PONEDELJEK, 30. 3. 2020

 1. ura – MAT
  1. Navodilo za delo: pregledamo rešitve nalog v DZ str. 106 REŠITVE DZ 
  2. Nadaljujemo z utrjevanjem snovi, zato rešimo naloge v DZ str.107-109.
 2. ura – ITJ 
  1. Ponovi in utrdi svoje znanje s KVIZOM.
  2. UČBENIK, str. 35, nal. 3: Poslušaj posnetek in obkroži pravilen odgovor.
  3. Motivacijska naloga: Priden/na si! Zaslužiš si malo sprostitve. KLIKNI.
 3. ura – SLJ
  1. Navodila za delo: danes bomo spoznali nadpomenke in podpomenke, zato si pogledamo NADPOMENKE IN PODPOMENKE
  2. Sledi zapis v zvezek ZVEZEK
  3. Rešimo naloge v DZ str. 57.
 4. ura – LUM
  1. Navodila za delo: danes bomo doma poiskali odpadno embalažo in iz nje naredili kar želimo. Prepustili se bomo naši domišljiji. Poglejmo si primere izdelkov IZDELKI IZ ODPADNE EMBALAŽE
 5. ura – LUM
  1. Navodila za delo: nadaljujete delo prejšnje ure.
 6. ura – DOP/DOD
  1. Navodila za delo: rešujemo domačo nalogo v Moji matematiki, ki je do jutri.  

__________________________________________________________________________________________________________________________

TOREK, 31. 3. 2020

 1. ura – SLJ:
  1. Navodila za delo: preverimo rešitve nalog v DZ na str.57 REŠITVE SLJ
  2. Danes bomo spoznali kar dve novi pesmi z naslovoma – Resni ljudje in Smehasta pesem.
  3. Najprej preberemo pesem Resni ljudje v berilu na str. 30 NAVODILA ZA DOSTOP DO BERILA
  4. Navodila po branju pesmi NAVODILA PO BRANJU PESMI RESNI LJUDJE
  5. Preberemo še pesem Smehasta pesem v berilu na str. 21
  6. Navodila po branju pesmi NAVODILA PO BRANJU PESMI SMEHASTA PESEM
  7. Da bo tudi nas napadel bacil veselosti, si poglejmo naslednje SMEH
 2. ura – ŠPO:
  1. Navodila za delo: odpravi se na sprehod v naravo.
 3. ura – SPO:
  1. Navodila za delo: poglejmo si ta posnetek POGLEJ ME
  2. Ugotovili ste, da se bomo pogovarjali o odpadkih in onesnaževanju. Poglemo si še tole ODPADKI
  3. Preberemo besedilo v DZ na str. 78 in rešimo 1. ter 2. nalogo. Prepričana sem, da ne bo težko:)
 4. ura – MAT:
  1. Navodila za delo: ogreli se bomo s simpatičnim kvizom KVIZ
  2. Preverimo rešitve nalog v DZ str. 107-109 REŠITVE MAT
  3. Danes bomo ponovili snov o simetriji, ki ste jo spoznali že v 2. razredu. Pa si poglejmo SIMETRIJA 1
  4. Odprimo DZ 3. del na str. 5. Preberemo pogovor med Lili in Binetom. Pogumno se lotimo reševanja 1. in 2. naloge.
  5. Nadaljujemo z delom v DZ na str. 6. Pri 3. nalogi izberete eno sliko in jo dopolnite. 4. nalogo rešite kar v delovni zvezek. Danes ne potrebujemo zvezka.
 5. ura – GUM:
  1. Navodila za delo: ker so za nami kar 3 naporne ure, se bomo sprostili na kavču ali na postelji ob poslušanju naslednje glasbe RELAX

__________________________________________________________________________________________________________________________

