Šolsko leto 2018/2019

ŠOLA

owl-47526_640owl-158412_640owl-158414_640

Delo, ki ga opravlja Elektronska pošta
1. Valentina Babič  4. b, 1. r. drugi učitelj, PK, ŠPO, PB valentina.babic@ossmarje.si
2. Benčič Tamara 3. b tamara.bencic@ossmarje.si
3. Bodlaj Nataša 5. b, OPB natasa.bodlaj@ossmarje.si
4. Borovničar Matjaž LUM, TIT, OGL, ID matjaz.borovnicar@ossmarje.si
5. Bržan Astrid SLJ, DKE, DDP 6. in 7., OPB astrid.brzan@ossmarje.si
6. Crnarić Gordana NIP−ITJ, ZGO, OPK, OPB gordana.crnaric@ossmarje.si
7. Čopi Stanišič Suzana GUM, PZ, ANI, OPB suzana.copi-stanisic@ossmarje.si
8. Deučman Adina TJA, DKE, TVZ, DDP 7., OPB adina.deucman@ossmarje.si
9. Dončič Lucija 1. r. drugi učitelj, OPB lucija.doncic@ossmarje.si
10. Dražič Diana 2. a, OPB diana.drazic@ossmarje.si
11. Dražič Simon MAT, pom. ravnatelja simon.drazic@ossmarje.si
12. Glavina Edi ravnatelj edi.glavina@ossmarje.si
13. Hrvatin Jožica 4. a jozica.hrvatin@ossmarje.si
14. Jerman Rok GEO, ZGO, CKSG rok.jerman@ossmarje.si
15. Jurič Jana 5. a, OPB jana.juric@ossmarje.si
16. Kavrečič Holcman Irena SLJ, ŠNO irena.kavrecic@ossmarje.si
17. Kovačič Bojana OPB, VV bojana.kovacic@ossmarje.si
18. Lokatelj Andrejka 1. b, OPB andrejka.lokatelj@ossmarje.si
19. Marčič Zdenka BIO, GOS, NAR, vod. preh., lab., JV zdenka.marcic@ossmarje.si
20. Prah Nada ZGO, knjižničarka nada.prah@ossmarje.si
21. Puc Mateja 2. b, OPB mateja.puc@ossmarje.si
22. Pust Badovinac Kristina KEM, BIO, NAR, DDP 6. in 8., OPB, lab., POK kristina.pust@ossmarje.si
23. Rak Sonja ŠVZ, ŠSP, ŠZZ, OPB sonja.rak@ossmarje.si
24. Sabadin Karmen 3. a, OPB karmen.sabadin@ossmarje.si
25. Sassolini Vesna ITJ, NIP-ITJ, OPB vesna.sassolini@ossmarje.si
26. Savarin Dušica OPB dusica.savarin@ossmarje.si
27. Smrekar Nina 4. b, TJA, PB nina.smrekar@ossmarje.si
28. Stančič Dorjana 1. a dorjana.stancic@ossmarje.si
29. Starman Vesna svetovalna delavka, SŠI vesna.starman@ossmarje.si
30 Šenkinc Polona FIZ, lab, PB polona.senkinc@ossmarje.si
31. Škerjanc Ingrid MAT, MME, ROM, ROID ingrid.skerjanc@ossmarje.si
32. Štefančič Počkaj Patricija TJA, DDP 8. patricija.stefancic@ossmarje.si
33. Žunić Negro Marija spremljevalka gib. ov., JV, PB marija.zunic-negro@ossmarje.si


VRTEC

owl-158418_640

Št. Priimek in ime Delo, ki ga opravlja
1. Dovžan Nataša Vzgojiteljica
2. Germanis – Kavrečič Vesna Vzgojiteljica, pedagoški in organizacijski vodja vrtca
3. Hempt Irina Vzgojiteljica
4. Fidel  Samanta Pomočnica vzgojiteljice,  porodniška
5. Hrvatin Suzana Pomočnica vzgojiteljice
6. Krpan – Črnac Samanta Pomočnica vzgojiteljice
7. Lešnik Katja Pomočnica vzgojiteljice
8. Majer Suzana Vzgojiteljica
9. Pergar Ingrid Pomočnica vzgojiteljice
10. Pohlen Crnić Irena Vzgojiteljica
11. Škerjanc Martina Vzgojiteljica
12. Špela Belmira Praper pomočnica vzgojiteljice
13. Toplikar Tamara Vzgojiteljica
14. Vatovec Ingrid Pomočnica vzgojiteljice

SKUPNE SLUŽBE

owl-158411_640

  Delo, ki ga opravlja Elektronska pošta
1. Bubola Mateja Računovodkinja mateja.bubola@guest.arnes.si
2. Jerman Elfi Poslovna sekretarka elfi.jerman@guest.arnes.si
3. Katarina Tezić Administratorka in knjigovodja katarina.terzic@guest.arnes.si

 


TEHNIČNO OSEBJE

owl-158416_640

Delo, ki ga opravlja
1. Mohorčič Kevin Vzdrževalec
2. Ščulija Mirjana Kuharica, vodja
3. Jerman Kristina Kuharica
4. Jurinčič Nataša Kuharica
5. Stojcheva Katica Perica in pomoč v kuhinji
6. Gal Kristina Kuharica
7. čistilke Servis “Aktiva ČIŠČENJE d.o.o. ”

 


ZUNANJI SODELAVCI IN JAVNI DELAVCI

owl-158409_640

Delo, ki ga opravlja zavod
1. Vidovič Marjetka Specialna pedagoginja CUEV Strunjan
2. Trobec Darja Logopedinja CKSG Portorož
3. Cočeva Milojka Defektologinja in logopedinja CUEV Strunjan
4. Tanja Dovgan Kovačič Javna delavka šola
5. Vesna Jurjec Javna delavka šola
6. Jernej Leban Javni delavec šola
7. Boris Vatovec Javni delavec šola (sreda)
8. Reneja Mrak Javna delavka vrtec