POTEK DELA:

TOREK, 17. 3. 2020

 1. ura – MATEMATIKA:
  1. Navodilo za delo: V delovnem zvezku rešite naloge na strani 97, 98. Pri 5. nalogi pazite na enoto za denar (€). Pri osmi nalogi pazite, da podčrtujete zmnožke. Rezultat zapišite nad zmnožek in nato ju seštejte. Nalogo lahko rešite na kratko ali pa na dolgo seveda tisti, ki niste še sigurni pri teh nalogah.
  2. Povezava na egradivo https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZMAT2_2015&pages=97&layout=single in https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZMAT2_2015&pages=98&layout=single
 2. ura – ŠPORTNA VZGOJA:
  1. Sprehod v naravi.
 3. ura – SLOVENŠČINA:
  1. V zvezek napiši z rdečim pisalom naslov: Velika začetnica
  2. Napiši 7 povedi v katerih boš uporabil različna imena krajev (mest in vasi), gora in voda (reke in jezera). Pazi na pisavo, pišemo s pisanimi črkami in nalivnim peresom.
 4. ura – SPOZNAVANJE OKOLJA:
  1. navodilo za delo: V delovnem zvezku na strani 68 še enkrat preberi snov. Na strani 69 preveri ali imaš vsa vprašanja odgovorjena in napiši odgovore na neodgovorjena vprašanja.
  2. Povezava na egradivo https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZOKO_2015&pages=68-69
 5. ura – GLASBENA UMETNOST:
  1. Utrjevanje že obravnavanih pesmic.
 6. ura – TUJ JEZIK ANGLEŠČINA
  1.  navodila za delo: Kot zaključek učnega sklopa “At home” naredi vaje, s katerimi boš utrdil poimenovanja za prostore v hiši (tukaj), izraze za ločevanje odpadkov (tukaj) ter krajevne predloge in, on, under (tukaj).

SREDA, 18.3.2020

 1. ura – MATEMATIKA:
  1. Navodilo za delo: Utrjevanje poštevanke. Na spletni strani Moja matematika reši označene naloge. Bodi pozoren določene naloge so do četrtka druge do petka. Povezava do egradiva Moja matematika
  2. Gesla do vadnice Moja matematika, ki ste jih prejeli ob začetku šolskega leta so aktivirana in veljavna. Uporaba vadnice je brezplačna. Učenci, ki ste gesla pozabili mi prosim sporočite.
 1. in 3. ura – SLOVENŠČINA:
  1. Reši vprašalnik v katerem boš preizkusil svoje znanje neumetnostnega besedila voščila/čestitke povezava do vprašalnika Voščilo/čestitka
  2. Ko rešiš vprašalnik spodaj klikni tipko POŠLJI tako bom dobila tvoje odgovore.
 1. SPOZNAVANJE OKOLJA:
  1. Navodilo za delo: Poglavje Naselja – mesto in vas
   • Najprej poglej snov na PP predstavitvi, povezava do PP Naselja
   • Na zadnji peti strani PP- ja boš našel razlike med mestom in vasjo. Preberi katere so vse razlike. Razmisli mogoče je še kakšna razlika?
   • V delovnem zvezku na strani 70 reši 1. in 2. nalogo, povezava stran 70
  2. Snov je predvidena za dve šolski uri (to je gradivo za sredo in četrtek).
 2. ŠPORTNA VZGOJA:
  1. Sprehod v naravi.

ČETRTEK, 19. 3. 2020

 1. ura – ŠPORTNA VZGOJA:
  1. Navodila za delo: Na posnetku so vaje za dobro držo, poglej posnetek in doma vaje ponovi.
  2. Povezava do posnetka Vaje za dobro držo
 1. ura – SPOZNAVANJE OKOLJA:
  1. Navodilo za delo: Poglavje Naselja – mesto in vas
   • Najprej poglej snov na PDF predstavitvi, povezava do PDF Naselja
   • Na zadnji peti strani PDF- ja boš našel razlike med mestom in vasjo. Preberi katere so vse razlike. Razmisli mogoče je še kakšna razlika?
   • V delovnem zvezku na strani 70 reši 1. in 2. nalogo, povezava stran 70
  2. Snov je predvidena za dve šolski uri (to je gradivo za sredo in četrtek).
 1. ura – ITALIJANŠČINA:
  1. Preberi UVODNO OBVESTILO.
  2. Skupaj ponovimo, kako si pravilno umivamo roke. Poglej si ta posnetek: DOBBIAMO LAVARE LE MANI. OSTANIMO ZDRAVI!
  3. Utrjevanje in ponovitev učne snovi o živalih: klikni na KVIZ.
  4. Zabavaj se z različnimi igrami.
 1. ura – MATEMATIKA:
  1. Navodila za delo: Na spletni strani Moja matematika reši naloge za utrjevanje seštevanja in odštevanja do 100 s prehodom.
  2. Povezava do spletne strani Moja matematika
 1. ura – SLOVENŠČINA:
  1. Navodila za delo: V delovnem zvezku na str. 42 preberi besedilo Žabe ne pridejo do cilja. Na strani 43 reši naloge. Pri prvi nalogi obkroži črko glede na pravilnost/nepravilnost povedi. Pri drugi nalogi napiši, kako bi sam rešil problem žab v prometu. Tukaj sam ali s pomočjo staršev išči različne realne možnosti za rešitev problema. Pri tretji nalogi v zvezek SLJ napiši naslov besedila in dane povedi nariši.
  2. Povezava na e-gradivo Lilibi

PETEK, 20. 3. 2020

 1. ura – SLOVENŠČINA:
  1. Navodila za delo: Opis zgradbe – Moja hiša, Navodilo za delo – SLJ opis hiše
 1. ura – MATEMATIKA:
  1. Navodila za delo: Na spletni strani Moja matematika reši naloge za utrjevanje seštevanja in odštevanja do 100 s prehodom.
  2. Povezava do spletne strani Moja matematika
 1. ura – GLASBENA UMETNOST:
  1. Navodila za delo: Poslušaj in zapoj pesem Žabja svatba
  2. Posnetek Žabja svatba
 1. In 5. ura – LIKOVNA UMETNOST:
  1. Navodila za delo, Risba hiše