PRVI TEDEN (16. 3. – 20. 3. 2020)


PONEDELJEK, 16. 3. 2020

1. URA – TJA

 1. Oglej si videoposnetek: klikni tukaj. 
 2. Učbenik, str. 59, naloga 6.b: tvori povedi o svoji državi, tako da za vsako besedo v okvirčku zapišeš eno poved. Primer: The west is hillier than the east.
 3. Učbenik, str. 59, naloga 7: primerjaj stvari med seboj tako, da v zvezek zapišeš dve povedi za vsako iztočnico. Primer: two seasons; Summer is hotter than winter. Winter is more beautiful than summer.
 4. Utrjevanje: klikni tukaj.
 5.  Rešitve domače naloge prejšnjega tedna (DZ, str. 46 in 47) si lahko preverite tukaj (pdf rešitve, stran 7 in 8).

2. URA – ZGO

 1. Zadnjič ste samostojno reševali delovni list s pomočjo učbenika. Preglej rešitve tvojega dela:GRADBENIŠTVO DANES rešitev
 2. Oglej si video posnetka: New York, 10 najvišjih stavb na svetu
 3. Radovedni raziskovalci (če želiš): Igra Svetovne znamenitosti: 1, Igraš lahko večkrat, če klikneš gumb na desni  >>Si prepoznal znamenitosti?

5.URA- GOS/FANTJE: KUHARSKI PRIPOMOČKI- seznam.

6. URA – TJA DDP 

 1. Reši delovni list: odpreš ga tukaj. COMPARATIVE ADJECTIVES – PRIDEVNIKI V PRIMERNIKU
 2. Rešitve imaš priložene, da lahko preveriš svoje znanje.

 


TOREK, 17. 3. 2020

1.URA – N2i

 1. Prisluhni pesmici: La canzone dei mestieri
 2. Reši delovni list (če nimaš tiskalnika, prepiši v zvezek): ESERCIZIO I mestieri e le professioni
 3. V učbeniku str. 40 preberi vajo 3.
 4. Slovar v pomoč

2.URA – MAT : DECIMALNA ŠTEVILA – Desetiški ulomki

 1. Ponovitev snovi, reši naloge na strani: klikni na povezavo – naloge za vajo.
 2. Snov, ki jo zapišeš v zvezek: 6. razred_1. ura
 3. Snov prebereš v U str. 91, pregledaš rešena primera U str. 92,93/1, 2
 4. Preberi še enkrat razlago in poskusi rešiti rešene primere, ki so na dnu strani: Znam za 5
 5. Utrjuj znanje s klikom na povezavo (najprej si na list zapiši z desetiškim ulomkom, nato ga pretvori v decimalno število) : interaktivne vaje
 6. Reši naloge U str. 93/1,2

3.URA – LUM

 1. Navodila za delo: Votla in polna plastika oz. kip
 2. Povezava

4.URA – SLJ

 1. Ob nalogah v delovnem zvezku (2. del) na strani 28 do 32 boste spoznali, kako sklanjamo osebne zaimke.
 2. Rešitve nalog lahko preverite na tej povezavi: Rešitve Gradim slovenski jezik 6

5.URA –TJA 

 1. Rešitve domače naloge (Učbenik, str. 59/6b): zapis v zvezek; 1. Piran is more crowded than Šmarje. 2. People in the west are friendlier than people in the east. 3. Koper is sunnier than Ljubljana. 4. Portorož is warmer than Maribor. Houses in Koper are more expensive than houses in Celje. 4. People in the USA are fatter than people in Slovenia. 5. Bovec is wetter than Lucija. 6. Šmarje is smaller than Koper. 7. The weather in the south-west is nicer than in the north-east. 8. Šmarje is more beautiful than Ljubljana.
 1. Oglej si videposnetek: SUPERLATIVE ADJECTIVES
 2. Učbenik, str. 60, naloga 1: oglej si slike in vprašanja v kvizu. Preberi in odgovori na njih. Nato preveri rešitve. RECORD BREAKERS – rešitve prve naloge
 1. Učbenik, str. 61, naloga 2 a: poglej si sliko treh stavb in preberi, kako stopnjujemo pridevnike v presežniku (v angleščini se temu reče ˝superlative˝). V zvezek napiši naslov SUPERLATIVE ADJECTIVES in prepiši učni zapis, ki ga najdeš tukaj. SUPERLATIVE ADJECTIVES – ucni zapis
 1. Učbenik, str. 61, naloga 2 c: izpolni preglednico. Ne pozabi na pravila zapisa! (najdeš jih v U str. 59/4b)
 1. Delovni zvezek, str. 48, 1. naloga: na zemljevid napiši imena celin. Pomoč najdeš tukaj.

