Tudi letos smo uspešno zaključili z vzgojnimi predavanji in delavnicami na področju zdravstva in zobozdravstva z učenci od 1. do 9. razreda.

Zdravstveni delavki Tatjana Bočaj in Katja Golob z asistentko so ponudile vse informacije in preventivne novosti s tega področja. Teme so bile kot vsako leto prilagojene starosti in zrelosti otrok in mladostnikov: o boleznih in preventivi, o zdravju in higieni, puberteti in razvoju, zasvojenostih in zdravem življenju kot pogoju za zdravo otroštvo, mladost, zrelo obdobje in starost.

                                                                     Zdenka Marčič, koordinatorica dejavnosti