DEVETI TEDEN od 18. 5. do 22. 5. 2020

(Zaradi vstopa otrok v šolo je prišlo do spremembe urnika.)

PONEDELJEK, 18. 5. 2020

 

1. ura: SPO – POMLAD – (PONOVIMO ZNAČILNOSTI POMLADI) – reševanje nalog v SPO – DZ – / 61, 62, 63, 66 (VREME)

2. ura: GUM – POSLUŠANJE IN PLES OB PESMIABECEDA (CLAUDIA)

3. ura: SLJ – UVODNA URA – INFORMACIJE O ORGANIZACIJI ŽIVLJENJA IN DELA NA ŠOLI

4. ura: N1A – PONOVI SNOV “MY BODY” IN “TOYS” S KLIKOM TUKAJ.

5. ura: SLJ – ZAPIS ABECEDE, PRIKAZ POTEZ PRI VSAKI VELIKI TISKANI ČRKI – ZAPIS ČRK, ZAPIS BESED
 • Navodila: ponovno natančno zapišemo črke v prazna okenca od A do Ž. Pazimo na pravilni zapis – poteze zapisa črke. Na drugi učni list zapišemo nove besede na črke od A do Ž. Lahko doda še kakšno svojo besedo.
 • Učna lista: klikni na povezavo – VELIKE-TISKANE-ČRKE-ABECEDA-V-OKENCIH, ZAPIS NOVIH BESED
_____________________________________________________________________________________________

TOREK, 19. 5. 2020

1. ura: ITJ

 1. Danes bomo poslušali pravljico o zeloooo lačni gosenici. Klikni na povezavo: IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO.
 2. V zvezek zapiši naslov z rdečo barvo IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO. Nariši in pobarvaj lačno gosenico. Lahko pa jo tudi izdelaš. Poglej si posnetek.

 

2. ura: MAT ŠTEVILA DO 10 – UTRJEVANJE, UREJANJE,

 • Vsebina: utrjujemo računanje do 10 (prepis računov v zvezek in računanje – lahko mu narekujete 10 računov – katere zapiše v zvezek in jih izračuna),
 • Konkretni primeri urejanja števil po velikosti (od največjega do najmanjšega in obratno);
 • Učni list: MATEMATIKA – PONOVIMO
 • Dodatno reševanje nalog: DZ 2/42

3. ura: SLJ – POMLADNA ZGODBA

 • Vsebina: Delo v delovnem zvezku slovenščine. Ob opazovanje slike, pripoveduj, kaj se dogaja in reši naloge.
 • Reševanje nalog: v DZ/28, 29,
 • Vsebina: GLASOVI IN BESEDE
 • Reševanje nalog: v DZ/26

 4. ura: ŠPO – POLIGON

 • Vsebina: pripravimo različne gibalne naloge, postavitev poligona (različne ovire – skače, preskakuje, enonožno, sonožno, mimo ovir…).

5. ura: SPO  ŽIVO IN NEŽIVO – ponovimo

 • Vsebina: razlikujejo, kaj v našem okolju je živo in kaj ne (lahko si pogledate gradivo – ppt – katero ste prejeli pri uvodni razlagi snovi);
 • Reševanje nalog: DZ/ 68, 69

__________________________________________________________________________________________________________________________

SREDA, 20. 5. 2020

1. ura: SPO – ZDRAVO ŽIVIM – ponovimo
 • Vsebina: ponovi dele telesa, čutila, zdravo prehrano in kako skrbimo za svoje zdravje.
 • Reševanje nalog: DZ/ 74, 75, 78, 79, 80.

2. in 3. ura: LUM – IZDELAVA ČEBELICE

 • Vsebina: z izdelavo čebelice se želimo spomniti na nanje in 20. 5. 2017 je bil razglašen tudi svetovni dan čebel.
 • Navodila za delo: IZDELAVA ČEBELICE

4. ura: MAT ŠTEVILA DO 10 – PREDHODNIK, NASLEDNIK – ponovimo

 • Vsebina: utrjujemo števila od 0 do 10, ter iščemo predhodnike in naslednike števil.
 • Konkretni primeri s pripomočki (številski trak, zamaški).
 • Reševanje nalog: DZ 2/66

5. ura: SLJZAPIS BESED (VAJE GLASKOVANJA IN ČRKOVANJA)

