STIK MED ŠOLO IN STARŠI

ŠOLSKO LETO 2018/2019

RODITELJSKI SESTANKI:

  • SEPTEMBER: skupni roditeljski sestanek
  • JANUAR: razredni roditeljski sestanek
  • MAJ: razredni roditeljski sestanek

GOVORILNE URE – vsak drugi ponedeljek v mesecu od 1600 do 1800:

MESEC DATUM
OKTOBER 8. 10. 2018
NOVEMBER 12. 11. 2018
DECEMBER 10. 12. 2018
JANUAR 14. 1. 2019
FEBRUAR 11. 2. 2019
MAREC 11. 3. 2019
APRIL 8. 4. 2019
MAJ 13. 5. 2019

Prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli.

V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.

 

 

 

 

 

 

REDOVALNE KONFERENCE

KONFERENCA RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA
1. redovalna konferenca 30. 1. 2019 30. 1. 2019
2. redovalna konferenca 17. 6. 2019

11. 6. 2019 – 9. razred

18. 6. 2019 – od 6. do 8. razreda