PONEDELJEK, 20. 4. 2020

 1. URA – GUM
  1. Ponovimo dosedanjo snov (Glasbena romantika)
  2. Simfonični skladatelji
  3. Opera v romantiki
  4. Giuseppe Verdi
  5. Naslednji teden bo kratko preverjanje v obliki ankete
  6. V kolikor imate vprašanja povezano s snovjo, mi lahko napišete mail (tilen.bozic@ossmarje.si)
  7. Med učenjem snovi upoštevajte navodila (pomembni so skladatelji in njihove skladbe, časovna postavitev (ne točni datumi in letnice), značilnosti obdobja in posebnosti posameznih skladb, ki izstopajo oz. so za obdobje revolucionarne)
  8. Med učenjem poslušajmo uverturo k Siviljskemu brivcu nam znanega skladatelja Rossinija (klik)
 2. URA
  ŠPO – fantje:

  1. Navodila za ŠPO 8F 20.4.2020 9
  2. Navodila za 4. ŠD 22.4.2020 atletika
  3. Izzivi in igrice za spomladanske počitnice
  4. TABELA VADBE

   TIT – VREDNOTENJE

   1. POVEZAVA
   2. POVEZAVA ZA REGISTRACIJO ZA DOSTOP E-GRADIV ROCUS
   3. POVEZAVA ZA DOSTOP DO E-GRADIV
   4. E-GRADIVA TIT UČBENIK 8. r.
   5. Prosim da, izdelke in fotografije izdelkov shranjujete.
   6. Prosim da, pošiljate fotografije in dodatna vprašanja na E-NASLOV
   7. Prosim da, pošiljate fotografije izdelkov v MAPO ZA LUM IN TIT.
 3. URA
  1. TJA:
   1. Rešitve učb. str. 63 naloga 4 in učb. str. 63 naloga 5 Obvezno preglej!
   2. Navodila za delo
   3. Irregular verbs: interaktivna vaja
   4. Present Perfect with JUST: interaktivna vaja
   5. DZ str. 51
  2. MAT
   1. Uro bomo izvedli videokonferenčno ob 13.00.
   2. Dobimo se 5 minut pred pričetkom.
   3. Posnetek je na voljo tukaj.
   4. V učbeniku na strani 186 rešite naloge 1c, 4b in 7, na strani 190 pa 1b, 2b in 7a.
   5. Sliko opravljene naloge oddaj s pomočjo obrazca.
 4. URA
  1. TJA
   1. Rešitve učb. str. 63 naloga 4 in učb. str. 63 naloga 5 Obvezno preglej!
   2. Navodila za delo
   3. Irregular verbs: interaktivna vaja
   4. Present Perfect with Just: interaktivna vaja
   5. DZ str. 51
  2. MAT
   1. Uro bomo izvedli videokonferenčno ob 13.00.
   2. Dobimo se 5 minut pred pričetkom.
   3. Posnetek je na voljo tukaj.
   4. V učbeniku na strani 186 rešite naloge 1c, 4b in 7, na strani 190 pa 1b, 2b in 7a.
   5. Sliko opravljene naloge oddaj s pomočjo obrazca.
 5. URA – ZGO
  1. NAVODILO
  2. Leto 1848 – 1
  3. Leto 1848 – 2
  4. Leto 1848 – 3
  5. Leto 1848 – 4
  6. Leto 1848 – 5
  7. Februarska revolucija, Napoleon III., Metternich
 6. URA
  ROM: Če še niste končali, rešite naloge v priponki. PRIPONKA

  GLP

  1. Prisluhnimo slavnostnem koncertu ob 200-letnici javnega glasbenega šolstva v Sloveniji (klik)
 7. URA – POK
  1. Kdor je že oddal vajo, danes počiva. Za tiste, ki še niste naredili, še enkrat objavljam navodila, ki sem vam jih dala za prejšnjo uro. Za nadaljnje delo se bomo dogovorili na naslednji “kemijski” videokonferenci.
  2. Navodila za delo so na povezavi KRKINI IZDELKI.

