9. TEDEN (18. 5. – 22. 5. 2020)

PONEDELJEK, 18. 5. 2020

 1. ura – MAT: Obseg kvadrata
  1. Reši za vajo:  igra o obsegu
  2. Poslušaj razlago in zapiši v zvezek: Učilnica1, Učilnica2
  3. Predstavitev iz razlage: obseg kvadrata
  4. Reši v i-učbeniku, rešuješ v zvezek: 1.stran2.stran, 3.stran
  5. Poigraj se z matematično igrico: Igra o obsegu kvadrata
  6. Reši naloge v U str. 146/1c, 2b, 4, 5, 8, 9, 12
 2. ura – SLJ: Ocenjevanje znanja

  1. Kot dogovorjeno boste danes pisali ocenjevanje znanja iz slovenščine. Rešuješ ga danes, 18. 5., od 8.35 do 9.35 (v času SLJ na urniku).
  2. Povezava do ocenjevanja se nahaja tukaj: Ocenjevanje znanja iz slovenščine 6. Bkviz. Dobro preberi, kaj od tebe zahtevajo naloge.
  3. Ko pritisneš na pošlji, se ti mora obvezno izpisati sporočilo, da je bil tvoj odgovor zabeležen.
  4. Želim ti uspešno reševanje!
 3. ura – ŠPO: Navodila za ŠPO 6DF 18.5.2020 2
 4. ura – GUM:
  1. Veliko vas je že poslalo osnutke za svoje predstavitve, ki izgledajo zelo dobro!
  2. Začnimo z izdelovanjem predstavitve
  3. Predstavitve mi lahko pošljete v vpogled, da jih pregledam in opozorim na morebitne popravke
  4. Če imate kakšna vprašanja pa mi lahko pišete na mail (tilen.bozic@ossmarje.si)!
 5. ura:
  1. GOS/FANTJE:
   1. Navodilo: Pripravi PRTIČEK za pogrinjek.
   2. Oglej si ustvarjalnost pri pripravi LUBENICE.
  2. TIT: ČLOVEK IN DELO,ŽIVLJENJE IN TEHNIKA,VPLIV TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE NA OKOLJE
   1. POVEZAVA Z NAVODILI
 6. ura:
  1. DDP MAT:
   1. Reši interaktivne vaje o obsegu, izpiši podatke in rešuj v zvezek: interaktivne  vaje1, interaktivne vaje2
   2. Reši interaktivne vaje o enotah za merjenje dolžine, rešuj v zvezek: interaktivne  vaje1, interaktivne vaje2
  2. DDP – TJA – must/have to
   1. Danes boste nadaljevali z utrjevanjem učne snovi.
   2. Reši delovni list.
   3. Tisti, ki še mi niste oddali vase predstavitve za oceno, vas prosim, da to storite čimprej. Podaljšan rok oddaje je jutri, 19. 5. 2020! V kolikor do takrat ne pošljete predstavitve, bo slednja ocenjena z negativno oceno v redovalnici.

