Centralni čakalni seznam šol. leto 2019-2020 na dan 10.6.2019

Publikacija vrtca 2018-2019

VPIS OTROK V VRTEC 2019

Vloga za sprejem otroka v vrtec 2019-2020 SEPTEMBER

Vpis otrok v vrtec v MOK 2019-2020