6.URA – TIT

 1. Navodilo za delo: LESNA GRADIVA
 2.  Povezava na kviz 
 3. Povezava na yt

SREDA: 18. 3.  2020

 1. URA – SLJ
  1. . Rešite vse tri preglednice na učnem listu Sklanjanje osebnih zaimkov. Kdor ima možnost, naj učni list natisne.
  2. Dodatno delo: Utrjevanje s pomočjo e-gradiva
 2. URAŠPO
  1. .Navodila za ŠPO 6DF 18.3. 2020 1
  2. TABELA VADBE
 3. URA – TJA: Record breakers, part 2
  1. Uvod: Rešitve naloge v U-61/2c najdeš tukaj.  Rešitve naloge, U, str. 61, naloga 2c
  2. Pa še nekaj za radovedneže.
  3. U 61/3dopolni poved z imenom reke iz kviza.
  4. U 61/5: S pomočjo iztočnic tvori resnične povedi. Povedi zapiši v zvezek. Primer: Tinko Palinko is the youngest person in our class.
  5. U 61/6b: Iz kviza iz 1. vaje poišči imena 7 celin. Preberi povedi z namigi in oštevilči celine po velikosti, od največje do najmanjše.
  6. Utrjevanje: DZ – 48/2-3
 4. URA/F IN 5.URA/D – TIT
  1. Navodilo za delo: LESNA GRADIVA – skupina FANTJE
  2.  Povezava na kviz 
  3. Povezava na yt
  4. Navodilo za delo: LESNA GRADIVA – skupina DEKLETA
  5. Povezava
 5. URA/F IN 4.URA/D – GOS
  1. MALI IN VELIKI GOSPODINJSKI STROJČKI: MALI IN VELIKI GOSPODINJSKI STROJČKI
  2. TEST O PREPOZNAVANJU ZELENJAVE: VAJA
 6. URAMAT:  Desetiške enote in decimalna števila
  1. Preglej domačo nalogo prejšnjega dne (rešitve) POZOR! Rešitve so namenjene pregledovanju in ne prepisovanju!
  2. Ponovi desetiške enote: ponovitev
  3. Poglej si video z razlago: Učilnica
  4. V zvezek zapišeš naslov: Desetiške enote in prerišeš tabelo iz U str. 91, ter si prebereš snov pod tabelo, probaš rešiti tudi rešena primera U str. 93/3,4
  5. Rešiš naloge in predelaš snov tudi v i-učbeniku: 1.naloga, 2. naloga
  6. Rešiš naloge U str. 93/3-6

ČETRTEK: 19. 3.  2020

 1. URA – SLJ: Opis igre

  1. An ban, pet podgan, štiri miši v uh me piši, vija, vaja, ven!
   • Se tudi ti spomniš katere od mnogih izštevank, ki ste jih uporabljali na šolskem ali domačem igrišču?
   • Razmisli in odgovori v nekaj povedih. Piši v zvezek.Zakaj je prav, da se družimo in igramo skupaj in ne le posedamo pred računalniki in televizorji?
  2. Oglej si posnetek: An, ban, pet podgan…
  3. Navodilo za delo: Opis igre
 2. URA – N2I
  1. Navodilo in naloge: NAVODILO
  2. Pesmica La canzone dei mestieri
  3. Slovar 
  4. Utrjevanje – NI obvezno, je priporočeno
   1. I mestieri 1
   2. I mestieri 2
   3. I mestieri 3 
 3. URA – ŠPO
  1. Navodila za ŠPO 6DF 19.3.2020 2
  2. TABELA VADBE
 4. URA – NAR
  1. NAVODILA
  2. Učna snov RAZMNOŽEVANJE RASTLIN
 5. URA – MAT : Decimalna števila, utrjevanje
  1. Preglej nalogo prejšnjega dne (rešitve) POZOR! Rešitve o namenjene pregledovanju in ne prepisovanju!
  2. Rešiš naloge na straneh: 1. vaja, 2. vaja, 3. vaja, 4. vaja. Kar se da rešuj v zvezek (Vaja) in preveri rezultate na strani.
  3. Rešiš še naloge: 1. vaja, 2. vaja
 6. URA – GEO
  1. Za prvič bomo rešili kviz, ki bo preverjal prvi sklop, ki smo ga osvojili letos pri geografiji. Srečno.
  2. Link na kviz: https://docs.google.com/forms/d/16FMkz60Zm2MsTeItLvzWy-ECS0rqqHeyIiR7XB-FlZs/edit

PETEK: 20. 3. 2020

 1. URA – MAT: Decimalna števila na številski premici
  1. Poslušaš razlago in zapišeš v zvezek: Učilnica
  2. Rešiš vaje na delovnih listih (če je mogoče si jih natisni, sicer zapiši rešitve v zvezek/nariši premice in slike števil, priložene so tudi rešitve) vaja1vaja2, vaja3vaja4
  3. Rešiš interaktivne vaje: vaja1, vaja2
  4. Se poigraš z matematično igro (rešiš vse zahtevnostne stopnje): Igrica (počakaj, da se čas nalaganja izteče…)
 2. URA – GUM
  1. Pozorno preberi besedilo
  2. Odgovori na kviz
 3. URA – NAR
  1. Navodila za delo POSKUS. Tako kot včeraj velja, da v zvezke prepišete vse, kar je v zelenem tisku. Vse ostalo so navodila za delo.
  2. Reši spletni vprašalnik.
 4. URA – SLJ
  1. Preberi besedilo pri nalogi 13 (stran 37) in reši od 14. do 16. naloge v delovnem zvezku.
 5. URA – TJA – Mickey and Millie go camping – pridevniki in izjeme
  1. Uvod: Rešitve DZ-48/2,3 so tukaj. (stran 8). Rešitve U-61/5, 6b so tukaj. REŠITVE
  2. U 62/1a: Preberi strip in na kratko odgovori na vprašanja.
  3. Slovnica: U 63/2a: Dopolni tabelo. Pomagaj si s tem zapisom in ga prepiši v zvezek. STOPNJEVANJE PRIDEVNIKOV – IZJEME
  4. Utrjevanje: DZ 48/4,5  Pridevniki skozi igro.
 6. URA – RAZ
  1. Zapišeš kaj v Klepetalnici-PADLET, lahko dodaš tudi kakšno sliko…