STIK MED ŠOLO IN STARŠI

GOVORILNE URE – vsak drugi ponedeljek v mesecu od 1600 do 1800.

RODITELJSKI  SESTANKI GOVORILNE   URE
SEPTEMBER razredna in predmetna st. ni govorilnih ur
9. 10. 2017
13. 11. 2017
11. 12. 2017
JANUAR razredna in predmetna st. 8.   1. 2018
12. 2. 2018
12. 3. 2018
9. 4. 2018
MAJ razredna in predmetna st. 14. 5. 2018

 

Prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli.

V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.