Šolsko leto 2018/2019

Predstavitev interesnih dejavnosti in prijavnica: Publikacija interesne dejavnosti 2018/2019

Predvideni termini interesnih dejavnosti: ID termini

Polno ime interesne dejavnosti Ime in priimek mentorja Razredi v katerih se bo izvajala
Turistično – zgodovinski klub Adina Deučman in Gordana Crnarić 7. in 8. razred
Pogovorni klub Adina Deučman od 6. do 9. razreda
Angleška bralna značka Adina Deučman 4., 5., in 7. razred
Bralna značka S knjigo v svet Andrejka Lokatelj 1. b
Plesni krožek – Šmarjetice Andrejka Lokatelj od 1. do 5. razreda
Planinski krožek – Lahkih nog naokrog Andrejka Lokatelj, Nataša Bodlaj od 1. do 5. razreda
Bralna značka S knjigo v svet Astrid Bržan 6.  in 7. b
Bralna značka S knjigo v svet Diana Dražič 2. a
Bralna značka S knjigo v svet Dorjana Stančič 1. a
Kulturna dediščina v naš vsakdan (ustvarjalno dramski krožek) Dorjana Stančič, Lucija Dončič od 1. do 5.razreda
Krožek Mladi gasilec Dušica Savarin od 3. do 7. razreda
Foto video krožek Edi Glavina od 6. do 9. razred
Epi letture – Italijanska bralna značka Gordana Crnarić od 7. do 9. razreda
Topolino di biblioteca – Bralno tekmovanje iz italijanskega jezika Vesna Sassolini od 4. do 6. razreda
Topolino di biblioteca – Bralno tekmovanje iz italijanskega jezika Gordana Crnarić od 7. do 9. razreda
Literarno-novinarski krožek Irena Kavrečič od 7. do 9. razreda
Bralna značka S knjigo v svet Irena Kavrečič 7. a, 8 in 9. razred
Raziskovalno-kemijski krožek Kristina Pust Badovinac 8. in 9. razred
Pomladek Rdečega križa Nataša Bodlaj 4. in 5. razred
Prometno-kolesarski krožek Valentina Babič 5.razred
Kuharski krožek Nataša Bodlaj, Tamara Benčič od 5. razreda dalje
Gledališko-dramski krožek Nataša Bodlaj, Vesna Starman 5. in 6. razred
Angleška bralna značka Patricija Štefančič Počkaj 6., 8. in 9. razred
Angleško bralno tekmovanje Bookworms Adina Deučman 7. razred
Angleško bralno tekmovanje Bookworms Patricija Štefančič Počkaj 6., 8. in 9. razred
Francoščina Patricija Štefančič Počkaj 8. in 9. razred
Nogomet za dekleta Petra Pasar od 2. do 6. razreda
Otroški pevski zbor Suzana Čopi Stanišić od 1. do 5. razreda
Mladinski pevski zbor Suzana Čopi Stanišić od 5. do 9. razreda
Glasbene urice Suzana Čopi Stanišić od 4. do 9. razreda
Team building za otroke Suzana Čopi Stanišić 9. razred
Španščina Vesna Sassolini od 6. do 8. razred
Gledališki krožek Vesna Starman od 7. do 9. razreda
Naravoslovni krožek Zdenka Marčič 6. – 9. razred
Bralna značka S knjigo v svet Mateja Puc 2. b
Bralna značka S knjigo v svet Karmen Sabadin 3. a
Bralna značka S knjigo v svet Tamara Benčič 3. b
Pravljične urice Mateja Puc 2.- 5. razred
Matematične urice Ingrid Škerjanc 6. razred
Matematične urice Ingrid Škerjanc 7. razred
Ustvarjalne urice Tamara Benčič, Karmen Sabadin 3. in 4. razred
Ustvarjalne urice Jožica Hrvatin, Nina Smrekar 4. razred
Ustvarjalne urice Nataša Bodlaj, Jana Jurič 5. razred
Likovni krožek Matjaž Borovničar od 6. do 9. razred
Keramični krožek Matjaž Borovničar od 6. do 9. razred
Umetniška grafika Matjaž Borovničar od 3. do 9. razred
Angleška bralna značka Nina Smrekar 2. in 3. razred
Vaterpolo Nejc Potočnik 1.- 6. razred
Atletika Radmila Vukmirovič 1.- 4. razred
Nogomet Vlado Badžim 1.- 4. razred
Twirling Anita Ketiš 1.-9. razred
Rokomet Uroš Rapotec 1.- 5. razred
Visitando Trieste Vesna Sassolini, Gordana Crnarić 9. razred
Hip hop Artur Steffe 1.-5. razred
Priprave na tekmovanje iz znanja angleščine Patricija Štefančič Počkaj 9.r
Bralna značka S knjigo v svet Nataša Bodlaj 5. b
Poligoni in štafetne igre malo drugače Valentina Babič 3. do 5. razred
Prvi koraki v svet fizike in kemije z eksperimenti Valentina Babič 3. do 5. razred
Spretni prstki Valentina Babič 2. do 5. razred
Nastopi zborov OPZ ni MPZ Suzana Čopi Stanišić 1. do 9. razred
Košarka Denis Nusdorfer 1. do 3. razred
Znam za več (dopolnilni pouk ITJ) Vesna Sassolini 1. do 5.razred
Bralna značka S knjigo v svet Jana Jurič 5. a
Oljka, ali te poznam – priprave na tekmovanje Jana Jurič 5. a
Knjižničarski krožek Nada Prah 7. ,8. razred
Mažoretke Polona Šenkinc 1. do 9. razred