ZIMSKA ŠOLA V NARAVI  za 5. razred

ZAKONSKA IZHODIŠČA

Program osnovnošolskega izobraževanja v skladu z Zakonom o osnovni šoli obsega obvezni in razširjeni program. Med slednjega zakon šteje šolo v naravi, zato je organizacija le-te za šolo obvezna. Udeležba otrok je tako kot pri drugih oblikah razširjenega programa prostovoljna. Šola mora  za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, v tem času organizirati primerljiv program.

NAMEN ŠOLE V NARAVI:

 • Spoznavanje z zimskimi športi;
 • Socializacija: druženje, komuniciranje, spoznavanje novih ljudi, prilagajanje;
 • Preživljanje aktivnega načina prostega časa v naravi;
 • Krepitev srčno-žilnega sistema;
 • Spoznavanje pravilnega športnega prehranjevanja;
 • Pomen hidracije za organizem oz. pitje vode pri aktivnosti.

CILJI

 • Pravilna tehnika smučanja;
 • Pravila obnašanja v naravi;
 • Znanje o potrebni opremi za ukvarjanje s tovrstnimi športi;
 • Poglabljanje stika z naravo; spoznavanje domovine; spoznavanje s prostočasnimi dejavnostmi v naravi, ki bogatijo človeka – zdravo, koristno, kulturno preživljanje prostega časa;
 • Socializacija – pozitivni družbeni stiki (pozitivno vraščanje v skupino vrstnikov ob skupnem bivanju – drugačni stiki kot v šoli in pri rednem pouku);
 • Razvoj samozavesti, oblikovanja pozitivne samopodobe in celostno oblikovanje osebnosti (nekateri učenci so pri aktivnostih v šoli v naravi lažje izkažejo in potrjujejo), osamosvajanje;
 • Vzgojni smotri: red – pospravljanje sob, navajanje na higieno, kulturno vedenje in jedi in nasploh, obzirnost do drugih, čut za odgovornost;
 • Pridobiti oz. izboljšati smučarsko znanje in osvojiti pravila vedenja na smučišču. To je smučarska športna šola v naravi in ne zimovanje – počitnice.