Tudi v tem šolskem letu bodo učenci petega razreda opravljali kolesarski izpit, kateri bo razdeljen na dva dela. Prvi teoretični del se bo izvajal v prvem ocenjevalnem obdobju medtem, ko se bo drugi praktični del izvajal v spomladanskem delu.

road-sign-1183382_640 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI IN NALOGE

Učenci v prometnem krožku :

 • pridobijo spretnosti, znanja in pravilne presoje za varno vožnjo s kolesom,
 • se naučijo pravilno ravnati v prometu, v skladu s predpisi in glede na razmere na cestišču,
 • poznajo se stavne dele kolesa, namen in delovanje sestavnih delov, obvezno opremo kolesa in znajo pravilno vzdrževati kolo,
 • se vzgojijo za kulturno in humano sodelovanje v cestnem prometu, znajo varovati sebe in druge udeležence v prometu,
 • se usposobijo za zdravo in koristno preživljanje prostega časa, za krepitev telesnih sposobnosti in aktiven odnos do varstva narave.

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE VSEBINE

I. TEORETIČNO USPOSABLJANJE

 1. Varno kolo
 2. Prometni znaki
 3. Vožnja s kolesom
 4. Upoštevanje pravil
 5. Mimovožnja
 6. Prehitevanje
 7. Zavijanje v desno
 8. Zavijanje v levo
 9. Ravnanje kolesarja pri prehodu čez železniško progo
 10. Prometne situacije

 

II. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE – usposabljanje na prometnem poligonu (šolskem igrišču)

 1. Razvijanje spretnosti za vožnjo kolesa
 2. Vaje za varno vključevanje s kolesom v promet
 3. Vožnja s kolesom na prometnem poligonu

 hiking-1293301_640

III. OCENJEVANJE ZNANJA (KOLESARSKI IZPIT)

Učenec mora pri kolesarskem izpitu pokazati:

 • da pozna in razume za kolesarja pomembne prometne znake in pravila v cestnem prometu
 • da ima primerno razvite praktične sposobnosti za varno vožnjo s kolesom v prometu
 • da razume zveze med dogajanjem na cesti in predpisi, ki urejajo odnose med udeleženci v prometu
 • da zna pravilno presoditi možnosti in omejitve kolesarja v prometu