30. TEDEN – 16. 3. – 20. 3. 2020 

 

PONEDELJEK, 16. 3. 2020

 1. ura – SLJ: Umetno gnezdo za malo uharico
  1. Navodilo za delo: Preberi besedilo v učbeniku na strani 57, nato reši naloge v delovnem zvezku na strani 55
  2. Učbenik stran 57
  3. Delovni zvezek stran 55
 2. ura – MAT: Merim dolžino
  1. Navodilo za delo: Reši naloge v delovnem zvezku na straneh 26 in 35 (meri s šablono – bodi pozoren, da pričneš meriti pri 0!)
  2. Delovni zvezek stran 26,
  3. Delovni zvezek stran 35
 3. ura – ITJ: La primavera (16. 03. 2020) 

  POTEK DELA PRI ITJ:

  1. Preberi UVODNO OBVESTILO.
  2. Skupaj ponovimo, kako si pravilno umivamo roke. Poglej si ta posnetek: DOBBIAMO LAVARE LE MANI. OSTANIMO ZDRAVI!
  3. Utrjevanje in ponovitev učne snovi o šoli. Tvoj cilj: Uspešen/na bom, ko bom znala poimenovati obravnavano besedišče o šolskih potrebščinah; ko bom znal/a povedati, katero šolo obiskujem (s celo povedjo); ko bom znal/a povedati, kako je ime moji razredničarki (s celo povedjo) in ko bom znal/a povedati, kako je ime moji učiteljici italijanščine (s celo povedjo). Pomagaj si z zvezkom.
  4. V tem tednu je predvidena obravnava učne tematike o pomladi: LA PRIMAVERA.
   • Najprej PREBERI BESEDILO (klikni) in se nauči nove besede (la primavera, l’erba, le farfalle, le api, i fiori),
   • nato pa  reši še KRIŽANKO (klikni).
 4. ura – SPO: Sadno drevo
  1. Navodilo za delo: V učbeniku si oglej si in preberi o sadnem drevju na strani 59. V knjigi ali na spletu poišči primere sadnih dreves v različnih letnih časih in si jih dobro oglej.
  2. Učbenik stran 59
 1. ura – ŠPO: Preskakovanje kolebnice
  1. Navodilo za delo: Malce se ogrej in naredi nekaj gimnastičnih vaj, nato vadi preskakovanje kolebnice ali vrvice (na mestu in/ali v teku)

TOREK, 17. 3. 2020

 1. ura – ŠPO: Preskakovanje kolebnice
  1. Navodilo za delo: Malce se ogrej in naredi nekaj gimnastičnih vaj, nato vadi preskakovanje kolebnice ali vrvice (na mestu in/ali v teku)
 2. ura – SLJ: Pisalne vaje z že poznanimi pisanimi črkami – delovni list »Ponovim«
  1. Navodilo za delo: Najprej črke, besede in povedi preberi, nato prevleci, nazadnje še prepiši v zvezek natančno s peresom
  2. Delovni list: Ponovim – pisane črke
 3. ura – TJA: TOYS ( igrače)
  1. Navodilo za delo: Preberite zgodbico o mucku Jasperju, katero dobite tukaj. Najprej se pogovorite ob naslovnici zgodbe, nato zgodbo preberite, na koncu pa obnovite zgodbo s pomočjo vprašanj na zadnjem drsniku.
 4. ura – LUM in
 5. ura – LUM: Drevo v štirih letnih časih – risanje z barvicami in/ali flomastri
  1. Navodilo za delo: V učbeniku SPO si si ogledal sadno drevo v štirih letnih časih. List papirja razdeli na 4 enake dele kot kaže primer »Drevo v štirih letnih časih« in nariši sadno drevo v vseh štirih letnih časih tako, da si sledijo po vrsti (zima, pomlad, poletje, jesen)
  2. LUM – DREVO V ŠTIRIH LETNIH ČASIH

