POTEK DELA v TEDNU od 4. do 8. maja 2020

 

Dragi učenci in učenke, pred nami je SEDMI TEDEN DELA NA DALJAVO.
_______________________________________________________________________________________________

 

PONEDELJEK, 4. 5. 2020 

 

Navodilo za delo:

 1. URA – MAT _
 2. pisno deljenje z dvojnim prehodom                    
 3.  https://www.youtube.com/watch?v=sJ-t8cwhYws     klikni na razlago
 4. https://www.youtube.com/watch?v=NMBwpnoNOnc   klikni
 5. V DZ reši stran 78 in 79 in v DDZ 1. nalogo na strani 62
 6. Na strani Radovednih pet rešuj naloge s Cofkom

 

 1. URA – GUM
 1. Nadaljujmo z delom iz prejšnje ure
 2. Veliko vas je slike skice inštrumenta, pa tudi že kakšen izdelan inštrument poslalo na mail
 3. Če to še nisi storil, te opominjam, da to pošlješ čimprej na mail (tilen.bozic@ossmarje.si)
 4. Začnimo s pripravo materialov, ki jih bomo potrebovali za izdelavo inštrumenta
 5. Kako bi svoj inštrument okrasil? Ne pozabi vključiti svojega imena na kreativen način, da bomo vsi inštrument prepoznali!
 1. URA –SLJ
 1. Navodilo za delo: v delovnem zvezku na strani 78 je novo poglavje  Prošnja
 2. Preberi vsa tri besedila in reši naloge na strani 79,80 in 81.
 3.  Sam zapiši prošnjo sošolcu, prijatelju, mami, teti….

 

 1. URA –N2I
  1. Buongiorno 😊Come hai trascorso le vacanze? Kako si preživel/a počitnice? Upam, da si si nabral/a novih moči in da se veseliš današnje ure italijanščine. 😊
  2. Danes bomo utrjevali snov za pisno preverjanje in ocenjevanje znanja. Prisluhni razlagi in ponovi učno snov. PONOVITEV UČNE SNOVI.
  3. Ponovno prilagam NAVODILA ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA IZ ITALIJANSKEGA JEZIKA (klikni).
  4. Po dolgi ponovitvi snovi si vzemi čas za odmor. Sprosti se ob glasbi in zapleši tudi ti. KLIK.

 

 1. URA – TJA – GET DRESSED – What is he/she wearing?
 1. V zvezek zapiši naslov: What is he/she wearing? (Kaj ima on/ona oblečeno?)
 2. U-85/1: v zvezek preriši oblačke, prisluhni opisom otrok, kako so oblečeni in v oblačke ustrezno zapiši njihova imena.
 3. U-85/2: prepiši učni zapis. WHAT IS HE, SHE WEARING
 4. DZ-85: reši 1. in 2. nalogo.
 5. Navodila za ocenjevanje v mesecu maju najdeš tukaj. MOJ TEDEN, NAVODILA ZA OCENJEVANJE

TOREK, 5. 5. 2020 

Obvestilo za starše klikni

1.URA – SLO – Kako izrekamo zahvalo-

 • Preberi 1. nalogo na strani 82. Kaj pomeni pregovor?
 • V 2. nalogi preberi vprašanja in ustno odgovori na vprašanja
 • Pri 3.nalogi vstavi ustrezno besedo, ki izraža zahvalo.
 • Reši še 4.nalogo na strani 83 in izpolni rubriko Dopolni in pomni

 

2.URA – SLO- Kako pišemo zahvalo?

