Število učencev po razredih in razredništvo

Razred Št. učencev Moški Ženske Razrednik
1. a 23 14 9 Dorjana Stančič
1. b 22 11 11 Andrejka Lokatelj
2. a 19 9 10 Diana Dražič
2. b 17 7 10 Živa Jamšek
3. a 18 5 13 Tamara Benčič
3. b 19 12 7 Karmen Sabadin
4. a 18 8 10 Jana Jurič
4. b 20 11 9 Nina Smrekar
5. a 24 13 11 Jožica Hrvatin
5. b 22 11 11 Nataša Bodlaj
10 oddelkov 202 101 101  
6. a 26 13 13 Adina Deučman
7. a 15 7 8 Patricija Štefančič Počkaj
7. b 17 10 7 Astrid Bržan
8. a 28 12 16 Suzana Čopi Stanišić
9. a 17 9 8 Petra Pasar (Ingrid Škerjanc)
9. b 14 9 5 Gordana Crnarić
6 oddelki 117 60 57  
SKUPAJ 319 161 158