SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV TER ŠOLSKIH POTREBŠČIN V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin za šolsko leto 2019/2020 so pripravili učitelji po strokovnih aktivih.

Seznam je 5. 6. 2019 obravnaval Svet šole in ga tudi potrdil.

 

OBVESTILO O UVELJAVLJANJU PRAVICE DO OBČINSKE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZA NAKUP ŠOLSKIH POTREBŠČIN 2018/2019