 • Na strani 84 preberi besedilo in odgovori na vprašanja na strani 85.
 • Pri 2. nalogi napiši dele besedila in si pomagaj z besedami v oblačku
 • Na strani 86 preberi besedilo in odgovori na vprašanja
 • Dopolni 4.nalogo
 • Sam sestavi zahvalo: lahko je namenjena nekomu, ki se mu želiš zahvaliti
 • Izpolni Dopolni in pomni

3.URA –MAT

 1. Navodilo za delo: V DDZ reši str.63
 2. Reši dl   učni list mat-rešitve dobiš jutri

4.URA – N2I

 1. Današnja ura bo namenjena preverjanju znanja. Preden se lotiš reševanja, pozorno preberi vsa navodila. PAZI: kjer je polje za vpis elektronske pošte, vnesi mojo e-naslov: anja.segulin@gmail.com
 2. Klikni na PREVERJANJE ZNANJA in pridno rešuj. In bocca al lupo! 😊

5.URA – DDP

 1. Navodilo za delo:

6.URA – SLO 

V berilu izberi katerokoli besedilo, ga preberi slovnično pravilno in na kratko napiši obnovo. Upoštevaj uvod, jedro in zaključek. Pazi na pisavo !!!

 

SREDA, 6.5.2020

 

obvestilo 6.5.obvestilo – klikni

 1. URA – ŠPO
  1. Navodilo za delo: Igra po lastni izbiri

 

 1. URA – NIT
 1. Navodilo za delo: 
 2. v učbeniku na strani 104, 105 in 106 preberi snov
 3. Poišči podobnosti in razlike
 4. Poskušaj najti podobnosti in razlike v svoji družini
 5. Na strani Radovednih pet si oglej  Ljudje smo si podobni, a vendar različni
 6. Reši naravoslovno dejavnost Telesne značilnosti moje družine (razpredelnico najdeš pod žogico)

 

 1. URA –DRU
 1. Navodilo za delo:V učbeniku preberi snov na strani 64 in 65
 2. Poglej si prispevka
 3.  https://www.youtube.com/watch?v=09yBi3ZqCYw
 4. https://www.youtube.com/watch?v=pPyzkS6NiJw
 5. V DZ preberi stran 78 in reši 1.,2.,3.in 4.nalogo

 

 1. URA – MAT
 1. Navodilo za delo: besedilne_naloge_-_pisno_deljenje rešitve
 2. Reši naloge v DZ str.80
 3. Vadi račune množenja in deljenja

 

 1. URA – LVZ   Na domačem dvorišču ali v neposredni bližini poišči cvetoče drevo in ga nariši s poljubno tehniko
 2. URA – LVZ
 1. Navodilo za delo:

ČETRTEK, 7. 5. 2020 

 

1.URA-NIT- poglej si posnetek- klikni

https://www.youtube.com/watch?v=Icd8LPV_SB4

reši učni list  delovni list-klikni

 

 

 1. URA – DRU
 1. Navodilo za delo: V učbeniku si preberi snov na strani 66 in 67
 2. Na Radovednih pet si poglej filmček Obrt in industrija in preberi še naslednji dve poglavji na Radovednih pet
 3. Oblikuj miselni vzorec
 4. Oglej si posnetka
 5. https://www.youtube.com/watch?v=vv8Rqufie7Q
 6. https://www.youtube.com/watch?v=jqqILqoSV9I
 7. Uči se družbo po vprašanjih, ki sem ti jih poslala.

 

 1. URA –  MAT
 1. Navodilo za delo:
 2. https://interaktivne-vaje.si/matematika/pisno/pisno_deljenje.html -klikni
 3. klikni na deljenje z enomestnim številom na dolg način
 4. pojdi v desni spodnji kot in klikni na vaje
 5. prikazalo se ti bo 6 računov
 6. ko jih rešiš pravilno, se ti bo ob strani prikazal smejko
 7. nato klikni na pripravi 6 novih računov
 8. isto lahko računaš tudi na kratek način (tam kjer je narisan piščanček)

 

 1. URA –  SLO
 1. Navodilo za delo: Preberi besedili Medved in Dež v berilu na strani 50 in 51
 2. Odgovori na vprašanja

 

 1. URA – GUM
 1. Navodilo za delo:

 

 1. URA – ŠPO
 1. Navodilo za delo: Igre po lastni izbiri

PETEK, 8. 5. 2020 

Lep pozdrav učenci,

danes imamo tehnični dan. Vsa navodila imate na ppt.

TEHNIČNI DAN – klikni