Spoštovani starši!

V skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) vam sporočamo, da bo v naslednjem tednu (od 19. 10. do 23. 10. 2020) pouk potekal tako:

 • za učence od 1. do 5. razreda bo pouk potekal kot običajno v šoli
 • za učence od 6. do 9. razreda bo pouk v celoti potekal na daljavo

Za učence od 1. do 5. razreda v tem tednu ne smemo izvajati interesnih dejavnosti in drugih izvenšolskih dejavnosti, ki bi vključevale združevanje učencev.

Učenci od 6. do 9. razreda bodo imeli vse vsebine, naloge, dejavnosti povezane s poukom v šolskih spletnih učilnicah. Do njih lahko dostopate tudi preko povezave na naši šolski spletni strani.

Za vstop v učilnice bodo učenci potrebovali AAI račun, ki so ga dobili na začetku šolskega leta. V posamezno učilnico se bodo vključili s pomočjo ključa, ki jim ga je posredovala razredničarka.

V tem času bo tudi organizirana vsakodnevna telefonska tehnična pomoč od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. Na voljo imate dve mobilni telefonski številki, in sicer 065554200 (učiteljica Ingrid Škerjanc) in 040892928 (učitelj Simon Dražič). Pomoč je namenjena zgolj reševanju morebitnih tehničnih težav z dostopom do gradiv in vprašanjem povezanih z delom na daljavo.

Še nekaj dodatnih navodil iz dopisa MIZŠ:

 • oblikovanje skupin, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo v prostorih šole, ostaja nespremenjeno, to je v matičnih oddelkih, kot je bilo načrtovano in že izvajano ob začetku šolskega leta,
 • šole in zavodi ne načrtujejo dejavnosti izven pouka, ki bi vključevale združevanje učencev (interesne dejavnosti, izvenšolske dejavnosti),
 • tudi pri izvajanju jutranjega varstva in podaljšanega bivanja odsvetujemo združevanje učencev, če je le mogoče,
 • šola v naravi se praviloma ne izvaja, plavalni tečaji, ekskurzije in praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit se ne izvajajo,
 • dnevi dejavnosti se lahko izvedejo na šoli v okviru higienskih in splošnih priporočil,
 • v zaprtih šolskih športnih objektih se učenke in učence ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci;
 • dovoli se le izvajanje športnih tekmovanj ter treningov registriranih športnikov v starostnih kategorijah »mlajši člani« in »člani«, vključenih v športne klube,
 • šola organizira šolsko prehrano za učence, ki obiskujejo pouk v prostorih šole,
 • organi šole (oddelčni učiteljski zbor, učiteljski zbor, strokovni aktivi, svet staršev, svet šole …) svoje delo opravljajo praviloma na daljavo (po trenutnem odloku do deset ljudi in v skladu s priporočili NIJZ).

Opozorilo učencem in staršem glede dela na daljavo.

Gradivo v spletnih učilnicah je namenjeno učencem izključno za vzgojno-izobraževalne namene razredne skupnosti. Izmenjava ali posredovanje gradiva drugim oz. tretjim osebam preko različnih medijev ali socialnih omrežij za namene, ki niso vzgojno-izobraževalne narave, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno nikakršno snemanje videokonferenc. Hvala za razumevanje!