DRUGI TEDEN 23. 3. – 27. 3. 2020


 

PETEK, 27. 3. 2020

 1. ura: ZGO
  1. NAVODILO
  2. PONOVIMO Antična Grčija 1
  3. Olimpijske igre
  4. Grška arhitektura
  5. Grški bogovi
  6. Frazemi
  7. Akropola
  8. Šparta
 2. ura: ŠPO: Navodila za ŠPO 7aF 27.3.2020 4TIT SKUPINA DEKLETA: UMETNE MASE
  1. POVEZAVA Z NAVODILI
 3. ura: GUM:
  1. Preberi
  2. Giuseppe Verdi – Aida (Gloria all’Egitto)
  3. Primer tradicionalne kitajske glasbe
  4. Primer tradicionalne indijske glasbe
 4. ura: SLJ:
  1. Navodilo: Oscar Wilde: Sebični velikan
 5. ura: NAR:
  1. OGLED: Oddaj na TV SLO1 NARAVNI PARKI- Pragozd in Logarska dolina v soboto od 10.40 do 11.05 in v nedeljo od 11.05 do 11.30.
 6. ura: /
 7. ura:
  1. UBE:
   1. Vsa navodila so v prilogi. PRILOGA
   2. Nalogo mi oddajte do 28.03.2020.
   3. Danes ob 14:00 imamo video konferenco prijavite se TUKAJ
  2. GKL :
   1. Preberi dano besedilo in reši naloge: Dramsko besedilo-razčlemba. (Če imaš možnost, si besedilo in naloge natisni; če ne, piši odgovore v zvezek.)

ČETRTEK, 26. 3. 2020

 1. ura: GEO:
  1. Navodilo: Navodila
  2. Ppt: Naravne razmere V Evropa
 2. ura: MAT: Načrtovanje trikotnikov (SKS)
  1. Ponovi lastnosti trikotnikov in nato reši kviz
  2. Poglej razlago načrtovanja SKS trikotnikov: Učilnica
  3. Prebereš snov v i-učbeniku in narišeš v zvezek trikotnike: 1. stran, 2. stran
  4. Načrtaš trikotnike v U str. 126/3 (Ne pozabi na izpis podatkov in skice!)
 3. ura: NAR: 
  1. Navodilo: ORGANSKI SISTEMI – Prepiši snov v DZ (strani 40 in 41).
 4. ura: NAR:
  1. Ogled: Oddaje na TV SLO1 “VODNI KROG-ŽIVALSTVO IN RASTLINSTVO POTOKA” (petek, 15.45-16.15)
 5. ura:
  1. ŠPO fantje
   1. Navodila za ŠPO 7aF 26.3.2020 3
  2. SLJ dekleta
   1. Navodilo: Dokončaj vaje v DZ do str. 31.
   2. Ponovitev: Sestavi miselni vzorec vseh šestih vrst zaimkov s primeri.
   3. Preizkusi se: Interaktivne vaje – zaimki
 6. ura:
  1. TJA dekleta
   1. Navodila za delo
  2. SLJ fantje
   1. Navodilo: Dokončaj vaje v DZ do str. 31.
   2. Ponovitev: Sestavi miselni vzorec vseh šestih vrst zaimkov s primeri.
   3. Preizkusi se: Interaktivne vaje – zaimki
 7. ura:
  1. TJA fantje
   1. Navodila za delo
  2. ŠPO dekleta
   1. Navodila za ŠPO 7aD 26.3.2020 3

SREDA, 25. 3. 2020

 1. ura: LUM
  1. POVEZAVA
  2. POVEZAVI ZA ODDAJO NALOG
 2. ura: SLJ
  1. Navodilo: Oziralni zaimki
  2. Rešite vaje iz DZ od str. 25 do 27.
 3. ura: ZGO
  1. Navodilo
  2. Krščanstvo -ponovitev prejšnje snovi
  3. Rim
  4. Rimski vsakdanjik
  5. Forum romanum
  6. Dan v Emoni
 4. ura: TJA
  1. Rešitve učnega lista in Rešitve učnega lista 2
  2. Navodila za delo
  3. Video Sweet Sue and Smart Alec
 5. ura: MAT-Načrtovanje trikotnikov (SSS)
  1. Odpri učni list in zapiši snov v zvezek.
  2. Razlago še enkrat poslušaj v učilnici.
  3. Za vajo poskusi narisat trikotnik, podatki so dani na učnem listu.
  4. V i-učbeniku predelaj (samo) dano stran, načrtovalne naloge nariši v zvezek (Vaja, izpiši podatke, nariši skico…): 1. stran
  5. Načrtaj še SSS trikotnike v U str. 126/2 (Pazi na pravilen zapis podatkov, skico, za načrtovanje rabiš šestilo!)
 6. ura: RAZ
  1. OBVESTILO

