DOBRODOŠLI V DEVETEM TEDNU

DELA NA DALJAVO

Pozdravljena pomlad, dobro jutro telo

Če klikneš sem, lahko odpreš: URNIK – PRVE SKUPINE

____________________________________________________________________________________________________________

 1. SLOVENŠČINA:

  1. ura: UVODNA URA
   1. Navodila: Klikni na POGOVOR-OB-PONOVNEM-ODPRTJU-ŠOLE. Priprava te bo vodila skozi učno uro. Vsebine prilagajaj razpoložljivemu času.
  2. ura: PRAVLJICA PRAVLJIČNO DREVO, B/112, 113
   1. Navodila: Klikni na: PRAVLJIČNO DREVO. Priprava te bo vodila skozi učno uro.
   2. Klikni na: BESEDILO – PRAVLJIČNO DREVO 
   3. Klikni na: Berilo, stran 112, 113 -preberi si odlomek na omenjeni strani. Ponovi, kaj to pomeni odlomek.
  3. ura: MALA IN VELIKA PISANA ČRKA D, DZO 2/108, 109
   1. Navodila: Klikni na PREDSTAVITEV ZAPISA VELIKE PISANE ČRKE D
   2. Klikni na PREDSTAVITEV ZAPISA MALE PISANE ČRKE d
   3. Klikni na PREDSTAVITEV ZAPISA PISANE ČRKE D PO LILIBI
   4. Reševanje delovnega lista – MALA IN VELIKA PISANA ČRKA D. Delovne liste prilepiš v zvezek.
   5. Reši naloge v DZO 2/108, 109 – samo črko d.
  4. ura: PREPIS S PISANIMI ČRKAMI DO ČRKE D
   1. Navodila: Klikni na: Prepis-s-pisanimi-črkami-D
  5. ura: SIMON V LUTKOVNI DELAVNICI, U/75, DZ 4/15
   1. Navodila: Klikni na SIMON V LUTKOVNI DELAVNICI
   2. Tukaj najdeš Učbenik, stran 75
   3. Reši še DZ 4, stran 15
  6. ura: LUTKE, U/76, DZ 4/16, 17
   1. Klikni na U, stran 76
   2. Klikni na DZ, stran 16, 17
   3. ČE ŽELIŠ LAHKO REŠIŠ ŠE DL – LUTKE
  7. ura: MALA IN VELIKA PISANA ČRKA G, DZO 2/110, 111
   1. Navodila: Klikni na PREDSTAVITEV ZAPISA VELIKE PISANE ČRKE G
   2. Klikni na PREDSTAVITEV ZAPISA MALE PISANE ČRKE g
   3. Klikni na PREDSTAVITEV ZAPISA PISANE ČRKE G PO LILIBI
   4. Reševanje delovnega lista –MALA IN VELIKA PISANA ČRKA G. Delovne liste prilepi v zvezek.
   5. Reševanje nalog v DZO 2/110, 111. SAMO ČRKO G!!

  MATEMATIKA:

  1. ura:  SEŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 DZ 3/94
   1. Ponovno si oglej PPT predstavitev: Seštevanje do 100 DE + DE 
   2. Nato reši naloge v DZ 3, str. 94.
  2. ura: ČRTIČNI PRIKAZ, DZ 3/98, 99
   1. Navodila: glej pripravo, klik UP – MAT – ČRTIČNI PRIKAZ – DZ 3 str. 98, 99
   2. DZ 3/98, 99
   3. Lahko ponovimo seštevanje: DL – MAT – SEŠTEVAM DO 100 (DE+DE)
  3. ura: ODŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 (DE – D = DE) U/77, DZ 3/104, 105
   1. Navodila: Novo učno snov lahko pričneš z VIDEOM ODŠTEVANJE DE – D
   2. PPT: Odštevanje do 100 DE – D – Diana
   3. Klikni na Učbenik, str. 77
   4. Reši račune DZ 3, str. 104
   5. Reši besedilne naloge DZ 3, str. 105
  4. ura: ODŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 (DE – DE = DE), U/78, DZ 3/106
   1. Navodila: Klik na VIDEO ODŠTEVANJE DE – DE
   2. Učbenik, str. 78
   3. DZ 3, str. 106

