Sedmi teden dela na daljavo od 4. 5. do 8. 5. 2020

PONEDELJEK, 4. 5. 2020

POTEK DELA:

 1.  URA – SLJ:
  1. Navodilo: Josip Murn Aleksandrov: Pesem
  2. Navodilo: Kmečka pesem – dodatne naloge v i-učbeniku str. 442 in 443 
 2.  URA – MAT:
  1. Ponovite snov o valju, stožcu in krogli s pomočjo interaktivnih vaj (vaje na straneh 78, 81, 86, 163, 171, 184 in 185).
  2. Težave z dostopom. Založba Rokus ima danes cel dan težave s strežniki tako, da če se niste uspeli prijaviti ne bodite v skrbeh. Naloge boste lahko (če boste želeli) rešili tudi v kasnejših dneh.
  3. Slikajte postopke reševanja in jih  in oddajte s pomočjo obrazca.
 3.  URA – ZGO:
  1. Navodilo Jugoslavija po vojni 9.b
  2. Učna snov: JUGOSLAVIJA PO VOJNI
 4.  URA – BIO:
  1. Prepiši snov BIOTSKA PESTROST v DZ na stran 66.
  2. Izdelaj in pošlji nalogo 2 – EKOSISTEM (kdor še ni)!
 5.  URA – FIZ:
  1. Danes se dobimo ob 11:00 na POVEZAVI
  2. Posnetek današnje ure: POSNETEK
 6.  URA
  1. ONA:
   1. Sprehodi se med METULJI Slovenije.
  2. GLP:
 7. URA
  1. ET2:
   1. NAVODILO
   2. Kviz
  2. GLP:
   1. Začnimo s pripravo na predstavitve, ki smo jih že omenili v šoli
   2. Izberi si poljubno zasedbo/avtorja iz prejšnjega stoletja (1900 do 2000) in začni zbirati podatke o njem
   3. Naslov oz izbranega avtorja/zasedbo mi prosim pošlji na mail (tilen.bozic@ossmarje.si)

__________________________________________________________________________________________________________________________

TOREK, 5. 5. 2020

POTEK DELA:

       0. URA – RAZ: Delo v tem mesecu

 1.  URA – ZGO:
  1. Vprašanja za ponavljanje učne snovi: Ponavljanje 1. del
  2. Nova učna snov: POLITIČNI POLOŽAJ OB KONCU VOJNE
 2.  URA – LUM: KULTURNA DEDIŠČINA
  1. POVEZAVA Z NAVODILI ZA DELO
 3.  URA – MAT:
  1. Uro bomo izvedli videokonferenčno ob 14.00. Pregledali bomo kako vam je šlo na preverjanju in se dogovorili o poteku ocenjevanja znanja.
  2. Dobimo se 5 minut pred pričetkom.
  3. Posnetek srečanja je tukaj.
 4.  URA – SLJ:
  1. Navodila: Življenje in delo Josipa Murna Aleksandrova
  2. Za tiste, ki hočejo več: Pesem – odsev pesnikovih čustev in vtisov  str. 437 – 440
 5.  URA –  DDP MAT:
  1. Na računalnik si poberite gradivo Znam za več.
  2. Rešite po eno poljubno nalogo na straneh 88, 89, 108 in 109 (skupaj rešiš 4 naloge).
 6.  URA – GEO: 1. Navodila: Navodila za delo 2. Posnetek: https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=k3likIYCA9MbUooaUUpvPdnU  3.Ppt: Družbenogeografske značilnosti

__________________________________________________________________________________________________________________________

SREDA, 6. 5. 2020

POTEK DELA:

 1.  URA – MAT:
  1. Na računalnik si poberite gradivo Znam za več.
  2. Rešite po dve poljubni nalogi na straneh 88, 89, 108 in 109 (skupaj rešiš 8 nalog).
  3. Slikajte postopke reševanja in jih  in oddajte s pomočjo obrazca.
 2.  URA – TJA:
  1. Rešitve učb. str. 61 – 4
  2. Navodila za delo
  3. Revision: interaktivne vaje
  4. Reši preverjanje znanja v DZ str. 52, 53/ 1, 2, 3, poslikaj in pošlji na patricija.stefancic@gmail.com
  5. Posnetek 3. naloge v DZ
 3.  URA – BIO:
  1. Navodilo: Po navodilih reši v DZ – VRSTE ODNOSOV.
  2. Ponovi SEME.
 4.  URA – ŠPO:
  1. Navodila za ŠPO 9F 6.5.2020 22
  2. Priprave na 5. športni dan 8.5.2020 ŠV karton, šport in podjetništvo
 5.  URA – N2I:
  1. Esercizi
  2. Avdio posnetek prve vaje
 6.  URA – KEM:
  1. S tistimi, s katerimi smo dogovorjeni za predstavitve se ob 14.00 dobimo v videokonferenčnem sistemu na tej povezavi.
  2. Navodila za delo za vse pa so na povezavi OGLJIKOVI HIDRATI

__________________________________________________________________________________________________________________________

ČETRTEK, 7. 5. 2020

POTEK DELA: 

        0. URA – RAZ:  Tekoče zadeve – ocenjevanje

 1.  URA – TJA:
  1. Rešitve učb. str. 66 – 3
  2. Navodila za delo 
  3. Za tiste, ki zmorete in želite več, je tu še ena zgodba iz učb. str. 86:
 2.  URA – SLJ:
  1. Navodilo: Oton Župančič: Žebljarska
  2. Povezava na i-učbenik: Žebljarska od str. 422 – 424.
 3.  URA – GUM:
  1. Nadaljujemo s predstavitvami o skladateljih, ki smo jih začeli v šoli
  2. Naslov svoje predstavitve mi sporoči na mail (tilen.bozic@ossmarje.si)
  3. Če se naslova ne spomniš, mi napiši, bomo izbrali novega
  4. Začnimo z zbiranjem podatkov o skladateljih (življenjepis, opus oz. skladateljeva dela, glasbeno obdobje v katerem je ustvarjal, itd.) in pripravimo osnutek za predstavitev
  5. Veljajo navodila, ki sem vam jih posredoval v šoli
 4.  URA – ŠPO:
  1. Navodila za ŠPO 9D 7.5.2020 2
  2. Priprave na 5. športni dan 8.5.2020 ŠV karton, šport in podjetništvo
 5.  URA – GEO: Navodilo: Pozdravljeni 9 Križanka: Dinarskok. svet – ponovimo
 6.  URA – N2I:
  1. Navodilo
 7.  URA – MME:
  1. Naredite 4 prizor risanke in mi ga oddate do srede 13.5.2020 do 12:00
  2. Zadnjo verzijo risanke morate narediti do 28.5.2020 takrat vam jo ocenim. Kdor risanke ne odda bo imel zaključeno negativno.

__________________________________________________________________________________________________________________________

PETEK, 8. 5. 2020

ŠPORTNI DAN: Navodila za 5. športni dan 8.5.2020 ŠV karton, šport in podjetništvo

 


7. URA: DDP KE: Z vsemi, ki smo že bili dogovorjeni za ocenjevanje, pa zaradi tehničnih težav ni bilo izvedeno, se ob 13.15 dobimo na TEJ POVEZAVI. Prav tako se lahko pridružite vsi, ki potrebujete pomoč ali imate vprašanja v zvezi s snovjo.