TOREK, 24. 3. 2020

 1. ura: DKE – Vera, verovanje, religija
  1. Oglej si videoposnetek. 
  2. V učbeniku si na straneh 68 in 69 preberi snov o veri, verovanju in religiji.
  3. Učni zapis najdeš tukaj. VERA, VEROVANJE, RELIGIJA – učni zapis
  4. Reši naloge v delovnem zvezku na straneh 88, 89 (naloge 1, 2, 4). Odgovore zapiši v zvezek. Za dostop do delovnega zvezka se najprej registriraj na iRokus. 
 2. ura: N2Italijanščina
  1. NAVODILO
  2. rešitve 64_1,2 65_3,4 Q37_1,2
  3. Slovar in prevajalnik
 3. ura: MAT: Načrtovanje kotov s šestilom in ravnilom
  1. Rešiš delovni list in zapišeš snov v zvezek: DL 7. razred
  2. Rešiš v i-učbeniku: 1. stran, 2. stran, 3. stran
  3. Rešiš v U str. 122/3
 4. ura: GEO
  1. Navodilo: Navodila za delo
  2. Ppt: VZHODNA EVROPA in SEVERNA AZIJA 1 ura
 5. ura: TJA
  1. Navodila za delo
  2. Učni list (Če nimaš možnosti tiskanja, zapiši rešitve v zvezek!)
 6. ura:
  1. DDP TJA
   1. Interaktivna naloga
  2. DDP SLJ
   1. Reši: interaktivna vaja
 7. ura:
  1. SPH
   1. Navodilo: PRAKTIČNO DELO – Delaj s pomočjo ali ob prisotnosti odraslih.
   2. Recept: SADNA KUPA
  2. OPK
   1. NAVODILO
   2. Video posnetek
   3. Grad
   4. Gradovi na Slovenskem

PONEDELJEK, 23. 3. 2020

 1. ura:
  1. TIT fantje:UMETNE MASE
   1. POVEZAVA NAVODILO JE ZA FANTE ISTO KOT ZA OSTALE SKUPINE TIT 7.R (NE MORAM SPREMENITI  NASLOVA NA GLAVI DOKUMENTA,SE UČIM.HVALA ZA RAZUMEVANJE)
  2. ŠPO dekleta:
   1. Navodila za ŠPO 7aD 23.3.2020 2
   2. TABELA VADBE
 2. ura: MAT: Lastnosti trikotnika – utrjevanje
  1. Ponovi o vrstah trikotnikov v i-učbeniku: 1.vaja, 2. vaja, 3. vaja.(v i-učbeniku rešiš samo stran, ki se ti odpre na povezavi in se ne premikaš sam naprej po nalogah)
  2. Utrdi znanje o kotih v trikotniku, naloge rešuj v zvezek (Vaja), slike približno preriši (skice z ravnilom) in rešitve preveri v i-učbeniku: 1. vaja, 2. vaja, 3. vaja
  3. Reši naloge v učbeniku: U str. 122/1,2,4,5, rezultate preveri v rešitvah.
 3. ura: N2Italijanščina:
  1. Navodila
  2. Rešitve bilancio 4a rinforzo4
 4. ura: SLJ:
  1. Navodilo za delo: Rešujete vaje v DZ od str. 22/10. vaja do st. 25/20. vaja oz. do OZIRALNIH ZAIMKOV. Preverite rešitve. www.iRokus.si
  2. Ponovite vse zaimke, ki jih poznate.
 5. ura: TJA:
  1. Rešitve DZ in preverjanja
  2. Navodila za delo
  3. Interaktivna vaja
  4. Interaktivna vaja
 6. ura:
  1. ONA:
   1. NAVODILO: PLAZILCI NEKOČ IN DANES; Oglej si oddajo o vodnih dinozavrih jutri- torek, od 16.00 do 16.55 na SLO1.
   2. ODGOVORI NA VPRAŠANJI: V čem se nekdanji razlikujejo od današnjih? & Kaj so današnji ohranili od nekdanjih? ( zapis z naslovom na list za v mapo).
  2. LS1:
   1. PREBERI NAVODILA ZA LIKOVNI NATEČAJ
    LIKOVNI PROBLEM JE KOMPONIRANJE BARVNIH PLOSKEV IN NJIHOVO UČINKOVANJE
   2. POVEZAVA
 7. ura:
  1. GLP:
   1. Ogled intervjuja z obalnim raperjem Drillom in Masayah
  2. MD7:
   1. Preberi si kaj je to prostornina. POVEZAVA
   2. Izdelaj telo kocko poljubne velikosti in ji izmeri volumen.
   3. Svoj izdelek mi slikaj in mi ga pošlji preko e-maila ali naloži na spletno učilnico.