Šolsko leto 2018/2019

Učitelj Dan v tednu Ura 
Adina Deučman sreda 4. ura
Andrejka Lokatelj sreda 4. ura
Astrid Bržan ponedeljek 5. ura
Diana Dražič sreda 5. ura
Dorjana Stančič torek 4. ura
Gordana Crnarić petek 1. ura
Irena Kavrečič Holcman ponedeljek 3. ura
Jana Jurič četrtek 1. ura
Karmen Sabadin
Kristina Pust Badovinac četrtek 4. ura
Polona Šenkinc ponedeljek 4. ura
Mateja Puc ponedeljek 3. ura
Nada Prah sreda 3. ura
Nataša Bodlaj ponedeljek 3. ura
Nina Smrekar sreda 1. ura
Patricija Štefančič Počkaj ponedeljek 5. ura
Rok Jerman
Simon Dražič Četrtek 1. ura
Sonja Rak ponedeljek 3.ura
Suzana Čopi ponedeljek 5. ura
Tamara Benčič petek 3. ura
Vesna Sassolini petek 1. ura
Zdenka Marčič ponedeljek 3.ura
Ingrid Škerjanc sreda 3. ura
Matjaž Borovničar petek 8. ura
Valentina Babič četrtek 2. ura

Prosimo, da se starši na pogovorne ure prej najavite.