OŠ Šmarje pri Kopru

Šmarje 1

6274 Šmarje

 logotip3

Ravnatelj:                      Edi Glavina

Tajnica:                          Elfi Jerman

 

Tel:

ravnatelj                 05 656-92-91

tajništvo                 05 656-92-90

                                 065-554-200

knjižnica                05 656-92-95

Fax:                                05 656-92-92

Internet:                        http://www.ossmarje.si/

E-mail:                           sola@ossmarje.si

Prehrana:                      065-554-201

Razredna stopnja:       065-554-202

Kuhinja:                         065-554-203

Vrtec 2:                              065-554-205

Vrtec 2:                              065-554-206

USTANOVITELJ

Ustanovitelj šole je Mestna občina Koper.