32. TEDEN – 30. 3. – 3. 4. 2020

Delo za naslednji dan je vedno zgoraj, ostali dnevi si bodo sledili po vrsti od ponedeljka naprej.

 

MATEMATIKA – REŠITVE: 

 1. REŠITVE – MAT – DZ 3 str. 46, 47
 2. REŠITVE – MAT – DZ 3 str. 50, 51

SLOVENŠČINA – REŠITVE: 

 1. Ponovno boš sam svoj učitelj! Ponedeljkov prepis besed s pisanimi črkami si kar sam popravi. REŠITVE – PIŠEM S PISANIMI ČRKAMI. Bodi pozoren na vse poteze črk.

 SPOZNAVANJE OKOLJA – REŠITVE: 

 1. Kako ti je šlo petkovo preverjanje znanja o pomladi? Preveri  REŠITVE – PREVERJANJE ZNANJA SPO – POMLAD – 2020.

 


PONEDELJEK, 30. 3. 2020

 1. ura – SLJ: PIŠEM S PISANIMI ČRKAMI
  1. V zvezek SLJ napiši z redečo naslov PIŠEM S PISANIMI ČRKAMI.
  2. S peresom prepiši besede s pisanimi črkami. Piši od začetka do konca vrstice in od črte do črte. Pozoren/a bodi na poteze črk in prstek prostora  med besedami. Še posebno pazi na vezave med črkami, kot na primer -OVC- , -VRE- ali -OCE-.
  3. POMEMBNO: Pri pisanju naj se ti ne mudi! Vzemi si čas. Lahko si razdeliš pisanje čez dan (malo dopoldan, malo popoldan.)
  4. Besede za prepis: RAČUN, OMARA, VREČA, ZVONEC, SRŠEN, OVCE, ŠMARNICE, MAČICE, ŽARNICA, ČRV, VEVERICA, ORANŽNA, UČENEC, OCENA, MROŽ, SVEČA
  5. Najprej preberi, nato z nevidnim pisalom piši po zraku, nazadnje pa povedi prepiši v zvezek.  Klikini – PIŠEM S PISANIMI ČRKAMI.
 1. ura – MAT: Seštevam do 100 (DE + E = DE) – PREVERIM SVOJE ZNANJE
  1. Reši naloge v DZ 3/46 in 47 – klikni.                                           
  2. ČAS ZA MALICO. Dober tek!
 2.  ura – ITJ: I NUMERI (Il bruco senza casa – 1. del)
  1. Preberi OBVESTILO (3. teden).
  2. Prisluhni pravljici »IL BRUCO SENZA CASA« (klik). Govori o gosenici, ki ni imela svojega doma, svoje hiške. Pozorno prisluhni posnetku in ugotovi, koliko jabolk je bilo sprva na drevesu.
  3. Odgovor je 20 (venti). Reši učni list »I NUMERI FINO A 20« (klik). Če imaš možnost, si učni list natisni in prilepi v zvezek, sicer pa te prosim, da si snov prepišeš v zvezek.
  4. Ponovi in nauči se števila do 20 skupaj s POSNETKOM (klik).
 3. ura – SPO: SKRBIM ZA OKOLJE 
  1. Oglej si najprej kratek posnetek Ločuj odpadke – klikni. 
  2. Si že kdaj razmišljal/a o tem, kaj lahko ti storiš, da bi bil naš planet bolj čist?  Oglej si, kako za okolje skrbita Jana in Tine: Tudi ti si delček tega sveta – klikni. 
  3. Preberi si v učbeniku,  kako lahko poskrbimo za okolje – U/64 – klikni.
  4. Kapko in Liska sta raziskovala, kam gredo odpadki, ko jih odvržemo – klikni. 
  5. Reši nalogo v DZ 3/87 – klikni.
  6. Lahko si ogledaš še Kako ravnati z odpadno embalažo – klikni. 
  7. 5 MINUT ODMORA – LULAT, PIT IN ROKE UMIT! (Pa malo zamenjaj vrstni red – sej veš, kaj je prav!)
 4. ura – ŠPO: ŠPORTNA ABECEDA
  1. Navodila za gibalne vaje najdeš tukaj: klikni – ŠPORTNA ABECEDA.
  2. Da ti bo bolj zabavno, povabi k športni abecedi še koga od tvojih.