TOREK, 21. 4. 2020

 1. URA
  SLJ: Analiza pisne naloge in razlaga naravnega pojava 

  1. Rešite vaje v DZ od 6. do 10. strani.
  2. Za radovedne: Kako nastanejo skalni podori 
 2. MAT
  1. Najprej si poglejte videoposnetek, če si ga še niste.
  2. Reševali bomo vaje uporabe Pitagorovega izreka iz učbenika na strani 186 – naloge 1č, 2c, 3d, 4a, 10 in na strani 190 – naloge 1d, 2č, 5, 7b.
  3. Lahko rešite še nekaj težjih nalog na strani 186 – nalogi 13, 14 in na strani 190 – naloga 9.
  4. Rezultate boste vpisali v vprašalnik in tako preverili pravilnost vaših rezultatov.
 3. URA
  SLJ: Analiza pisne naloge in razlaga naravnega pojava 

  1. Rešite vaje v DZ od 6. do 10. strani.
  2. Za radovedne: Kako nastanejo skalni podori
 4. MAT:
  1. Najprej si poglejte videoposnetek, če si ga še niste.
  2. Reševali bomo vaje uporabe Pitagorovega izreka iz učbenika na strani 186 – naloge 1č, 2c, 3d, 4a, 10 in na strani 190 – naloge 1d, 2č, 5, 7b.
  3. Lahko rešite še nekaj težjih nalog na strani 186 – nalogi 13, 14 in na strani 190 – naloga 9.
  4. Rezultate boste vpisali v vprašalnik in tako preverili pravilnost vaših rezultatov.
 5. URA – BIO
  1. Nova snov ČUTILO ZA OKUS.
  2. Navodila za vaje v DZ.
 6. URA – ZGO
  1. NAVODILO
  2. Narodno prebujenje
  3. POMLAD NARODOV
 7. URA – ŠPO – dekleta
  1. Navodila za ŠPO 8D 21.4.2020 1
  2. Navodila za 4. ŠD 22.4.2020 atletika
  3. Izzivi in igrice za spomladanske počitnice
  4. TABELA VADBE
 8. URA – SLJ – skupina 1 Reševanje vaj v DZ do 10. strani in ponavljanje snovi KAJ MORAM ZNATI
 9. URA
  OPK-

  1. Ponovil boš svoje znanje z delovnim listom : IZUMI V PROMETU
  2. Želim ti lepe počitnice 😀

   SPH- Naloga: JEDILNIK (Izpolni in pošlji). Recept: FRANCOSKI POPEČENEC.

   LS2- PROSTORSKO OBLIKOVANJE
  3. POVEZAVA
  4. Prosim da, izdelke in fotografije izdelkov shranjujete.
  5. Prosim da, pošiljate fotografije in dodatna vprašanja na E-NASLOV
  6. Prosim da, pošiljate fotografije izdelkov v MAPO ZA LUM IN TIT.

SREDA, 22. 4. 2020

Danes imate dan dejavnosti, in sicer športni dan. Navodila najdete spodaj.

 1. Obvestilo za 4. športni dan 22.4.2020
 2. Navodila za 4. ŠD 22.4.2020 atletika

7. URA – DDP – KEM

Ker vas večina še ni bila ustno ocenjenih, imate navodila in povezave za VAJE KEMIJSKE REAKCIJE.


ČETRTEK, 23. 4. 2020

 1. URA – ITJ
  1. NAVODILO
  2. Soluzioni
  3. rinforzo bilancio
  4. Navodila za rinforzo in bilancio
 2. URA – GEO: Navodila: Navodila
  1. Ppt: Južna Amerika – površje II.
  2. Nema karta – naloga: Južna nema karta
 3. URA
  1. SLJ: Splošna navodil
   1. Pisna naloga razlaga nastanka pojava
   2. DZ str. 14 od 33. do vključno 36. vaje 
   3. Rešitve:  www.iRokus.si
  2. MAT:
   1. Uro bomo izvedli videokonferenčno ob 13.00. Najprej bomo pregledali oddano domačo nalogo, potem pa obravnavali novo snov.
   2. Dobimo se 5 minut pred pričetkom.
   3. Posnetek je na voljo tukaj.
 4. URA
  1. SLJ: Splošna navodila 
   1. Pisna naloga razlaga nastanka pojava
   2. DZ str. 14 od 33. do vključno 36. vaje
   3. Rešitve:  www.iRokus.si
  2. MAT
   1. Uro bomo izvedli videokonferenčno ob 13.00. Najprej bomo pregledali oddano domačo nalogo, potem pa obravnavali novo snov.
   2. Dobimo se 5 minut pred pričetkom.
   3. Posnetek je na voljo tukaj.
 5. URA – KEM

