Slovenija se je znašla v izrednih razmerah, zaradi katerih se soočamo s številnimi izzivi. Uspešno jih bomo lahko reševali le s skupnimi močmi.

Kljub zahtevnosti situacije pa je to tudi priložnost za učenje, saj se moramo poslužiti drugačnih oblik sodelovanja.

Za naše učence in učenke smo pedagoški delavci pripravili različna gradiva za učenje na daljavo. Gradiva so urejena po posameznih dneh, glede na urnik posameznih razredov in oddelkov. Želimo si, da bi resno pristopili k izvajanju nalog, učenju, ogledu različnih prispevkov. Prav tako je to odlična priložnost za učenje komunikacije na daljavo bodisi z vrstniki ali učitelji.

Odgovornost za učenje je na strani učencev. Seveda učenci od 1. do 3. razreda potrebujejo pomoč staršev in stalne povratne informacije. Učenci od 4. do 6. razreda zmorejo določene dejavnosti že samostojno izvesti, starejši učenci so po večini že samostojni pri opravljanju šolskih nalog. Predvsem se morajo vsi učenci zavedati, da bodo pridobljeno znanje potrebovali.

Starši bodite svojim otrokom v oporo. Z otrokom pregledujte spletno stran in spletne učilnice. Otroku pomagajte, da si organizira delo in kolikor se da ohranjajte dnevno rutino. Ni potrebno, da slepo sledite urniku in dolžini učnih ur. Dogovorite se, kako bo delo potekalo in skupaj pripravite načrt. Prosimo vas, da kot starši spodbujate otroke k sprotnemu, dnevnemu in odgovornemu delu. Le tako bomo ob vrnitvi lahko nemoteno nadaljevali z delom. Primer urnika

Učenje na daljavo predvideva tudi uporabo raznih tehnologij, vendar z uporabo telefonov, tablic, računalnikov ne pretiravajmo. Ne pozabimo na gibanje in igro, ki sta še vedno osnovni otrokovi potrebi. Prilagodimo ju pač nastalim razmeram.

Za vse nas je to nova izkušnja, pomagajmo si. Predvsem pa upoštevajmo vsa navodila in ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni.

Ostanite doma in ostanite zdravi!