SREDA, 18. 3. 2020

 1. ura – MAT: Merim dolžino
  1. Navodilo za delo: Rešuj naloge v delovnem zvezku
  2. DZ 3/36, 37
 2. ura – SLJ in
 3. ura – SLJ: Naše ptice
  1. Navodilo za delo: Preberi opise ptic v učbeniku na straneh 54 in 55, nato odgovori na vprašanja v zvezek (priloga 1)
  2. SLJ – NAŠE PTICE – U 54, 55
  3. PRILOGA 1 – NAŠE PTICE
 4. ura – ITJ: La primavera (18. 3. 2020) – POTEK DELA PRI ITJ:
  1. Preberi in se nauči poimenovati v italijanščini spomladanske cvetlice. Klikni na: I FIORI PRIMAVERILI (učna snov).
  2. Reši UČNI LIST (klikni). Če imaš možnost, si ga natisni in zalepi v zvezek, sicer pa prepiši vse v zvezek.
  3. Oglej si risanko »ARRIVA LA PRIMAVERA« (klikni).
  4. Imej se lepo in poskrbi za svoje zdravje. Objem 😊
 5. ura – GUM: Zvonček in trobentica v DZ 3/58
  1. Navodilo za delo: S pomočjo zapisa v delovnem zvezku izvajaj ritmično besedilo z lastnimi inštrumenti (ploskanje, tleskanje, topotanje itd.).

ČETRTEK, 19. 3. 2020

 1. ura – MAT: MERIM DOLŽINO
  1. Navodilo za delo: Rešuj v zvezek naloge z delovnega lista. Pazi na to, da boš črte delal z ravnilom in ošiljenim svinčnikom. Pri merjenju in računanju bodi natančen.
  2. DL MERJENJE
 2. ura – GUM: UTRJEVANJE OBRAVNAVANIH PESMIC
  1. Navodilo za delo: Starše nauči eno pesem, ki smo se jo učili v šoli in jo spremljajte z lastnimi instrumenti (ploskanje, tleskanje, topotanje, …).
 3. ura – SPO: ZNANILCI POMLADI
  1. Navodilo za delo: Preberi opise znanilcev pomladi iz priloge 2 in odgovarjaj na vprašanja v zvezek.
  2. PRILOGA 2 – ZNANILCI POMLADI
 4. ura – TJA: TOYS
  1. Oglej si delovni list z osnovnim besediščem. Glasno preberi besede.
  2. Skozi vaje v priloženi datoteki se nauči, kako poimenujemo posamezne igrače.
 5. ura – SLJ: ZNANILCI POMLADI
  1. Navodilo za delo: Dokončaj delo, ki si ga začel pri uri SPO, če ga še nisi. Če imaš možnost, pojdi v naravo in opazuj znanilce pomladi (uporabi čim več čutil – glej, tipaj, vonjaj).

PETEK, 20. 3. 2020

 1. ura – SLJ in
 2. ura – SLJ: Mali in veliki pisani črki z in ž
  1. Navodila za delo: Črke vedno obravnavamo na enak način. Izhajamo iz malih in velikih tiskanih črk. Poglej si poteze črk na Deželi Lili in Bine: zapis črke Z (klikni) in zapis črke Ž (klikni). Običajno imajo otroci pri teh črkah težave, saj jih zapisujejo preširoko. Poglej si primere na delovnem listu. Bodi natančen/natančna, piši z eno potezo, od črte do črte.
  2. DZO/102, 103
  3. Mali in veliki pisani črki z in ž – če nimaš možnosti natisnit, prepiši v zvezek
 3. ura – MAT: Utrjevanje znanja števil do 100 in računanje z deseticami
  1. Navodilo za delo: Prijavi se v spletno vadnico Moja matematika. Poslala sem ti domačo nalogo do ponedeljka.
 4. ura – ŠPO: Skakalne igre
  1. Navodilo za delo: Danes si zajček in čim več skači (če ti starši dovolijo, lahko tudi po postelji ali trampolinu). Skači sonožno, naprej, nazaj, levo, desno, skači enonožno, najprej po eno nogi, nato še po drugi. Na tla si postavi kakšno oviro različnih višin (npr. vrvico, kocke ali ožjo škatlo) ter jo preskakuj (naprej in nazaj, levo in desno).
 5. ura – SPO: Spomladi sejemo in sadimo
  1. Navodilo za delo: Potrebno je ločiti pojem SEJATI od pojma SADITI. Zapomni si: Semena sejemo in sadike sadimo. Preberi učno snov v učbeniku na strani 60, nato rešijo naloge v delovnem zvezku na strani 66. Pomisli – KAJ POTREBUJEJO RASTLINE ZA RAST?
  2. U/60