boy-160168_640

  1. Angleška bralna značka
  2. Italijanska bralna značka

Št. Polno ime interesne dejavnosti Ime in priimek mentorja Razredi v katerih se bo izvajala Planirano število ur na leto
1 Literarno-novinarski krožek Irena Kavrečič od 7. do 9. razreda 20
2 Bralna značka S knjigo v svet Irena Kavrečič 7. a, 8 in 9. razred po realizaciji (15)
3 Angleški klub Adina Deučman 6. in 7. razred 30
4 Angleški klub Adina Deučman 4. in 5. razred 30
5 Angleška bralna značka Adina Deučman od 3. do 6. razreda po realizaciji (15)
6 Pomladek Rdečega križa Nataša Bodlaj 4. in 5. razred 20
7 Kuharski krožek Nataša Bodlaj, Tamara Benčič od 5. razreda dalje 70
8 Prometno-kolesarski krožek Nataša Bodlaj 5.razred 45
9 Dramski krožek Nataša Bodlaj, Vesna Starman 5. in 6. razred 20
10 Španščina Vesna Sassolini 6.-7. razred 31
11 Španščina Vesna Sassolini 8.-9. razred 31
12 Bralna značka S knjigo v svet Diana Dražič 2. a po realizaciji
13 Nogomet za dekleta Petra Pasar od 2. do 6. razreda 31
14 Angleška bralna značka Patricija Štefančič Počkaj od 7. do 9. razreda 20
15 Angleško bralno tekmovanje Bookworms Patricija Štefančič Počkaj od 7. do 9. razreda 10
16 Gledališki krožek Vesna Starman od 7. do 9. razreda 25
17 Otroški pevski zbor Suzana Čopi Stanišić od 1. do 5. razreda 70
18 Mladinski pevski zbor Suzana Čopi Stanišić od 5. do 9. razreda 140
19 Glasbene urice Suzana Čopi Stanišić od 4. do 9. razreda 70
20 Raziskovalno-kemijski krožek Kristina Pust Badovinac 8. in 9. razred 31 (petek, 7. ura)
21 Plesni krožek – Šmarjetice Andrejka Lokatelj, Nataša Bodlaj od 1. do 5. razreda 52 (ob ponedeljkih – od 13. do 13. 45)
22 Planinski krožek – Lahkih nog naokrog Andrejka Lokatelj, Nataša Bodlaj od 1. do 5. razreda ob sobotah, glede na število pohodov
23 Epi letture – Italijanska bralna značka Gordana Crnarić od 7. do 9. razreda po realizaciji
24 Topolino di biblioteca – Bralno tekmovanje iz italijanskega jezika Gordana Crnarić od 6. do 9. razreda po realizaciji
25 Kulturna dediščina v naš vsakdan (ustvarjalno dramski krožek) Dorjana Stančič, Lucija Dončič od 1. do 4.razreda po realizaciji (sreda 13.00 – 13.45)
26 Bralna značka S knjigo v svet Dorjana Stančič 1. a po realizaciji
27 Krožek Mladi gasilec Dušica Savarin od 3. do 7. razreda druga sreda v mesecu
28 Naravoslovni krožek Zdenka Marčič 6. – 9. razred 40 (torek, 6. ura)
29 Foto video krožek Edi Glavina 6. – 9. razred 35
30 Bralna značka S knjigo v svet Astrid Bržan 6. a, 7. b po realizaciji