ŠOLA
owl-47526_640owl-158412_640owl-158414_640

Delo, ki ga opravlja Elektronska pošta
1. Benčič Tamara 3. a tamara.bencic@ossmarje.si
2. Bodlaj Nataša 5. b, ŠZZ, PK, GO natasa.bodlaj@ossmarje.si
3. Borovničar Matjaž LVZ, TIT, LS1, LS3, CKSG matjaz.borovnicar@ossmarje.si
4. Bržan Astrid SLJ, DKE,OPB astrid.brzan@ossmarje.si
5. Crnarić Gordana NIP−ITJ, ZGO, OPK, ET1, ET2 gordana.crnaric@ossmarje.si
6. Čopi Stanišič Suzana GUM, OPB, PZ, ID suzana.copi-stanisic@ossmarje.si
7. Deučman Adina TJA, GEO adina.deucman@ossmarje.si
8. Dončič Lucija 1. r., OPB 1. r. lucija.doncic@ossmarje.si
9. Dražič Diana 2. b diana.drazic@ossmarje.si
10. Dražič Simon MAT, POM. RAV. simon.drazic@ossmarje.si
11. Glavina Edi ravnatelj edi.glavina@ossmarje.si
12. Hrvatin Jožica 5. a jozica.hrvatin@ossmarje.si
13. Jamšek Živa 2. b
14. Jerman Rok  GEO, CKSG rok.jerman@ossmarje.si
15. Jurič Jana 4. a, OPB jana.juric@ossmarje.si
16. Kavrečič Holcman Irena SLJ, RET irena.kavrecic@ossmarje.si
17. Kovačič Bojana OPB bojana.kovacic@ossmarje.si
18. Lokatelj Andrejka 1. b, OPB andrejka.lokatelj@ossmarje.si
19. Marčič Zdenka BIO, GOS, NAR, vod. preh., lab. zdenka.marcic@ossmarje.si
20. Prah Nada ZGO, knjižničarka, nada.prah@ossmarje.si
21. Puc Mateja OPB mateja.puc@ossmarje.si
22. Pust Badovinac Kristina KEM, NAR, FIZ, OPB, lab. kristina.pust@ossmarje.si
23. Rak Sonja ŠVZ, ŠSP sonja.rak@ossmarje.si
24. Sabadin Karmen 3. b karmen.sabadin@ossmarje.si
25. Sassolini Vesna ITJ, NIP, OPB
26. Savarin Dušica OPB dusica.savarin@ossmarje.si
27. Smrekar Nina 4. b
28. Stančič Dorjana 1. a dorjana.stancic@ossmarje.si
29. Starman Vesna svetovalna delavka, SŠI vesna.starman@ossmarje.si
30. Škerjanc Ingrid MA, FIZ, ROID, UBE, ROM, IŠP, lab. ingrid.skerjanc@ossmarje.si
31. Štefančič Počkaj Patricija TJA, FI1 patricija.stefancic@ossmarje.si
32. Žunić Negro Marija spremljevalka gib. ov. marija.zunic-negro@ossmarje.si


VRTEC

owl-158418_640

Delo, ki ga opravlja
1. Dovžan Nataša vzgojiteljica
2. Germanis  Kavrečič Vesna vzgojiteljica, ped. org. vodja – pom. rav., JV
3. Hempt Irina vzgojiteljica
4.    Hozjan Ljubica pomočnica vzgojiteljice
5. Hrvatin Samanta pomočnica vzgojiteljice
6. Hrvatin Suzana pomočnica vzgojiteljice
7. Krpan – Črnac Samanta pomočnica vzgojiteljice
8. Lešnik Katja pomočnica vzgojiteljice
9. Majer Suzana vzgojiteljica
10. Pergar Ingrid pomočnica vzgojiteljice
11. Pohlen Crnić Irena vzgojiteljica
12. Škerjanc Martina vzgojiteljica
13. Toplikar Tamara vzgojiteljica
14. Vatovec Ingrid pomočnica vzgojiteljice
15. Vižintin Anja pomočnica vzgojiteljice


SKUPNE SLUŽBE

owl-158411_640

  Delo, ki ga opravlja Elektronska pošta
1. Bubola Mateja Računovodkinja mateja.bubola@guest.arnes.si
2. Jerman Elfi Poslovna sekretarka elfi.jerman@guest.arnes.si

 


TEHNIČNO OSEBJE

owl-158416_640

Delo, ki ga opravlja
1. Mohorčič Kevin Vzdrževalec
2. Ščulija Mirjana Kuharica, vodja
3. Jerman Kristina Kuharica
4. Jurinčič Nataša Kuharica
5. Stojcheva Katica Perica in pomoč v kuhinji
6. Gal Kristina Kuharica
7. čistilke Servis “Aktiva ČIŠČENJE d.o.o. ”

 


ZUNANJI SODELAVCI IN JAVNI DELAVCI

owl-158409_640

Delo, ki ga opravlja zavod
1. Vidovič Marjetka Specialna pedagoginja CUEV Strunjan
2. Trobec Darja Logopedinja CKSG Portorož
3. Cočeva Milojka Defektologinja in logopedinja CUEV Strunjan
4. Snežana Hajnže Javna delavka
5. Vesna Jurjec Javna delavka šola
6. Marijeta Steffe` Starc Javna delavka