Ravnatelj: Edi Glavina
Tajnica: Elfi Jerman
   
Telefon:  
vrtec 05 656 92 97
tajništvo 05 656 92 90
ravnatelj 05 656 92 91
knjižnica 05 656 92 95
svetovalna služba 05 656 92 94
Fax: 05 656 92 92
E-mail: vrtec@ossmarje.si
e-mail vodje vrtca: vrtec@ossmarje.si
GSM vrtec 1 065-554-205
GSM vrtec 2 065-554-206

ZAPOSLENI V VRTCU

owl-158418_640

Št. Priimek in ime Delo, ki ga opravlja
1. Dovžan Nataša Vzgojiteljica
2. Germanis – Kavrečič Vesna Vzgojiteljica, pedagoški in organizacijski vodja vrtca
3. Hempt Maršič Irina Vzgojiteljica
4. Fidel  Samanta Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
5. Hrvatin Suzana Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
6. Krpan – Črnac Samanta Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
7. Lešnik Katja Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
8. Majer Suzana Vzgojiteljica
9. Pergar Ingrid vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
10. Pohlen Crnić Irena Vzgojiteljica
11. Petra Malinarić Vzgojiteljica
12. Tanja Džananović Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
13. Toplikar Tamara Vzgojiteljica
14. Anja Vižintin Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
15. Vatovec Ingrid Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice

SKUPNE SLUŽBE

owl-158411_640

Št. Priimek in ime Delo, ki ga opravlja
1. Vanja Levakov Korošec Računovodkinja

2.

3.

Jerman Elfi

(Katarina Terzić)

Alenka Tittl 

Poslovna sekretarka

administrator in knjigovodja

 

 

TEHNIČNO OSEBJE

owl-158416_640

Št. Priimek in ime Delo, ki ga opravlja
1. Mohorčič Kevin Vzdrževalec
2. Ščulija Mirjana Kuharica, vodja
3. Jerman Kristina Kuharica
4. Jurinčič Nataša Kuharica
5. Stojcheva Katica Perica in pomoč v kuhinji
6. Martina Dovžan Kuharica
7. čistilke Servis “Aktiva ČIŠČENJE d.o.o. ”
8.  Aleksander Maslič Vzdrževalec
9.  Dejan Krajnc Kuhar

 

 

ZUNANJI SODELAVCI IN JAVNI DELAVCI

owl-158409_640

Št. Priimek in ime Delo, ki ga opravlja zavod
1. Trobec Darja Logopedinja CKSG Portorož
2. Marija Božič Javna delavka  
3. Polona Barič Logopedinja CKSG Portorož