TEKMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠKEGA JEZIKA

Tekmovanje za 8. in 9. razred v organizaciji Zavoda za šolstvo Slovenije

Šolska raven: 11. 11. 2021 ob 13.00 uri.

Državna raven: 16. 3. 2022 ob 14.00 uri.

Literarna predloga za državno raven za 9. razred je:

John Green: Turtles All The Way Down.

Za 8. razred literarne predloge ni.

Učenci se na tekmovanju potegujejo za bronasto, srebrno in zlato priznanje.

board-64269_640

………………………………………………………………………………………………………………………….

Tekmovanje iz znanja angleškega jezika za 6. r. v organizaciji društva učiteljev angleščine IATEFL

Šolska raven: 16. 2. 2022 ob 13. uri.

Državna raven: 16. 3. 2022 ob 14. uri.

Naloge na šolski ravni bodo vsebinsko vezane na temo »Animals – our friends and our teacher« . Za državno raven pa je izbrana tema »Animals of Australia and New Zealand – the cute, the dangerous and the strange«.

Tekmovanje ni vezano na določeno knjigo ali učbeniško gradivo, pač pa pokriva izbrana področja, s poudarkom na bralnem razumevanju, slušnem razumevanju, rabi jezika ter pisanju in uporabi lastnih idej in domišljije. Glede na izbrano temo učenci pridobijo dodatna znanja iz področja poznavanja živali: vrst živali, njihovih značilnosti in izgleda, bivališč, hrane, naravnih sovražnikov itd.

Učenci se na tekmovanju potegujejo za bronasto, srebrno in zlato priznanje.


TEKMOVANJA IZ ZNANJA ITALIJANSKEGA JEZIKA

italy-1357054_640Tekmovanje iz znanja italijanskega jezika za 9. razred:

  • šolsko tekmovanje
  • se bo odvijalo predvidoma februarja 2019,
  • državno tekmovanje bo potekalo marca 2019,
  • priprave na tekmovanje bodo potekale po dogovoru.

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

light-465350_640Tekmovanje učencev s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje 2021/2022

Naslov letošnjega tekmovanja je VEDRE BLIŽINE MED NAMI

Tekmovanje bo potekalo na treh ravneh.

  • šolska raven tekmovanja: torek, 9. 11. 2021,
  • območna raven tekmovanja: četrtek, 9. 12. 2021,
  • državna raven tekmovanja: sobota, 12. 2. 2022.
  • MEHURČKI (šolsko tekmovanje): torek, 29. 3. 2022.

Več na spodnji povezavi: Slovenščina – Cankarjevo


TEKMOVANJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE IZ BIOLOGIJE

 Namenjeno je učencem 8. in 9. razreda

Naslov tekmovanja: GLIVE

Šolsko tekmovanje, 21. oktobra 2020 ob 13. uri.  Traja eno šolsko uro in bo potekalo v učilnici naravoslovja.

Več na spletna strani PRIRODOSLOVNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE


ZA PREGLOVO PRIZNANJE IZ ZNANJA KEMIJE

Tekmovanje za Preglovo priznanje iz kemije poteka v organizaciji ZOTKS. Namenjeno je učencem 8. in 9. razreda.

Šolsko tekmovanje za bronasto priznanje bo na šoli potekalo 20. 1. 2020 ob 13.15 uri.

Državno tekmovanje iz kemije bo za uvrščene učence iz naše regije potekalo v soboto, 4. 4. 2020, ob 9.30 na OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige. Na državnem tekmovanju se učenci potegujejo za srebrna in zlata Preglova priznanja.


TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE ZA VEGOVA PRIZNANJA

Tekmovanje je namenjeno učencem od 1. do 9. razreda.

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2021 / 2022 potekala:

Stopnja Datum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje 17. marec 2021 ob 13.00
Regijsko tekmovanje 6. april 2022 ob 11.00
Državno tekmovanje 23. april 2022 ob 9.00

Več informacij na strani: https://www.dmfa.si/tekmovanja/MaOS/Razpis.aspx


TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE 

Tekmovanje je namenjeno učencem od 6. do 9. razreda.

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2021 / 2022 potekala:

Stopnja Datum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje sreda, 1. december 2020 ob 14.00
Državno tekmovanje sobota, 5. februar 2021 ob 9.00

Več informacij na strani: https://www.dmfa.si/Tekmovanja/RM/Razpis.aspx


TEKMOVANJE IZ LOGIKE

Tekmovanje je namenjeno učencem od 6. do 9. razreda.Tekmovanja bodo v šolskem letu 2020 / 2021 potekala:

Stopnja Datum in čas pričetka
Šolsko izbirno tekmovanje četrtek, 23. september 2021
Regijsko tekmovanje sobota, 16. oktober 2021
Državno tekmovanje sobota, 6. november 2021

Več informacij najdete tukaj: https://www.zotks.si/logika/razpis


TEKMOVANJE BOBER

Tekmovanje je namenjeno učencem, ki jih zanimajo različne teme s področja računalništva oz. informatike. Ker ne zahteva posebnega predznanja, se ga lahko udeležijo vsi učenci, tudi tisti, ki v svojem izobraževanju še niso imeli predmetov s področja računalništva.

Tekmovanje poteka na dveh ravneh.

Šolsko tekmovanje bo potekalo drugi teden v novembru.  Na njem bodo sodelovali učenci od šestega razreda naprej.