  1. Ura bo potekala preko vox videokonference ob 14.00 uri na tej POVEZAVI.  Prijava bo možna le z AAI računom. Ne pozabite dovoliti Flash (ključavnica). Pripravite si zvezek za kemijo IN biologijo.
  2. Posnetek videokonference je TUKAJ.
  3. Prilagam še razpored ocenjevanj.
 6. URA – DKE – Kako slovenski držaljan sodeluje pri aktivnem reševanju vprašanj človeštva?
  Oglej si videoposnetek.V učbeniku si na straneh 81-83 preberi današnjo učno snov.Učni zapis z delovnim listom najdeš tukaj. Delovni list reši. UČNI ZAPIS IN DELOVNI LIST Reši naloge v delovnem zvezku na straneh 102 (naloga 1b), 103 (naloga 2 – odgovor zapiši v zvezek, naloga 3), 104 (preberi besedilo o pravični trgovini). Za dostop do delovnega zvezka se najprej registriraj na iRokus. Tvoje današnje delo poslikaj in pošlji na to povezavo.Obvestilo o ocenjevanju znanja v mesecu maju najdeš tukaj. NAVODILA ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE V MESECU MAJU

PETEK, 24. 4. 2020

 1. URA – LUM KOMPOZICIJA V KIPARSTVU
  1. POVEZAVA Z NAVODILI ZA DELO
  2. OGLEJ SI VIDEO POSNETEK KOMPOZICIJA V KIPARSTVU
  3. OGLEJ SI POSNETEK KIPARSKE TEHNIKE
  4.  OGLEJ SI PRIMERE KIPARSKIH KOMPOZICIJ (prosta kompozicija, krožna kompozicija)
  5. OGLEJ SI PRIMERE KIPARSKIH KOMPOZICIJ (trikotna kompozicija,vodoravna kompozicija,poševna kompozicija,navpična kompozicija)
  6. Prosim da, izdelke in fotografije izdelkov shranjujete.
   Prosim da, pošiljate fotografije in dodatna vprašanja na E-NASLOV
   Prosim da, pošiljate fotografije izdelkov v MAPO ZA LUM IN TIT.
 2. URA – BIO:
  1. Navodilo za delo ČUTILO ZA VONJ.
  2. Tisti, ki še niste bili vprašani, ali morate popraviti ocene, delajte vaje na teh povezavah:
   1. POVEZAVA
   2. POVEZAVA
  3. Kdor je včeraj manjkal na “kemijski” videokonferenci, naj si ogleda posnetek.
  4. Še enkrat pa prilagam tudi razpored ocenjevanj za biologijo IN kemijo.
 3. URA
  1. TJA: 
   1. Učb. str. 65/ 1 a Preberi besedilo in ga dopolni z danimi besedami. Pomoč: slovarček v DZ str. 85
   2. Poslušaj posnetek in ugotovi, kako ti je šlo.
   3. Slišal boš 8 otrok. Za vsakega od njih v zvezek zapiši, kaj počne prav oz. kaj dela narobe. Posnetek lahko ustaviš, da imaš čas zapisati poved.
   4. The internet: a friend or an enemy – interaktivna naloga
   5. Internet language – interaktivna naloga
  2. MAT:
   1. Uro bomo izvedli videokonferenčno ob 13.00.
   2. Dobimo se 5 minut pred pričetkom.
   3. Posnetek je na voljo tukaj.
   4. V učbeniku na strani 190 rešite naloge 10a, c, d in 12.
 4. URA
  1. TJA:
   1. Učb. str. 65/ 1 a Preberi besedilo in ga dopolni z danimi besedami. Pomoč: slovarček v DZ str. 85.
   2. Poslušaj posnetek in ugotovi, kako ti je šlo.
   3. Slišal boš 8 otrok. Za vsakega od njih v zvezek zapiši, kaj počne prav oz. kaj dela narobe. Posnetek lahko ustaviš, da imaš čas zapisati poved.
   4. The internet: a friend or an enemy – interaktivna naloga
   5. Internet language – interaktivna naloga
  2. MAT
   1. Uro bomo izvedli videokonferenčno ob 13.00.
   2. Dobimo se 5 minut pred pričetkom.
   3. Posnetek je na voljo tukaj.
   4. V učbeniku na strani 190 rešite naloge 10a, c, d in 12.
 5. URA – FIZ
  1. Danes vas prosim, da si naredite izpiske iz učbenika stran 125-127 in mi jih oddate na spletno učilnico DO NEDELJE 24.4.2020.
  2. Razlago bolj podrobno in naloge bomo reševali po počitnicah.
  3. Uživajte v počitnicah!
 6. URA – RAZ – Želim vam prijetne in mirne počitnice!
  Kot smo se dogovorili prejšnji petek, danes nimamo razredne ure preko vox konference. Pojdite raje na sončka!
 7. URA – GKL:
  1. Navodilo: GKL, 24. 4. 2020
  2. Nekateri še vedno niste oddali nalogo od prejšnjega tedna, ki je bila do danes.