 TOREK, 19. 5. 2020

 1. ura – MAT:Obseg – utrjevanje znanja
  1. Reši za vajo (na pamet): interaktivne vaje1interaktivne vaje2
  2. Reši v delovni list, rešuješ v zvezek: delovni list
  3. Reši kviz za preverjanje razumevanja: KVIZ6.b (Pri nalogah označenih z *: izpiši podatke in skrbno zapisuj postopke, tako kot sem vam razlagala, nato slikaj postopke računanja in mi jih pošlji na ingrid.skerjanc@ossmarje.si)
 2. ura – SLJ:
  1. Utrjuj prislove z nalogami v DZ na str. 91–93/nal. 9.–15.
  2. Reši delovni list: UTRJEVANJE PRISLOVOV
 3. ura – TJA: Entertainment – suggestions
  1. Rešitve nalog iz učbenika najdeš tukaj. REŠITVE
  2. U-75/3b: poišči odgovore na predloge iz zgodbe.
  3. Prepiši učni zapis. ASKING FOR AND MAKING SUGGESTIONS
  4. U-75/4a: poveži iztočnice z ustreznimi slikami.
  5. U-75/4b: za vsako povezano sliko z ustrezno iztočnico tvori povedi, tako da predlagaš aktivnost, kot ti kaže rešen primer z modro barvo. Povedi zapiši v zvezek.
  6. DZ-60/1,2: reši naloge.
  7. Povedi v zvezku in rešene naloge v DZ poslikaj in mi jih pošlji na to povezavo.
 4. ura – NAR:
  1. Tisti, ki še niste končali svojih modelov, jih dokončajte. Rok za oddajo fotografije izdelka je petek, 22.5.!
  2. Za vse, ki imate model že narejen, pa še niste bili ocenjeni, BO OCENJEVANJE TA ČETRTEK, 21. 5. PO VIDEOKONFERENCI ZA RU (predvidoma ob 12.30).
  3. Za uvod v novo snov pa rešite tudi naloge, za katere veljajo Navodila za vaje v DZ.
 5. ura – GEO:
  1. Navodila: Pozdravljeni 6 navodila 2 del
  2. Naloga: Preverjanje in ocenjevanje geo 6.r
 6. ura:
  1. GOS/ DEKLETA://
  2. TIT/FANTJE: ČLOVEK IN DELO,ŽIVLJENJE IN TEHNIKA,VPLIV TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE NA OKOLJE
   1. POVEZAVA Z NAVODILI

SREDA, 20. 5. 2020

 1. ura – ZGO:
  1. Ponovimo IZUMI
  2. Oglej si video posnetek Medicina
  3. Reši delovni list Medicina
  4. Preberi si nekaj zanimivosti o mumijah: MUMIJE
 2. ura – ŠPO:
  1. Navodila za ŠPO 6DF 20.5.2020 3
 3. ura – SLJ:
  1. Navodila
 4. URA
  1. TIT/F:TIT/F:ČLOVEK IN DELO,ŽIVLJENJE IN TEHNIKA,VPLIV TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE NA OKOLJE
   1. POVEZAVA Z NAVODILI
  2. GOS/DEKLETA:
   1. Obeležimo svetovni dan ČEBEL IN MEDU (posnetek ČZS – 33min).
 5. URA
  1. GOS/FANTJE:
   1. Obeležimo svetovni dan ČEBEL IN MEDU (posnetek ČZS – 33min).
  2. TIT/D:TIT/F:ČLOVEK IN DELO,ŽIVLJENJE IN TEHNIKA,VPLIV TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE NA OKOLJE
   1. POVEZAVA Z NAVODILI
 6. ura – TJA: Entertainment – The lost penguin, part 2
  1. Rešitve nalog iz učbenika najdeš tukaj. REŠITVE
  2. Rešitve nalog iz DZ najdeš tukaj (stran 9)
  3. U-75/5a: poslušaj dialog in dopolni razpredelnico.
  4. U-75/5b: dopolni dialog.
  5. U-75/6: Tvori nova dva dialoga v zvezek, tako da uporabiš dani iztočnici v učbeniku. Pomagaj si z dialogom iz naloge 5b.
  6. DZ-60,61/3,4: reši naloge.
  7. Dialoga v zvezku in rešene naloge v DZ poslikaj in mi jih pošlji na to povezavo.

