PONEDELJEK, 25. 5. 2020

 1. URA – MAT: Ploščina pravokotnika
  1. Poslušaj razlago in zapiši v zvezek: Učilnica1, Učilnica2, ploščinai
  2. Reši naloge v i-učbeniku: stran1, stran2
  3. Reši naloge v U str. 153, 154/2(a, b), 3(a,c), 5, 7, 8, 11
 2. URA – SLJ:
  1. Na vašo Arnes pošto oz. nekaterim staršem sem v petek poslala pregledane in ocenjene preizkuse znanja. Če še niste, preglejte elektronsko pošto. Tisti, ki niste pisali, boste ustno vprašani. O tem se bomo dogovorili.
  2. Utrjuj števnike z nalogami v DZ na str. 114–116/nal. 17.–24.
  3. Dopolni miselna vzorca v DZ na str. 123 (prislov) in str. 125 (števnik).
  4. Dodatne naloge: Števnik-interaktivne naloge
 3. URA – ŠPO: Navodila za ŠPO 6DF 25.5.2020 5
 4. URA  – GUM:
  1. Nekaj vas je že poslalo predstavitve v pregled
  2. Tisti, ki tega še niste storili toplo priporočam, da jih čimprej pošljete
  3. Rok za oddajo končanih predstavitev je 29.5.!
  4. Ocene vam sporočim na mail iz katerega je bil izdelek poslan
  5. Za vsa vprašanja sem dosegljiv na mail naslovu = tilen.bozic@ossmarje.si
 5. URA –
  1. GOS/FANTJE:
   1. NAŠA KUHINJA-nariši tloris (pogled od zgoraj) z opremo in označenimi malimi in velikimi gospodinjskimi stroji in strojčki, ter predele predpriprave, priprave in shranjevanja živil (LIST).
  2. TIT/D:
   1. ČLOVEK IN DELO
    ŽIVLJENJE IN TEHNIKA
    DELOVANJE KOLESA IN VARNOST V PROMETU
    VARNA ZAŠČITA
   2.  POVEZAVA Z NAVODILI
 6. URA
  1. TJA DDP – exercises
   Danes boste ponavljali in utrjevali slovnične čase, ki smo jih spoznali to šolsko leto.
   PAST SIMPLE TENSE: reši delovni list. Rešitve si preveriš sam.
   GOING TO FUTURE TENSE: reši delovni list. Rešitve si preveriš sam.
  2. MAT DDP 
   1. Poigraj se z igrico o obsegu: igra
   2. Poigraj se z igrico o ploščini: igra1, igra2
   3. Poigraj se z igrico o obsegu(PARIMETER) in ploščini(AREA): igra

TOREK, 26. 5. 2020

 1.  ura – MAT: Ploščina kvadrata
  1. Poslušaj razlago in zapiši v zvezek: Učilnica1, Učilnica2, VAJAploščina kvadrata
  2. Preglej snov in reši naloge v i-učbeniku (v zvezek): stran1, stran2, stran3, stran4, stran5
  3. Reši naloge v U str. 153, 154/2(c), 3(b), 6, 10
 2. ura – SLJ: delo za 2 šolski uri (danes in v sredo)
  1. Navodilo 6. r., 26. 5
 3. ura – TJA:  Entertainment – English Across the Curriculum
  Rešitve nalog iz učbenika najdeš tukaj. REŠITVE
  U – 77/1: poslušaj in preberi besedilo o nastajanju filma. Podčrtaj neznane besede.
  Pomagaj si s slovarčkom neznanih besed in ga prepiši v zvezek. SLOVARČEK NEZNANIH BESED
  Poveži vmesne naslove (a-f) z ustreznimi odstavki (1-6) v besedilu.
 4. ura – NAR:
  1. S tistimi, ki še nimate ocene izdelka, se ob 14.00 uri dobimo na TEJ POVEZAVI.
  2. Navodila za snov naprej pa so na povezavi Razvrščanje rastlin – 2. del.
 5. ura – GEO:
  1. Navodila: Pozdravljeni 6b
 6. ura:
  1. GOS/DEKLETA:
   1. NAŠA KUHINJA-nariši tloris (pogled od zgoraj) z opremo in označenimi malimi in velikimi gospodinjskimi stroji in strojčki, ter predele predpriprave, priprave in shranjevanja živil (LIST).
  2. TIT/F: ČLOVEK IN DELO,ŽIVLJENJE IN TEHNIKA,KOLO, DELOVANJE KOLESA, VARNOST V PROMETU
   1. POVEZAVA Z NAVODILI