________________________________________________________________________________________________________________________

ČETRTEK, 21. 5. 2020

1. ura: SLJ IGRAMO SE S STAVNICO
 • Vsebina: s pomočjo sličic sestavljamo besede. Besedo glaskujemo in jo nato zapišemo. Za pomoč pri sestavljanju besed uporabimo lahko črke na kartončkih.
 • Učni list: IGRAMO SE S STAVNICO in BRALNI LIST
2. ura: MAT – ŠTEVILA DO 10 – PONOVIMO
 • Vsebina: utrjujemo števila od 0 do 10, ter iščemo predhodnike in naslednike števil. Konkretni primeri s pripomočki (številski trak, zamaški).
 • Učni list: PREDHODNIK, ŠTEVILO IN NASLEDNIK – PONOVIMO
 • Reševanje nalog s sončki: DZ 2/36, 37.
3. ura: ITJ
 1. Prisluhni posnetku in se nauči poimenovati nekatere vrste hrane. IL CIBO.
 2. Pri poslušanju posnetka boš potreboval/a tudi učni list IL CIBO, svinčnik in lepilo.

 

4. ura: ŠPO – SKOK V DALJINO

 • Vsebina: primerno se obleči in pripravi za športne aktivnosti.
 • Navodila:
  1. UVOD – OGREVANJE:  razgibamo dele telesa ob pesmi –  OD GLAVE DO PETA. 
  2. GIMNASTIČNE VAJE: (8x sonožno preskakuje vrv – levo, desno, 8x sonožno preskakuje naprej, nazaj/ na tla narišemo več krogov – sonožno skače iz kroga v krog/naredi 8x poskoke v zrak /
  3. GLAVNI DEL – SKOK V DALJINO: na tla narišemo črto – od črte se močno odrine in skoči naprej  – klikni na POSNETEK.
  4. IGRA: DAN – NOČ (dan – vstane, noč – počepne).

5. ura: DDP – BEREM SLIČICE

 • Vsebina: reševanje nalog v DZ slovenščine 2. del.
 • Reševanje nalog: BEREM SLIČICE – DZ 2/30
 • Reševanje naloge: KRIŽANKA – DZ 2/31

____________________________________________________________________________________________________________________

PETEK, 22. 5. 2020

 1. ura: MAT – SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE

 • Vsebina: seštevanje in odštevanje sta nasprotni operaciji. Preko konkretnih primerov ugotovimo, da sta res nasprotni operaciji, Pri seštevanju dodajamo, pri odštevanju pa odvzamemo.
 • Reševanje nalog: matematika – DZ 2/ 70.

2. ura: SLJ – NAREK

 • Vsebina: pisanje nareka črk, besed, povedi in prepisa besedila.

3. ura: GUM – PONOVIMO ZNANE PESMI

 • Vsebina: poslušaj in prepevaj že znane pesmi (katere smo spoznali v času dela na daljavo).
 • Gradivo: pesmi lahko poslušaš tukaj – TE PESMI ŽE POZNAM
 • Delo: ob poslušanju si izberi pesem, katera ti je najbolj všeč in nariši ilustracijo.

4. ura: TJA

5. ura: ŠPO TELOVADIMO

 • Vsebina: primerno se obleči in pripravi za športne aktivnosti.
 • Navodila:
  1. UVOD – Tek z nalogami: hodi v krogu in izvaja dodatne gibalne naloge: hiter tek, tek z dolgimi koraki, tek z visokim dvigovanjem kolen, sonožni poskoki, poskoki po eni nogi, hoja po prstih, po peti, po zunanjem in notranjem delu stopal…
  2. GIMANSTIČNE VAJE, GLAVNI DEL: naredi 10 poskokov, 10-krat teci okrog svojega stola, korakaj na mestu in poskusi štet do 20, z levo nogo 8-krat zamahni čim više, z desno nogo 8-krat zamahni čim više, kroži z obema rokama nazaj (10-krat), sedi z iztegnjenimi nogami in se 8-krat dotakni prstov na nogi, 8-krat se prikloni in se vsakič dotakni prstov na nogah, usedi se po turško in vstani brez pomoči rok, naredi 10 počepov, zapri oči in stoj na levi nogi in štej do 10, zapri oči in stoj na desni nogi in štej do 10. Stresi telo.
  3. IGRA – Igra: Skočimožek – Sedimo po turško v krogu. Poklicani hitro skočiti kvišku, napraviti gib z rokami in nogami (raznožiti in odročiti gor) in se zopet usede. Kdo je bil hiter? Kdo je skočil visoko?