ČETRTEK, 21. 5. 2020

 1. ura – MAT:Enote za merjenje ploščine (ponovitev)
  1. Ponovi obseg: interaktivne vaje (prepiši in rešuj v zvezek – Vaja)
  2. Poslušaj razlago za ponovitev ploščinskih enot: Učilnica1Učilnica2
  3. Poigraj se za vajo (šteješ kvadratke): igrica
  4. Preizkusi se v še eni igri (najprej razišči kako se spreminja obseg-PARIMETER in ploščina-AREA likov, nato pa še odigraj igrico): igrica
  5. U str. 147, 148 – zapis snovi v zvezek (nariši kvadratni mm, cm in dm, zapiši pretvornike)
  6. Preberi in reši naloge še v i-učbeniku: stran1
  7. Reši naloge v U str. 149, 150/1-9
 2. ura – SLJ:
  1. Reši naloge na portalu iRokusPlus.si: Navodilo, 21. 5. 2020
 3. ura – ŠPO:
  1. Navodila za ŠPO 6DF 21.5.2020 4
 4. ura – N2I:
  1. Navodilo
 5. ura – TJA: Entertainment – Culture
  1. Rešitve nalog iz učbenika najdeš tukaj. REŠITVE
  2. Rešitve nalog iz DZ najdeš tukaj (stran 9 in 10)
  3. U-76/1a: prisluhni besedilu o britanskih kinematografih in podčrtaj neznane besede. Nato besedilo še enkrat preberi na glas. Poveži slike z ustreznimi odstavki v besedilu.
  4. V zvezek napiši naslov CULTURE in prepiši slovarček neznanih besed. SLOVARČEK NEZNANIH BESED
  5. U-76/1b: v besedilu poišči imena filmskih likov in jih dopiši k ustreznemu vprašanju.
  6. U-76/1c: Kateri drugi filmski liki so še omenjeni v besedilu? Izpiši jih in napiši, kdo so.
  7. U-76/2a in b: izpolni razpredelnico za vsak omenjen film v besedilu.
 6. ura – RAZ:
  1. Ob 12.00 uri bo kratka videokonferenca na TEJ POVEZAVI.
  2. TAKOJ PO KONČANI RAZREDNI URI NA ISTI POVEZAVI NADALJUJEMO Z OCENJEVANJEM MODELOV PRI NARAVOSLOVJU.
  3. Povzetek za tiste, ki se niste mogli udeležiti videokonference.

PETEK, 22. 5. 2020

 1. ura:
  1. SLJ:
   1. Razlaga nove snovi: ŠTEVNIK
  2. TJA: Entertainment – Culture, part 2
   Rešitve nalog iz učbenika najdeš tukaj. REŠITVEU-76/3: na kratko odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek.U-76/4: poslušaj posnetek. Za vsakega govorca ugotovi, kdo je njegov/njen najljubši filmsi lik, kateri je njen/njegov najljubši film, kdaj in kje ga je gledal/gledala? Odgovore zapiši v zvezek.

   U-76/5: zapiši nekaj povedi o nekaterih znanih filmskih likih v Sloveniji, tako da odgovoriš na spodnja vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek.

 2. ura:
  1. SLJ:
   1. Razlaga nove snovi: ŠTEVNIK
  2. TJA: Entertainment – Culture, part 2
   Rešitve nalog iz učbenika najdeš tukaj. REŠITVEU-76/3: na kratko odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek.U-76/4: poslušaj posnetek. Za vsakega govorca ugotovi, kdo je njegov/njen najljubši filmsi lik, kateri je njen/njegov najljubši film, kdaj in kje ga je gledal/gledala? Odgovore zapiši v zvezek.

   U-76/5: zapiši nekaj povedi o nekaterih znanih filmskih likih v Sloveniji, tako da odgovoriš na spodnja vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek.

 3. ura – N2I:
  1. Navodilo
 4. ura – MAT:Utrjevanje znanja
  1. Poigraj se z igrico o obsegu: igra
  2. Poigraj se z igrico o ploščini: igra1igra2
  3. Poigraj se z igrico o obsegu(PARIMETER) in ploščini(AREA): igra
  4. Reši v zvezek (pretvarjanja in računske naloge) iz i-učbenika: stran1, stran2
  5. Reši v zvezek (pretvarjanja in računske naloge) iz i-učbenika: stran1, stran2stran3stran4
 5. ura – NAR:
  1. Kdor še ni oddal fotografije izdelka, naj mi ga DANES pošlje na mail. VSI, ki še niste pridobili ocene, jo boste naslednji torek v popoldanskem času (točna ura še ni znana)
  2. V zvezke prepišite snov s predstavitve RAZVRŠČANJE RASTLIN – 1. del. Lahko kakšno od rastlin narišete, ali pa nalepite sličice.
  3. Rešite še nalogi 3 in 4 v DZ -2. del, str. 17.
 6. ura – LUM: RITEM
  1.  POVEZAVA Z NAVODILI
 1. Navodila