SREDA, 27. 5. 2020

 1. ura – ZGO:
  1. Preglej prejšnji delovni list Medicina rešitve
  2. Poglej si video posnetek Astronomija
  3. Pozorno prisluhni razlagi v video posnetku Astronomija in astrologija
  4. Reši delovni list Astronomija
  5. Danes je rok za oddajo vaših pisnih izdelkov za oceno.
  6. Za radovedneže: Video in zgodovina astronomije
 2. ura – ŠPO:
  1. Navodila za ŠPO 6DF 27.5.2020 6
 3. ura – SLJ:
  1. Nadaljuješ z delom: besedilo o Petru Prevcu (navodilo v torek, 26. 5.).
 4. ura:
  1. GOS/DEKLETA:
   1. PONAVLJANJE: Oglej si slike iz jedi in živil – KREATIVNA POKRAJINA.
  2. TIT/F:ČLOVEK IN DELO,ŽIVLJENJE IN TEHNIKA,VARNOST V PROMETU(KOLESARJI, ROLERJI…), VARNOST PRI DELU,VARNOST PRI DELU V BOLNICI(ZAŠČITA PROTI SARS COVID 19)
   1. POVEZAVA Z NAVODILI
 5.  ura – TIT/D:ČLOVEK IN DELO,ŽIVLJENJE IN TEHNIKA,VARNOST V PROMETU(KOLESARJI, ROLERJI…), VARNOST PRI DELU,VARNOST PRI DELU V BOLNICI(ZAŠČITA PROTI SARS COVID 19)
  1. POVEZAVA Z NAVODILI
 6. ura – TJA: Entertainment – English across the curriculum, part 2
  1. Rešitve nalog iz učbenika najdeš tukaj. REŠITVE
  2. U – 77/2: poveži nove besede z ustrezno številko slike.
  3. U – 77/3: ali je dobra ali slaba ideja, da narediš stvari na seznamu od 1 do 10? K odgovorom zapiši razlog za tvojo odločitev. Nalogo reši v zvezek in jo poslikaj ter pošlji na to povezavo.

ČETRTEK, 28. 5. 2020

 1. ura – MAT: Utrjevanje računanja obsegov in ploščin
  1. Ponovitev snovi, rešuj v zvezek (izpiši podatke, pazi na ustrezen zapis postopkov-formula, vstavljeni podatki): interaktivne vaje1interaktivne vaje2
  2. Reši še kviz in preveri svoje znanje: KVIZ6.b (naloge rešuj v zvezek in mi slikaj in pošlji postopke reševanja po elektronski pošti: ingrid.skerjanc@ossmarje.si)
 2. ura – SLJ:
  1. Seznanil/-a se boš z besedilno vrsto prijavnico.
  2. V DZ na strani 95 odgovori na vprašanja v 1. nalogi. Odgovore v celih povedih piši v zvezek.
  3.  Pred branjem besedila reši 2. nalogo na strani 95.
  4.  Preberi besedilo v 3. nalogi na strani 96.
  5.  Nadaljuj z reševanjem nalog v DZ od 4. do 18. na str. 97.–102.
 3. ura – ŠPO:
  1. Navodila za ŠPO 6DF 28.5.2020 7
 4. ura – N2I:
  1. Navodilo
  2. Guarda la storia di Romolo e Remo
  3. Ascolta la canzone di Romolo e Remo
 5. ura – TJA: Entertainment – revision
  1. Rešitve nalog iz učbenika najdeš tukaj. REŠITVE
  2. U-78/1a: danim pridevnikom zapiši ustrezne prislove.
  3. U-78/1b: dopolni povedi s pridevniki ali prislovi iz naloge 1a.
  4. U-78/2a: prisluhni in obkljukaj stvari, ki jih Josh mora danes narediti.
  5. U-78/2b: opiši Joshev dan, tako kot ti kaže rešen primer z modro bravo.
  6. DZ- 62/1,2: reši nalogi.

