DRUGI TEDEN (23. 3. – 27. 3. 2020) 


PONEDELJEK, 23. 3. 2020

 1. URA – TJA: OFF WE GO – Mickey and Millie go camping, part 2 
  1. Uvod: Rešitve DZ-48/4,5 so tukaj.(stran 8). Rešitve U-62/1a so tukaj. REŠITVE
  1. U 63/4: Zapiši svoje zamisli o najboljših in najslabših stvareh, I think the best subject is Maths. The worst subject is History. Povedi zapiši v zvezek.
  1. U 63/5a: Pomagaj si s stripom v 1. vaji in dopolni poved.
  1. U 63/5b: Poveži pridevnike s samostalniki in tvori ustrezne besedne zveze (Primer: as heavy as lead kar pomeni težek kot svinec). Pomagaj si z zapisom tukaj. PRIMERJALNI PREGOVORI
  1. Utrjevanje: DZ 49/7 in DZ 50/1
 2. URA – ZGO
  1. NAVODILO in PREVERJANJE
  2. GRAD
  3. Gradovi na Slovenskem
 3. URA – ŠPO
  1. Navodila za ŠPO 6DF 23.3.2020 3
  2. TABELA VADBE
 4. URA – SLJ: Opis športa

  1. Preberi besedilo: Badminton
  2. Reši naloge v delovnem zvezku (ki so vezane na besedilo, ker posnetka si ne morete ogledati): 4., 5., 8., 9., 10. (stran34-36).
 5. URA
  1.  TIT: LESNA GRADIVA
   1. POVEZAVA ZA SKUPINI FANTJE IN DEKLETA
  2. GOS/F:
   1. Navodilo: PRAKTIČNO DELO
   2. Recept: FRANCOSKI POPEČENEC
 6. URA
  1. DDP MAT
   1. iRokus, Samostojni delovni zvezek 2. del, rešuješ glede na težave, od strani 40-52 (Povezava), navodila za prijavo najdeš na začetni spletni strani šole pri obvestilih o delu na domu, prijava je brezplačna.
  2. DDP TJA
   1. Reši delovni list: odpreš ga tukaj. PRIDEVNIKI V PRIMERNIKU IN PRESEŽNIKU
   2. Rešitve imaš priložene, da lahko preveriš svoje znanje.

TOREK, 24. 3. 2020

 1. URA – N2i
  1. NAVODILO 
  2. Slovar in prevajalnik
 2. URA – MAT: Zaokroževanje decimalnih števil
  1. Razlaga in zapis v zvezek: Učilnica
  2. Preberi snov in reši naloge v i-učbeniku: 1. stran, 2. stran, 3. stran, 4. stran, 5. stran
  3. Reši naloge v U str. 98/1-3
 3. URA – LUM 
  1. POVEZAVA Z NAVODILI
  2. POVEZAVA ZA ODDAJO SKICE OD PREDHODNE URE
 4. URA – TJA – OFF WE GO – Mickey and Millie go camping, revision 
  1. Uvod: Rešitve DZ-49/7 in 50/1 so tukaj (stran 8). Rešitve U-63/4 so tukaj. REŠITVE
  2. Za ponovitev snovi prejšnjega tedna najprej reši kviz.
  3. Utrjevanje: DZ 50/2 in DZ 51/3,4,5 (pri tretji nalogi boš potreboval CD, ki ga imaš priloženega na zadnji strani delovnega zvezka).
 5. URA – SLJ
  1. Preberi navodilo in napiši besedilo: Opis športa – navodilo
 6. URA
  1. TIT
   1. NAVODILA
  2. GOS/D
   1. Navodilo: PRAKTIČNO DELO
   2. Recept: FRANCOSKI POPEČENEC

SREDA: 25. 3.  2020

 1. URA – SLJ: Utrjevanje slovničnih vsebin
  1. Reši naloge v delovnem zvezku od 19. do 28. na strani 40-44.
  2. Rešitve nalog lahko preverite na tej povezavi Rešitve Gradim slovenski jezik 6  (16. enota Ni časa za dolgčas, na strani 18, 19).
  3. Interaktivne naloge na iRokusPlus.si: iRokusPlus-navodilo
 2. URA – ŠPO
  1. Navodila za ŠPO 6DF 25.3.2020
 3. URA – TJA – The World – Culture (the weather in Britain)
  1. Uvod: Rešitve DZ-50/2 in DZ-51/3,4,5 so tukaj. (stran 8).
  2. U-64: Poslušaj besedilo o vremenu v Veliki Britaniji in podčrtaj neznane besede.