SREDA, 1. 4. 2020

 1. ura – SLJ:
  1. Navodilo za delo: poglejmo si naslednje SLADOLED
  2. Nadaljujemo z nalogami v DZ str. 58. NAVODILA ZA DELO
  3. Sledi zapis v zvezek. PRIDEVNIŠKE IZPELJANKE
 2. ura – SLJ:
  1. Nadaljujmo z reševanjem nalog v DZ str. 59. Saj bo šlo.
  2. Presenečenje je TUKAJ
 3. ura – SPO:
  1. Navodila za delo: preverimo rešitve nalog v DZ str. 78. REŠITVE 
  2. Nadaljujemo s snovjo in preberemo besedilo v DZ na str. 79. Pogumno rešimo nalogi 3 in 4.
 4. ura – MAT:
  1. Navodila za delo: danes vas bom obiskala na domu in za oceno vprašala poštevanko ter deljenje. Navodila ocenjevanja so tukaj POŠTEVANKA IN DELJENJE
  2. Ponovili bomo snov in rešili naloge v DZ str. 7. Besedilne naloge ni potrebno prepisovati. V zvezek napišete račun in odgovor.
  3. Preverimo rešitve nalog v DZ str. 5 in 6. REŠITVE SIMETRIJA
 5. ura – ŠPO:
  1. Navodila za delo: na domačem dvorišču se igraj z žogo ali s kolebnico.
 6. ura –  TJA:
  1. Reši križanko. Lahko si jo natisneš ali ustno poimenuješ sadje in zelenjavo.
  2. Utrdi svoje znanje z naslednjim kvizom

__________________________________________________________________________________________________________________________

ČETRTEK, 2. 4. 2020

 1. ura – ŠPO
  1. Navodilo za delo: danes boste pripravili in vodili gimnastične vaje za vso družino.
 2. ura – ITJ
  1. Buongiorno 😊 Come stai? Spero bene. 😊
  2. Utrjuj učno snov o dnevnih v tednu z naslednjimi igrami:
  3. Lepo se imej. 😊
 3. ura – SLJ
  1. Navodila za delo: danes bomo spoznali zdravilne rastline. Pa si poglejmo POSNETEK
  2. Razmislek in delo po ogledu posnetka RAZMISLEK
  3. Poglejmo rešitve nalog v DZ str. 58 in 59 REŠITVE IZPELJANKE 
 4. ura – MAT
  1. Navodila za delo: preverimo rešitve nalog v DZ na str. 7 REŠITVE-PONOVIM
  2. Danes bomo ustno utrjevali poštevanko in deljenje. Lahko se igrate tombolo (jo imate v mapi) ali vas starši sprašujejo. Utrjujemo poštevanko v obsegu od 1 do 10!
 5. ura – TJA:
  1. Prisluhni pesmici.
  2. Oglej si predstavitev.
  3. Izdelaj zapis v zvezek po tej predlogi ter fotografijo objavi tukaj.

__________________________________________________________________________________________________________________________

PETEK, 3. 4. 2020

 1. ura – SPO
  1. Navodilo za delo: danes boste veseli, ker je na našem domačem sporedu NAŠ MALI PROJEKT – MARIONETA. Imeli bomo 2 uri SPO in nič MAT danes. Sigurno imate sedaj lep velik nasmeh na obrazu.
  2. Preden začnemo, pregledamo rešitve nalog v DZ str. 79 REŠITVE ONESNAŽEVANJE 
  3. Odpremo DZ na str. 80. Preberemo kaj potrebujemo, se odpravimo na sprehod po hiši in si pripravimo material. Ko to naredimo, preberemo navodila za izdelavo in naj se naš projekt začne. Veselo na delo!
 2. ura – SPO
  1. Navodilo za delo: nadaljujemo delo prejšnje ure.
 3. ura – SLJ
  1. Navodilo za delo: pregledamo rešitve naloge v DZ str. 61. REŠITVE ZDRAVILNE RASTLINE 
  2. Poglejmo si kratek dokumentarec TUKAJ
  3. Ugotovili ste, da se bomo danes pogovarjali o vodi. Odprite DZ na str. 62 in dvakrat preberite besedilo Čemu moramo piti vodo.
 4. ura – SLJ
  1. Navodilo za delo: rešite naloge v DZ na str. 63. Druga naloga je ustnega tipa in se o vodi pogovorite s starši. Pri tretji nalogi boste iskali pregovore o vodi. Zanimivo bi bilo, če bi jih lahko vsi brali, zato jih objavite na našo oglasno desko. Zraven lahko dodate kakšno lepo slikico. To nalogo ni potrebno napisati v DZ, ker boste pregovore objavili, ok?
 5. ura – GUM
  1. Navodilo za delo: nadaljevali bomo s temo o vodi in vsem kar živi v njej, zato skupaj zaplešimo PLES

Ker so za nami že trije uspešni tedni pouka na daljavo, si zaslužite nagrado, ki se skriva TUKAJ

POMEMBNO OBVESTILO

V torek, 7. aprila je svetovni dan zdravja, zato ne bo pouka, ampak ŠPORTNI DAN DOMA! Vsa podrobna navodila boste dobili v ponedeljek.

Želim vam lep vikend!