Organizacija dela na šoli

 1. Koledar dogajanja na šoli
 2. Organizacija dela
 3. Dnevi dejavnosti
 4. Proslave in prireditve
 5. Tekmovanja
 6. Šole v naravi, plavalni tečaji, fleksibilna izvedba pouka
 7. Dopoldanske govorilne ure
 8. Seznam interesnih dejavnosti
 9. Publikacija za interesne dejavnosti
 10. Publikacija za izbirne predmete
 11. Publikacija za nadarjene
 12. Načrtovanje strokovnega izobraževanja

 

Vaše ideje in predlogi

 1. Predlogi za izobraževanja učiteljev
 2. Predlogi za boljše delovanje šole
 3. Nabava opreme, učil

 

 

 

 

Učbeniki

 1. Seznam učbenikov OŠ Šmarje pri Kopru
 2. Seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin
 3. Trubar – učbeniški sklad (vsi veljavni učbeniki)
 4. Interaktivni učbeniki

 f

Koristne povezave

 1. Vse informacije o osnovni šoli na MIZŠ
 2. Predmetnik osnovne šole
 3. Učni načrti obveznih in izbirnih predmetov v osnovni šoli