posnetek.
 2. ura:
  1. Prisluhni posnetku in se nauči poimenovati nekatere vrste hrane. IL CIBO.
  2. Pri poslušanju posnetka boš potreboval/a tudi učni list IL CIBO, svinčnik in lepilo.