 

TOREK, 31. 3. 2020

 1. ura – ŠPO: ŠPORTNI LOV NA ZAKLAD
  1. Navodila za lov na zaklad najdeš tukaj – klikni – ŠPORTNI LOV NA ZAKLAD
 2.  ura – SLJ: BRANJE Z RAZUMEVANJEM
  1. Besedilo o Pikapolonici si že bral prejšnji teden. Danes samo preveri svoje znanje. Prosim, naloge rešuj čisto sam.
  2. Klikni na Branje z razumevanjem – PIKAPOLONICA
 3. ura – TJA: TOYS: Opposites – old/new
  1. Oglej si fotografijo in razmisli, o čem bomo govorili.
  2. Oglej si predstavitev. Nauči se novega nasprotja ter se na koncu preizkusi z igrico.
 4. ura – LUM: BARVANJE IZDELKA IZ TETRAPAKA
  1. Tvoj izdelek, ki si ga prejšnji teden kaširal, je sedaj že pripravljen na spremembe. Pobarvaj ga in/ali okrasi. Lahko si pomagaš s klikom na povezavo – KAŠIRANJE – kiparstvo – izdelek iz tetrapaka
 5. ura – LUM: USTVARJANJE IZ ODPADNEGA MATERIALA
  1. Navodilo za delo: Zagotovo se pri tebi doma najde veliko odpadnega materiala (papir, karton, tulci, zamaški, škatlice, jogurtovi lončki, pokrovčki, plastenke, itd.).
  2. Oglej si risanko Radovedni Jaka: Kaj narediti iz Miminih smeti
  3. Iz materiala, ki ga imaš na razpolago naredi poljuben izdelek. Potrebuješ veliko domišljije in ustvarjalnosti. Potreboval boš tudi nekaj pripomočkov kot so škarje in lepilo.
  4. NAMIG: Lahko narediš nekaj uporabnega, na primer hranilnik, okrasek, okvir, nakit, igračo, …
  5. Ker se ura povezuje s četrtkovo uro SPO, si v učbeniku oglej primer izdelka: klikni – U/66.
  6. Če ga ne končaš danes, nič za to! V četrtek boš imel uro SPO na razpolago za dokončati izdelek.
  7. Če želiš, lahko svoj izdelek fotografiraš in obesiš na oglasno desko. Zabavaj se!
 6. ura – DDP: ZAKAJ SI MORAM UMITI ROKE?
  1. Najprej si oglej posnetek: klikni – POSKUS
  2. V zvezek SPO napiši naslov Zakaj si moram umivati roke. Na delovnem listu imaš nekaj nalog, katere rešuj v zvezek (lista ni potrebno natisniti).
  3. DL – ZAKAJ SI MORAM UMIVATI ROKE

 

SREDA, 1. 4. 2020.

