URA KRATICA IME OPIS OPOMBE
12.06-12.55 KO KOSILO Obedovanje z osnovami bontona Otrok ne silimo jesti, samo spodbujamo.
12.56-13.45 SD SPROSTITVENA DEJAVNOST Sprostitev preko raznih iger, ki si jih izbirajo sami Po potrebi se igre predlaga ali določi.
13.46-14.35 SU SAMOSTOJNO
UČENJE
Opravljanje šolskih obveznosti (pisanje domače naloge).

Domačih nalog ne popravljamo, za pravilnost skrbijo starši.

 

14.36-15.50 UPČ USTVARJALNO PREŽIVLJANJE
ČASA
Likovno ustvarjanje, poslušanje glasbe, delo z računalnikom, vodene igre,…
15.51-16.50 VV VARSTVO
VOZAČEV
Priprava na odhod domov