Šolsko leto 2021/2022

POKLICNO USMERJANJE

Namen poklicnega usmerjanja je učence spodbujati in povabiti k razmišljanju o svoji nadaljnji poklicni poti. V ta namen vodimo z učenci pogovore o poklicih, skupaj iščemo informacije o srednjih šolah ter kako se znajti pri iskanju samih informacij v zvezi s srednjimi šolami, poleg tega pa jih seznanjamo z različnimi poklici ter skupaj razmišljamo o tem, kaj bi radi počeli v prihodnosti. Poudarek dajemo tudi seznanjanju učencev z vrstami srednjih šol, programi, ki jih izvajajo, vpisnimi pogoji in možnostmi nadaljnjega izobraževanja.

Preden se učenec odloči za nadaljnjo poklicno pot, je izjemnega pomena, da spozna samega sebe v smislu kateri so njegovi interesi, sposobnosti, osebnostne lastnosti in navsezadnje tudi njegova močna področja. Na ta način bo pri opravljanju svojega poklica srečen, zadovoljen in uspešen.

Pri poklicnem usmerjanju in navsezadnje pri sami odločitvi, lahko učencu pomagajo:

  1. STARŠI (otroka najbolje poznajo in se njegovi prvi svetovalci)
  2. ŠOLA (karierna orientacija, informiranje, predstavitve, skupinski in individualni razgovori…);
  3. ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE (poklicno svetovanje);
  4. KS (Karierno središče).

Pomembno pa je, da končno izbiro prepustimo otroku samemu, mi ga lahko samo usmerjamo in mu nudimo podporo.


POVEZAVE DO KORISTNIH INFORMACIJ

To so različna področja, ki nudijo še dodatne informacije o srednjih šolah ipd. Pod vsakim področjem so neke povezave, ki so vir informacij oz. nudijo pomoč otrokom in tudi staršem pri razreševanju vprašanj o poklicnem usmerjanju in vsebinah, ki se nanj navezujejo.


INFORMATIVNI DNEVI IN INFORMACIJE O SREDNJIH ŠOLAH

Vse informacije za informativne dneve srednjih šol

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Predstavitev SEPŠ

https://www.youtube.com/watch?v=lgchFiRtrZY

https://www.youtube.com/watch?v=RLsdioLJZA0

ODPRTI DNEVI SREDNJIH ŠOL

SREDNJA TEHNIŠKA IN STROKOVNA ŠOLA ŠOLSKEGA CENTRA ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE  (ŠC PET)

SGLŠ Postojna vabi na dan odprtih vrat 18. novembra 2021.

Šolski center Srečka Kosovela Sežana

Vabimo vas na Dan odprtih vrat, ki bo v četrtek, 25. 11. 2021od 16.00 do 18.00

Dan odprtih vrat je namenjen učencem zaključnih razredov osnovnih šol, njihovim staršem in vsem, ki jih zanima utrip dela na šoli.

Vkrcajte se na Rumeno podmornico in se prepustite vodenju naših dijakov, ki vam obljubljajo prvovrstno zabavo!

Letos bomo Dan odprtih vrat izpeljali na daljavo preko Zoom-a. Povezava do videokonference bo objavljena 25. 11. 2021.

Veselimo se vašega obiska.

Šolski center Srečka Kosovela Sežana___
Spletna stran šole (Dan odprtih vrat 2021):
https://scsks.splet.arnes.si/dan-odprtih-vrat-2021/?fbclid=IwAR1FXVlpzJpmQYH9qM2B09GvnxFXj5Vnjd4pFZAAz_mz9tBAFj6Q0FPSHjI

FB profil:https://www.facebook.com/scsezana

image.png

PORTAL ZA PROMOCIJO SLOVENSKIH SREDNJIH ŠOL


PRAVILNIK O DODELJEVANJU ZOISOVIH ŠTIPENDIJ 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20141431

ŠTIPENDIJE 

https://www.srips-rs.si/stipendije

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE (bo objavljeno 22. januarja)

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/#c17909

PROSTA MESTA, STANJE PRIJAV IN VPISA V SREDNJO ŠOLO

Učenci lahko spremljajo, kakšno je dnevno stanje prijav in vpisa v različne vrste programov ter stanje prostih mest na spodnji povezavi.

Programi nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij

https://paka3.mss.edus.si/Vpis/javno/izpisjavno.aspx?SolskoLeto=26&ReportID=42&format=pdf

ROKOVNIK

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Rokovniki/Rokovniki-2021/2022/Rokovnik-za-prijavo-kandidatov-in-izvedbo-vpisa-v-1-letnik-programov-NPI-in-SPI-SSI-in-GIM-za-solsko-leto-2021_2022.pdf

OBRAZCI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/srednjesolsko-izobrazevanje/#c17947

V primeru dodatnih informacij in pojasnil se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko Natašo Lovrečič Dujmovič oz. na svetovalne službe posameznih srednjih šol.

Nataša Lovrečič Dujmovič,

šolska svetovalna služba