S projektom »Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah«, ki poteka pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije, želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v šolo ter posledično zmanjšati motorni promet v okolici šole. Otroke želimo spodbuditi, da bi v šolo prihajali na trajnostni način, ob tem pa poskrbeli tudi za svoje lastno zdravje, varnost in okolje. Želimo si, da bi krajše poti učenci opravili peš, s kolesom, rolerji ali skirojem, daljše pa z avtobusom oziroma s skupinskim prevozom več oseb z enim avtomobilom. To zadnje bo seveda možno, ko bo epidemija mimo.

V namen spodbujanja prihodov otrok v šolo ter odhodov domov na trajnostni način bomo v mesecu aprilu 2021 izvedli enotedensko aktivnost Gremo peš s kokoško Rozi.

V tem tednu se bomo vsak dan v šolo potrudili prihajati na trajnostni način (peš, s kolesom, z avtobusom …), ravno tako iz šole domov. Za trajnostne prihode bodo učenci nagrajeni z ustreznimi igralnimi kartami, ki jih bodo ob koncu tedna uporabili v različnih igrah (glede na starostno stopnjo). Vsak dan bomo na razredni plakat zabeležili, koliko učencev je v šolo prišlo po načelih trajnostne mobilnosti. Skupne podatke pa bomo zabeležili tudi na šolskem plakatu, ki bo vsem na ogled na šolskem hodniku.

Poleg tega bo vsak učitelj s svojim razredom tekom šolskega leta izvedel dve dodatni pedagoški aktivnosti na temo trajnostne mobilnosti.

V projektu sodelujejo vsi učenci od 1. do 9. razreda. Koordinatorki v projektu sta učiteljici Anja Segulin in Patricija Štefančič Počkaj.