shelf-159852_640

Šolska knjižnica zagotavlja knjižno in neknjižno gradivo za vzgojno-izobraževalni proces šole in vrtca. Tako omogoča izposojo za učitelje in vzgojitelje ter učence in predšolske otroke (preko staršev).

V šolski knjižnici imamo računalniško vpisanih več kot 10.000 knjig in enot neknjižnega gradiva. Za izposojo pa je na voljo tudi nekaj nevpisanega, še uporabnega starejšega gradiva. Naročeni smo na več kot 50 naslovov revij in časopisov, ki so na voljo v čitalnici za ogled in branje.

Izposojevalni rok je 14 dni za leposlovje (domače branje in bralna značka) in 4 dni ali čez vikend za poučno gradivo. Podaljševanje in drugačna izposoja gradiva je možna po dogovoru s knjižničarko.

Priročnikov (slovarji, leksikoni, enciklopedije, atlasi), reviji ter avdio vizualnega gradiva NE IZPOSOJAMO NA DOM.

Nekaj pomembnih opozoril iz Knjižničnega reda in pravil:

  • V knjižnico ne prinašaj sladkarij, pijače ali hrane.
  • Uporaba mobilnega telefona je prepovedana.
  • Če želiš, lahko po pouku v čitalnici pišeš domače naloge in se učiš, ali se ob knjigah in revijah kratkočasiš.
  • V knjižnici se polglasno govori oz. šepeta, da ne motimo dela drugih oz. obiskovalcev knjižnice.
  • Ravnaj se po pravilih bontona.

URNIK IZPOSOJE

Za ogled klikni na povezavo: URNIK IZPOSOJE

Urnik potujoče knjižnice: Bibliobus 2020
read-owl-1376297_640