STIK MED ŠOLO IN STARŠI

arrows-796133_640

GOVORILNE URE – vsak drugi ponedeljek v mesecu od 1600 do 1800.

RODITELJSKI SESTANKI GOVORILNE URE

SEPTEMBER   razredna st.

SEPTEMBER   predmetna st.

  9. 10. 2017
13. 11. 2017
11. 12. 2017

JANUAR   razredna st.

JANUAR   predmetna st.

   8.   1. 2018
12. 2. 2018
12. 3. 2018
  9. 4. 2018
MAJ    obe stopnji 14. 5. 2018

Prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli.

V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.