Šolsko svetovalno službo vodi  mag. socialno-pedagoških znanosti Vesna Starman. Svetovalna delavka je na razpolago učencem, staršem in učiteljem vsak delovnik od 8. do 13. ure oziroma po dogovoru in med govorilnimi urami od 16.00 do 18.00. Na osnovi zakonskih predpisov pomaga pri reševanju perečih problemov v zvezi s šolanjem in odraščanjem naših učencev. Skupaj s starši, učitelji in vodstvom šole deluje timsko in / ali individualno.

man-879093_640

Poleg realizacije delovnih nalog, ki so za svetovalno službo predvidene in opredeljene v uradnih predpisih, skuša vsem potrebnim poiskati ustrezno obliko pomoči. V ta namen se povezuje tudi z različnimi zunanjimi institucijami. Vse aktivnosti izvaja izključno s soglasjem staršev in učiteljev, saj je le tako lahko učinkovita pri reševanju težav učencev, oblikovanju njihove pozitivne samopodobe ter doseganju optimalne šolske uspešnosti.

Pogovori so lažji in učinkovitejši, če imajo vsi sodelujoči čas zanje, zato predlagamo, da se najavite po telefonu: 05/656 92 94.

vesna.starman@guest.arnes.si