 1. ura – MAT: SEŠTEVAM DO 100 (DE+E=DE)
  1. Z rdečilom si preglej naloge na straneh 46 in 47. Rešitve najdeš zgoraj med rešitvami.
  2. Spomni se pravila: ČE SEŠTEVANCEM ZAMENJAŠ MESTA, SE REZULTAT NE SPREMENI. Reši naloge v delovnem zvezku na strani 50 in 51. Pri delu si lahko pomagaš s stotičnim kvadratom ali s konkretnim materialom – kocke, zamaški, fižolčki…
  3. Klikni – DZ 3/50 in 51
 2. ura – SLJ:
  1. Uro prični s pregledovanjem ponedeljkove naloge (poglej zgoraj med rešitvami).
 3. ura – SLJ: VELIKA IN MALA PISANA ČRKA L
  1. Črki z in ž sta vam jo kar zagodli, s in š pa sta šli veliko bolje.  Danes pa se boste naučili zapisovati veliko in malo pisano črko L. Poglej si poteze črke v DEŽELI LILI IN BINE – klikni. 
  2. Tudi na tej povezavi najdeš nazorne posnetke, kako pravilno zapisovati pisane črke. Poišči vse tiste črke, ti povzročajo preglavice. Klikni – PRIKAZ PISANJA ČRK
  3. POMEMBNO: 
   1. Pri mali pisani črki L bodi pozoren, da po tem, ko narediš zanko, greš s pisalom RAVNO navzdol! Tako ravno kot napišeš malo tiskano črko L.
   2. Z enakimi potezami zapisujemo malo pisano črko E – torej po hribčku navzgor, zanka in ravno navzdol, na koncu pa narediš še “rokico”, da se črka “prime” z naslednjo črko.
  4. Najprej vadi poteze črke L z nevidnim pisalom po zraku, nato s prstom po zvezku, šele nato s peresom zapiši v zvezek.
  5. Potrebuješ umirjenost in natančnost. Piši z eno potezo, od črte do črte.
  6. V DZO reši samo tiste vrstice s pisanimi črkami L. Klikni – DZO, 106, 107 (če nimaš DZO, piši v zvezek).
  7. ***Ob 10.20 si vzemi malo odmora in si na TV SLO1 oglej risanko Vse o Rozi: Umetnost krame.
  8. Mala in velika pisana črka L (če si lista ne moreš natisniti, vadi v zvezku).
 4. ura – ITJ: LA CASA (Il bruco senza casa – 2. del) 
  1. Kako ti gre štetje do 20? Si se že uspel/a naučiti? Prepričana sem, da ti gre odlično; v nasprotnem primeru pa še malo utrjuj. 😊 Neobvezna naloga: Če želiš, se lahko posnameš pri štetju do 20 in mi posnetek pošlješ preko spletnega obrazca.
  2. Se spomniš risanke o gosenici (klik)? Poglej si jo ponovno, saj boš lahko na ta način lažje sledil/a nadaljnjim navodilom.
   • Za lažje razumevanje sem ti pripravila SLOVARČEK NOVIH BESED. Klikni na zvočnik, poslušaj in ponovi. Če imaš možnost, si lahko slovarček tudi natisneš in ga zalepiš v zvezek (klikni tukaj).
  3. Kako dober spomin imaš? Sličice so vse pomešane. Jih znaš postaviti v pravilni vrstni red? Klikni na povezavo in se poigraj. V okenca moraš napisati pravilno zaporedno številko.
 1. ura – GUM: Pesem: PIHALA
  1. Oglej si glasbila v učbeniku. Katera že poznaš? V katero skupino glasbil sodijo? Klikni – U/32.
  2. Na učnem listu klikni – SPOZNAJMO PIHALA – boš bolje spoznal nekatera pihala in prisluhnil njihovim čudovitim zvokom. Klikni na vsako glasbilo posebej. Katero pihalo ti je najbolj všeč?
  3. Reši še kratko nalogo v delovnem zvezku klikni – DZ 3/70.