   3. Nato si jih izpiši v zvezek in poišči njihov prevod v slovenščini v slovarčku novih besed. Besedilo nato enkrat preberi na glas. THE WEATHER IN BRITAIN – slovarček
   4. U-64, naloga 1, 2 in 4: navodila za reševanje najdeš tukaj. U-64-1,2,4

 4. /5. URA – TIT LESNA GRADIVA
  1. POVEZAVA Z NAVODILI
 5. /4. URA – GOS/D
  1. Recept: JAJČNA-ZELENJAVNA OMLETA
 6. URA – MAT: Zaokroževanje decimalnih števil – utrjevanje
  1. Reši kviz na povezavi: kviz
  2. Reši delovni list, rešuj v zvezek: Vaje
  3. Poigraj se še z igricami: igra1, igra2, igra3 (omogočit je potrebno flash)

 


ČETRTEK: 26. 3.  2020

 1. URA – SLJ
  1. Oglej si posnetek (utišaj zvok): povezava
  2. Razmisli, kaj prikazuje posnetek.
  3. Reši 1., 2. in 3. nalogo v DZ (stran 46, 47)
  4. Preberi besedilo v 4. nalogi na strani 48.
  5. Reši v DZ naloge od 5. do 10. na strani 49.
  6. Rešitve nalog lahko preverite na tej povezavi Rešitve Gradim slovenski jezik 6  (17. enota Prapraprapračlovek, stran 19).
 2. URA – N2I
  1. Ascolta
  2. Quaderno degli esercizi: pagina 43, pagina 17/esercizio 26, pagina 19/esercizio 28
  3. Quiz
 3. URA – ŠPO
  1. Navodila za ŠPO 6DF 26.3.2020
 4. URA – NAR
  1. 1. NAVODILA IN POVEZAVE 6. a
  2. Povezava na VPRAŠALNIK
 5. URA – MAT: Zaokroževanje decimalnih števil – utrjevanje
  1. Poslušaj, kaj ti sporoča učiteljica o rešitvah včerajšnjega kviza: Učilnica
  2. Še enkrat reši podoben kviz kot včeraj: kviz (Natančno preberi navodila!)
  3. Reši še interaktivno vajo.
  4. Reši delovni list za ponovitev snovi: delovni list (če nimaš tiskalnika prepišeš naloge in rešuješ v zvezek)
  5. Poigraj se še malo z igricami: igra1, igra2, igra3 (omogočit je potrebno flash)
 6. URA – GEO
  1. Navodila: Navodila za delo
  2. Ppt: Prikazovanje zemeljskega povrsja (I)

PETEK: 27. 3.  2020

 1. URA – MAT: Urejanje decimalnih števil
  1. Ponovitev snovi – reši interaktivne vaje: 1. vaja, 2. vaja
  2. Prisluhni razlagi in si zapiši snov v zveze: Učilnica
  3. Reši interaktivne vaje: 1. vaja, 2. vaja, 3. vaja, 4. vaja
  4. Preberi in reši naloge v i-učbeniku: 1. stran, 2. stran, 3. stran, 4. stran (rešiš samo dane strani, se ne premikaš sam/a naprej)
  5. Naredi še vajo v zvezek iz U str. 96/1-4 in U str. 98/4-8
 2. URA – GUM
  1. Preberi
  2. Poglej primere v učbeniku
  3. Klapa Kumpanji – Na planincah
  4. V zvezek napiši naslov Mali vokalni sestavi ali male pevske skupine
  5. Prepiši vprašanja iz DZ v zvezek in odgovori
  6. Rockapella – Bohemian Rhapsody
  7. Manhattan Transfer – Java Jive
  8. Take 6 – Oh Come All Ye Faithfull
 3. URA – NAR:
  1. Tisti, ki delate poskus, podaljšajte tabelo (ali spodaj narišite še eno) na 10 dni, če so vam prva semena že vzklila. Do takrat beležite rezultate, potem lahko s poskusom zaključite. Če vam še nobeno seme ni vzklilo, tabelo podaljšajte na 15 dni in beležite rezultate.
  2. SEME.ppt.
  3. Navodila ČE STE BREZ UČBENIKA ALI DZ
 4. URA – SLJ
  1. Utrjuješ slovnično znanje z nalogami v DZ: str. 50-52/nal. 12.-20.
  2. Reši še: interaktivna vaja-velika začetnica, interaktivna vaja-sklon samostalnika
 5. URA – TJA – The World – The USA
  1. Rešitve U-64/1,2,4 so tukaj. U-64, 1,2,4
  2. Oglej si videoposnetek. Vklopi si angleške podnapise (prvi gumbek spodaj na desni strani)
  3. U-65: Poslušaj besedilo o Združenih državah Amerike in podčrtaj neznane besede.Nato si jih izpiši v zvezek in poišči njihov prevod v slovenščini v slovarčku novih besed. THE USA-SLOVARČEK

   4. U-65, naloge 1, 2 in 3: navodila za reševanje najdeš tukaj. NAVODILO ZA DELO

 6. URA – RAZ: VOX konferenca
  1. povezava na konferenco: https://vox.arnes.si/ossmarje_si-razredna6a/
  2. Dobili se bomo v petek 27. 3. 2020  ob 14.00
  3. Konferenca bo odprta pol ure prej, POZOR! poskusi se prijaviti že prej, da ne bo zapletov ob začetku in da bomo lahko začeli točno (Upajmo, da bo Arnes uredil tehnične težave).
  4.  Navodila za prijavo v VOX: VOX6.a (posnetek razredne za zamudnike in tiste, ki se niso uspeli prijaviti)