  SPOZNAVANJE OKOLJA:

  1. ura: GIBANJE – PONOVIMO, DZ 4/14, 22, 23, 26, 27
   1. Navodila: GIBANJE – PONOVIM
   2. Ker učenci niso imeli doma četrtega dela DZ, smo v šoli reševali dane strani. Jana, to boš ti storila, ko boš prišla do četrtega DZ!
   3. Klikni na: DZ 4, stran 14
   4. DZ 4, stran 22 23
   5. DZ 4, stran 26, 27
  2. ura: LASTNOSTI SNOVI, DZ 4/33
   1. Navodila: Klikni na predstavitev SNOVI, ki te bo vodila po učni uri.
   2. Klikni na DZ 4, stran 33
  3. ura: MEŠAM IN LOČUJEM  (MEŠAM SNOVI), U/76, DZ 4/34
   1. Klikni na MEŠANJE TEKOČIN – PPT in s pomočjo le tega razloži današnjo snov.
   2. Klikni na DZ 4, stran 34 in reši stran
   3. Klikni na U, stran 76

  GLASBENA UMETNOST:

  1. ura: ENKRAT JE BIL EN ŠKRAT – nastop študentke
   1. Navodila: Klikni na Pesem – ENKRAT JE BIL EN ŠKRAT (PONOVIMO – NASTOP ŠTUDENTKE). Priprava te bo vodila skozi učno uro. Uro je pripravila študentka Manca. 
  2. ura: POSLUŠANJE: PODEŽELSKI VRTOVI
   1. Navodila: Klikni na Poslušanje – PODEŽELSKI VRTOVI in te bo priprava vodila skozi uro glasbe. Ker ne smemo igrati na male instrumentke, izkoristi za glasbila lasne instrumente (roke, noge,…)
   2. klikni na: POSLUŠANJE MELODIJE Podeželski vrtovi. 
   3. Lahko tudi ilustriraš ob poslušanju melodije.

  ŠPORT:

  1. ura: GIBANJE NA ENAKOMEREN RITEM
   1. UP – ŠPO – GIBANJE NA ENAKOMEREN RITEM
  2. ura: IGRE HITRE ODZIVNOSTI
   1. UP – ŠPO – IGRE HITRE ODZIVNOSTI
  3. ura: VAJE ZA RAVNOTEŽJE
   1. UP – ŠPO – VAJE ZA RAVNOT

  :


  LIKOVNA UMETNOST:

  1. ura: PRAVLJIČNO DREVO – ilustracija pravljice
  2. ura: PRAVLJIČNO DREVO – ilustracija pravljice
   1. V začetku se spomni na pravljico Pravljično drevo, ki smo jo v tem tednu že prebrali. Poskušaj si pravljično drevo predstavljati. Pravljico najdeš tukaj: LEOPOLD SUHODOLČAN – PRAVLJIČNO DREVO
   2. UP – LUM – ILUSTRACIJA PRAVLJICE – PRAVLJIČNO DREVO

  ITALIJANŠČINA:

  1. ura: GLI ANIMALI
   1. Učni list GLI ANIMALI učenci prilepijo v zvezek, nato pa še klikni na povezavo in poslušaj.
   2. Come si dice in italiano?: pes, mačka, konj, …
   3. GIBAJ SE KOT ŽIVAL: Vola come l’uccello. (Leti kot ptica.) / Salta come il coniglio. (Skači kot zajec.) / Muoviti come l’orso. Premikaj se kot medved. / Vola come la farfalla. (Leti kot metulj) itd.
  2. ura: GLI ANIMALI – JANA (1. skupina)
   1. Učni list GLI ANIMALI (segui le strade): Vsako pot/cesto naj učenci pobarvajo z drugo barvo. Živali naj poimenujejo na glas.
   2. Razne igrice z živalmi (poimenuj, pantomima, …) – po želji.

  ANGLEŠČINA:

  1. ura:
   1. Navodila:: Ponovimo snov “TOYS” s klikom TUKAJ.
  2. ura:
   1. Navodila: Ponovimo snov FOOD s klikom TUKAJ.