Učenci se lahko naročijo na dopoldansko malico in kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno.

bread-918419_640

Učenci razredne in predmetne stopnje malicajo v svojih razredih od 9.55 do 10.15.

Čas kosila je za razredno stopnji med 12.40 in 13.10 in za predmetno stopnjo med 13.30 in 14.00.

food-1281526_640

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici, sicer prijava za naslednji mesec ni možna. Starše, ki bi imeli težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s šolsko svetovalno delavko.

Kosilo je možno odjaviti tudi za tekoči dan, po telefonu 05/656-92-90 ali 065/554-201 do 8.30 ure, malico in ostale obroke pa je potrebno odjaviti dan pred odsotnostjo učenca, do 8.30 ure. V kolikor kosila in malice ne odjavite pravočasno, se zaračuna.

Vodja šolske prehrane je Zdenka Marčič.

Cena šolske prehrane:

zajtrk                            0,50 €

popoldanska malica  0,50 €

sadna malica               0,50 €

malica                           0,80 €  

kosilo                            2,90 €   

občasno kosilo            2,90 €    

kosilo zaposleni          3,50 €     

kosilo zunanji              4,50 €