ČETRTEK, 2. 4. 2020

 1. ura – MAT: SEŠTEVAM DO 100 (DE+E=D)
  1. Navodilo za delo: Najprej si z rdečilom preveri pravilnost tvojega reševanja nalog v DZ 3/50, 51 (rešitve boš našel zgoraj med rešitvami). Morebitne napake popravi!
  2. Danes ti bom razložila, kako seštejemo dvomestno število z enomestnim, da dobimo za vsoto desetico. Temu lahko rečemo tudi dopolnjevanje do desetice. Kot vedno imamo več načinov računanja. Pokazala vam bom računanje NA DOLGO in računanje NA KRATKO. Lahko si pripraviš tudi stotička in kocke ter sam poskusiš računati.
  3. Klikni na PPT – RAČUNANJE DO 100 – DE + E = D
  4. DZ 3/52 
 2. ura – GUM: LOČUJEMO ODPADKE VSE!
  1. Ali poznaš kakšno pesem o ločevanju odpadkov? Ne? Četrtošolci so si jo kar sami izmislili. Kaj praviš na to? Preberi jo. Klikni – LOČUJEMO ODPADKE VSE. Ko boš prebral/a pesem ustno odgovori še na zastavljena vprašanja, ki jih najdeš na vrhu besedila.
  2. Niso si samo izmislili besedila, ampak so jo tudi zapeli! Poslušaj posnetek – klikni.  Morda se jo z večkratnim poslušanjem naučiš samostojno zapeti.
  3. MALICA 😉
 3. ura – SPO: Naš mali projekt: IZDELEK IZ ODPADNEGA MATERIALA
  1. Dokončaj izdelek iz odpadnega materiala (LUM). Pobarvaj ga ali ga po želji okrasi.
  2. Ali si vedel, da reciklirati pomeni ponovno uporabiti. Tu je ZNAK ZA RECIKLIRANJE.
  3. Oglej si posnetek, ki prikazuje reciklažo tetrapakov – klikni. Upam, da si izvedel kaj novega.
 4. ura – TJA: TOYS: Opposites – old/new
  1. Navodilo za delo: Že poznaš razliko med »OLD« in »NEW«? S pomočjo igre naredi še eno vajo.
 5. ura – SLJ: PRIMERJAMO LASTNOSTI – stopnjevanje pridevnika
  1. Danes boš izvedel/a nekaj novega. Najprej odpri Učbenik na strani 61 in preberi vsebino. Temu kar si prebral rečemo stopnjevanje pridevnika. O pridevnikih se boš bolj podrobno učil v višjih razredih. Sedaj ti bom na DL razložila kako stopnjujemo pridevnike – klikni na RAZLAGA STOPNJEVANJA PRIDEVNIKA.
  2. Nato reši 64 stran v delovnem zvezku: klikni – DZ 3/64.
  3. *Naloge za tiste učence, ki želijo še dodatnih vaj: klikni – STOPNJEVANJE PRIDEVNIKA – DL

 

PETEK, 3. 4. 2020

 1. ura – SLJ: ZGODBA O FERDINANDU
  1. Danes bos spoznal književnega junaka iz Španije. Ali veš kje je Španija? Preberi si zgodbo, ki jo je napisal pisatelj Leaf Munro. Poskusi  prebrati v večji meri sam. Časa imaš dovolj. 😉
  2. Klikni – BIKEC FERDINAND
 2. ura – SLJ: NADALJEVANJE 1. ure SLJ
  1. V zvezek napiši avtorja, naslov knjige ter klikni na povezavo na MUNRO LEAF – zgodba o bikcu Ferdinandu. Lista ti ni potrebno natisniti, niti prepisovati vprašanj. V zvezk zapiši le odgovore na vprašanja in na drugo nalogo odgovoriš samo z DA ali NE.
  2. V našem berilu najdeš tudi odlomek, klikni – B/88, 89
 3. ura – MAT: SEŠTEVAM DO 100 (D+E=D)
  1. Rešuj naloge v DZ 3/53 in DZ 3/54.
  2. Nato se prijavi v spletno vadnico Moja matematika, potem klikni na: 24222424 in reši nalogi. Verjamem, da jima boš kos!
 4. ura – ŠPO: KROŽNA VADBA
  1. Malce se je potrebno tudi razgibat! Navodila za vadbo najdeš KROŽNA VADBABolj zabavno ti bo, če boš povabil k sodelovanju še koga od domačih. 😉
 5. ura – SPO: ONESNAŽEVANJE
  1. Pripravila sem ti predstavitev o onesnaževanju, kjer boš našel tudi nadaljnja navodila za delo v učbeniku in delovnem zvezku (reši samo 2.nalogo). Ne skrbi, ne bo veliko dela! Naj se tvoje potovanje začne: klikni – ONESNAŽEVANJE.
  2. Če nisi znal odpreti povezave na predstavitvi, lahko to narediš tukaj: U/65DZ 3/88
  3. Če želiš si lahko ogledaš še ta posnetek – klikni.

 ZA KONEC DELOVNEGA TEDNA PA SI OGLEJ ŠE ZANIMIV PRISPEVEK IZ ODDAJE Infodrom – klikni. Morda izveš kaj novega.