PETEK, 29. 5. 2020

 1. ura:
  1. SLJ:
   1. Utrjuj slovnične vsebine z nalogami od 19. do 30. na str. 102.–106.
   2. Dodatna naloga: Če želiš, odpri spletno stran Gradim slovenski jezik 6 (posodobljena izdaja 2011) – dodatno gradivo k samostojnemu delovnemu zvezku (4,67 MB)22 Naj se prijavim ali ne?  in reši naloge.
  2. TJA: Entertainment – revision, part 2
   1. Rešitve nalog iz učbenika najdeš tukaj. REŠITVE
   2. Rešitve iz delovnega zvezka najdeš tukaj. (stran 10)
   3. U-78/3a: Kaj nameravajo ti ljudje narediti? V dane okvirčke zapiši povedi v going to future času. Pomagaj si z rešenim prvim primerom.
   4. U-78/3b: uporabi iztočnice iz naloge 3a. Tvori kratke dialoge o slikah. Pomagaj si s primerom, ki je že rešen.
   5. U-78/5: premeči črke in zraven zapiši za katero vrsto filma oziroma televizijskega programa se gre. Primer: 1 a chat show.
   6. DZ- 62/3: reši nalogo
   7. DZ-63/5: reši nalogo.
 2. ura:
  1. SLJ:
   1. Utrjuj slovnične vsebine z nalogami od 19. do 30. na str. 102.–106.
   2. Dodatna naloga: Če želiš, odpri spletno stran Gradim slovenski jezik 6 (posodobljena izdaja 2011) – dodatno gradivo k samostojnemu delovnemu zvezku (4,67 MB)22 Naj se prijavim ali ne?  in reši naloge.
  2. TJA: Entertainment – revision, part 2
   1. Rešitve nalog iz učbenika najdeš tukaj. REŠITVE
   2. Rešitve iz delovnega zvezka najdeš tukaj. (stran 10)
   3. U-78/3a: Kaj nameravajo ti ljudje narediti? V dane okvirčke zapiši povedi v going to future času. Pomagaj si z rešenim prvim primerom.
   4. U-78/3b: uporabi iztočnice iz naloge 3a. Tvori kratke dialoge o slikah. Pomagaj si s primerom, ki je že rešen.
   5. U-78/5: premeči črke in zraven zapiši za katero vrsto filma oziroma televizijskega programa se gre. Primer: 1 a chat show.
   6. DZ- 62/3: reši nalogo
   7. DZ-63/5: reši nalogo.
 3. ura – N2I:
  1. Navodilo
  2. Fratelli d’Italia versione cartone animato
  3. Fratelli d’Italia versione allo stadio con il Piccolo coro dell’Antoniano
 4. ura – MAT: Utrjevanje računanja obsegov in ploščin
  1. Reši naloge na delovnem listu (lahko rešuješ v zvezek):pravokotnik-in-kvadrat
  2. Reši še ta delovni list:obseg-pravokotnika-kvadrata-vaje
 5. ura – NAR:
  1. Na povezavi HERBARIJ imate navodila za nabiranje rastlin in izdelavo herbarija.
  2. Če vam kakšne rastline ne bo uspelo določiti, jo fotografirajte in mi fotografijo pošljite po mailu, da jo bomo določili, ko se vidimo v šoli :).
 6. ura – LUM: RITEM
  1. NAVODILA ZA DELO
 1. Navodila