Šolsko leto 2018/2019

ŠOLA

owl-47526_640owl-158412_640owl-158414_640

Delo, ki ga opravlja Elektronska pošta
1. Valentina Babič  4. b, 1. r. drugi učitelj, PK, ŠPO, PB valentina.babic@ossmarje.si
2. Benčič Tamara 3. b tamara.bencic@ossmarje.si
3. Bodlaj Nataša 5. b, OPB natasa.bodlaj@ossmarje.si
4. Borovničar Matjaž LUM, TIT, OGL, ID matjaz.borovnicar@ossmarje.si
5. Bržan Astrid SLJ, DKE, DDP 6. in 7., OPB astrid.brzan@ossmarje.si
6. Crnarić Gordana NIP−ITJ, ZGO, OPK, OPB gordana.crnaric@ossmarje.si
7. Čopi Stanišič Suzana GUM, PZ, ANI, OPB suzana.copi-stanisic@ossmarje.si
8. Deučman Adina TJA, DKE, TVZ, DDP 7., OPB adina.deucman@ossmarje.si
9. Dončič Lucija 1. r. drugi učitelj, OPB lucija.doncic@ossmarje.si
10. Dražič Diana 2. a, OPB diana.drazic@ossmarje.si
11. Dražič Simon MAT, pom. ravnatelja simon.drazic@ossmarje.si
12. Glavina Edi ravnatelj edi.glavina@ossmarje.si
13. Hrvatin Jožica 4. a jozica.hrvatin@ossmarje.si
14. Jerman Rok GEO, ZGO, CKSG rok.jerman@ossmarje.si
15. Jurič Jana 5. a, OPB jana.juric@ossmarje.si
16. Kavrečič Holcman Irena SLJ, ŠNO irena.kavrecic@ossmarje.si
17. Kovačič Bojana OPB, VV bojana.kovacic@ossmarje.si
18. Lokatelj Andrejka 1. b, OPB andrejka.lokatelj@ossmarje.si
19. Marčič Zdenka BIO, GOS, NAR, vod. preh., lab., JV zdenka.marcic@ossmarje.si
20. Prah Nada ZGO, knjižničarka nada.prah@ossmarje.si
21. Puc Mateja 2. b, OPB mateja.puc@ossmarje.si
22. Pust Badovinac Kristina KEM, BIO, NAR, DDP 6. in 8., OPB, lab., POK kristina.pust@ossmarje.si
23. Rak Sonja ŠVZ, ŠSP, ŠZZ, OPB sonja.rak@ossmarje.si
24. Sabadin Karmen 3. a, OPB karmen.sabadin@ossmarje.si
25. Sassolini Vesna ITJ, NIP-ITJ, OPB vesna.sassolini@ossmarje.si
26. Savarin Dušica OPB dusica.savarin@ossmarje.si
27. Smrekar Nina 4. b, TJA, PB nina.smrekar@ossmarje.si
28. Stančič Dorjana 1. a dorjana.stancic@ossmarje.si
29. Starman Vesna svetovalna delavka, SŠI vesna.starman@ossmarje.si
30 Šenkinc Polona FIZ, lab, PB polona.senkinc@ossmarje.si
31. Škerjanc Ingrid MAT, MME, ROM, DDP 6., ROID ingrid.skerjanc@ossmarje.si
32. Štefančič Počkaj Patricija TJA, DDP 8. patricija.stefancic@ossmarje.si
33. Žunić Negro Marija spremljevalka gib. ov., JV, PB marija.zunic-negro@ossmarje.si


VRTEC

owl-158418_640

Delo, ki ga opravlja
1. Dovžan Nataša vzgojiteljica
2. Germanis  Kavrečič Vesna vzgojiteljica, ped. org. vodja – pom. rav., JV
3. Hempt Irina vzgojiteljica
4. Hozjan Ljubica pomočnica vzgojiteljice
5. Hrvatin Samanta pomočnica vzgojiteljice
6. Hrvatin Suzana pomočnica vzgojiteljice
7. Krpan – Črnac Samanta pomočnica vzgojiteljice
8. Lešnik Katja pomočnica vzgojiteljice
9. Majer Suzana vzgojiteljica
10. Pergar Ingrid pomočnica vzgojiteljice
11. Pohlen Crnić Irena vzgojiteljica
12. Škerjanc Martina vzgojiteljica
13. Toplikar Tamara vzgojiteljica
14. Vatovec Ingrid pomočnica vzgojiteljice
15. Vižintin Anja pomočnica vzgojiteljice


SKUPNE SLUŽBE

owl-158411_640

  Delo, ki ga opravlja Elektronska pošta
1. Bubola Mateja Računovodkinja mateja.bubola@guest.arnes.si
2. Jerman Elfi Poslovna sekretarka elfi.jerman@guest.arnes.si

 


TEHNIČNO OSEBJE

owl-158416_640

Delo, ki ga opravlja
1. Mohorčič Kevin Vzdrževalec
2. Ščulija Mirjana Kuharica, vodja
3. Jerman Kristina Kuharica
4. Jurinčič Nataša Kuharica
5. Stojcheva Katica Perica in pomoč v kuhinji
6. Gal Kristina Kuharica
7. čistilke Servis “Aktiva ČIŠČENJE d.o.o. ”

 


ZUNANJI SODELAVCI IN JAVNI DELAVCI

owl-158409_640

Delo, ki ga opravlja zavod
1. Vidovič Marjetka Specialna pedagoginja CUEV Strunjan
2. Trobec Darja Logopedinja CKSG Portorož
3. Cočeva Milojka Defektologinja in logopedinja CUEV Strunjan
4. Snežana Hajnže Javna delavka
5. Vesna Jurjec Javna delavka šola
6. Marijeta Steffe` Starc Javna delavka