V  šolskem letu 2020/21  se bodo učenci 6. a in 6. b vključili v projekt Pomahajmo v svet – Say hello to the world v organizaciji zavoda FINI iz Radeč.

Projekt »Pomahajmo v svet« je mednarodni projekt, v katerem se učenci v šolah med seboj povezujejo preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in se sporazumevajo v angleščini. Velik poudarek je namenjen predvsem spoznavanju kultur, običajev in načina življenja. Otroci se predstavijo vrstnikom, predstavijo svoje življenje, svojo šolo, svoj kraj in svojo državo.

Cilji projekta:

  • učence preko različnih, njim zanimivih dejavnosti motiviramo in jih tako navajamo na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami itd.;
  • učenci spoznavajo ožje in širše  družbeno, naravno in kulturno okolje; 
  • vključevanje v projekt, spoznavanje in odkrivanje domačega okolja oblikuje pri otrocih narodno in državljansko zavest;
  • učenci razvijajo svojo ustvarjalnost;
  • povezovanje med otroki in sklepanjenovih prijateljstev;
  • spoznavanje in učenje varne uporabe računalnika;
  • uporaba angleškega jezika.

Za sodelovanje v projektu smo se odločili tudi zaradi tega, ker se predvidene teme pokrivajo s temami, ki jih obravnavamo pri pouku angleščine v 6. razredu in bo tako večina dela v projektu vključena v pouk.

6. a se poveže s partnersko šolo Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Mały Podróżnik Varšava, Poljska,

6. b se poveže s partnersko šolo Joniskis Saules basic school, Litva.

Teme v projektu bodo:

THAT’S ME

1.videokonferenčno srečanje v projektu – druga polovica januarja

ME AND MY FAMILY

2. videokonferenčno srečanje v projektu – predvidoma v februarju

OUR SCHOOL

3. videokonferenčno srečanje v projektu – predvidoma v marcu

OUR TOWN

4. videokonferenčno srečanje v projektu – predvidoma v aprilu

MY COUNTRY SLOVENIA

5. videokonferenčno srečanje v projektu – predvidoma v maju

Aktivnosti za posamezno srečanje uskladita in dogovorita mentorja partnerskih šol. Pri tem v veliki meri upoštevata predloge svojih učencev, ki so aktivni že v fazi načrtovanja aktivnosti. Pod vodstvom mentorjev se nato pripravijo na videokonferenco, kjer predstavijo svoje delo na določeno temo. Po vsakem opravljenem video srečanju mentorji opravijo evalvacijo.

V projektu sodelujeta učiteljici angleščine Adina Deučman in Patricija Štefančič Počkaj.