OTROŠKI PARLAMENT ŠOLSKO LETO 2017/2018

TEMA »PASTI MLADOSTNIŠTVA«

 

ORGANIZIRANOST UČENCEV

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov so učenci organizirani v oddelčne skupnosti. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v šolsko skupnost učencev.

Vodja šolske skupnosti na RS in PS bo predlagan na šolski skupnosti učencev.group-296570_640

Delo spremlja in vodi mentorica Gabrijela Kukovec Pribac.

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev.

Pravice in dolžnosti učencev so zapisane v Pravilih šolskega reda, Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni OŠ, v Hišnem redu in v Vzgojnem načrtu.

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. projekt izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol.

V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci … izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine Slovenije. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem parlamentu. Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Letošnja tema je »Pasti mladostništva«. S svojim pismom o »Strahovih mladostnika« nas je v Ljubljani v prostorih Državnega zbora na Nacionalnem otroškem parlamentu zastopala Katja Hrandek, učenka 9. razreda.

 

26. medobčinski otroški parlament Koper

26. nacionalni otroški parlament