POTEK DELA v TEDNU od 16. do 20. marca 2020 – POMLAD JE TU – PRVI TEDEN DELA NA DALJAVO

Besede, ki so v besedilu obarvane z rdečo barvo, imajo povezavo na dokumente (samo kliknete na njih).

Pa začnimo to skupno potovanje med črkami, številkami, računi, pesmicami, pravljicami in novimi izkušnjami na daljavo.

 

PONEDELJEK, 16. 3. 2020

Prva ura – SLJ: Bralne vaje z vezavo glasov

 • Navodilo za delo: Učenci ponavljajo in utrjujejo branje zlogov, besed in kratkih povedi. Uporabijo bralne liste, ki jih imajo v zvezku pisalnih vaj.

Druga ura – GUM: Prepevanje izbrane pesmice

 • Navodilo za delo: Za dobro voljo si zapojte pesem, ki smo jo skupaj prepevali v šoli. Če boste lepo zapeli, boste naučili še starše, ki jo bodo z veseljem zapeli z vami.

Tretja ura – MAT: Preštevanje do 6 – ponavljanje

 • Navodilo za delo: V spletni vadnici Moja matematika lahko rešiš določene naloge.

Četrta ura – N1A:

 • Navodilo za delo: Ponovi poimenovanja za družinske člane. Lahko si pomagaš z naslednjo spletno stranjo, kjer to lahko storiš na zabaven način, s pomočjo igre spomin.

Peta ura – DDP: Kaj je to “koronavirus”? ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE

 • Navodilo za delo: Starše vljudno prosim, da se doma pogovorite o virusu, ki nam v tem času »nagaja«. Ostanite mirni in otroke spodbujajte k pravilnemu umivanju rok.
 • Članek v pomoč
 • Čiste roke za zdrave otroke

_________________________________________________________________________________________________________________________

TOREK, 16. 3. 2020

Prva in druga ura – SLJ: Glaskovanje

 • Navodilo za delo:

GLASKOVANJE JE ZELO POMEMBNO, SAJ SE UČENCI TAKO PRIPRAVLJAJO NA ZAPISOVANJE BESED.

Npr.: beseda MUCA je sestavljena iz začetnega glasu M, potem je U, pa C, končni glas v besedi pa je A. Torej v besedi muca slišimo 4 glasove. Če glasove zapišemo s črkami – M – U – C – A, zapišemo besedo.

Tretja ura – ŠPO: Minute za zdravje

 • Navodilo za delo: Poišči svojo najljubšo plišasto igračo. Primerno se obleci, saj boš z njo telovadil.
 • Telovadba s plišasto igračo

Četrta ura – N1A

 1.  navodila za delo: Izdelajte družinsko drevo
 2. potek dela
 • oglejte si risanko, kjer deklica izdela svoje družinsko drevo
 • učenci naj v zvezek angleščine (ali na list, katerega naj pospravijo v mapo) narišejo preprosto drevo
 • vanj narišejo sebe in ostale družinske člane (primer družinskega drevesa – tukaj)

Peta ura – SPO: POMLAD PRIHAJA

 • Navodilo za delo: V naravi si gotovo že opazil spremembe. Pomlad prihaja. Zunaj je topleje, trava zeleni, rastline brstijo. Nariši svoja opažanja in si preberi zanimivosti o tem lepem letnem času.
 • Učni listi: POMLAD UČNI LISTI
 • E – učbenik: Pomlad
 • Lilibi: e – gradivo

 _________________________________________________________________________________________________________________________

SREDA, 18. 3. 2020

Prva ura – SLJ: Zapis velikih tiskanih črk

 • Navodilo za delo: Učenci ponovijo in zapišejo velike tiskane črke, ki smo jih že obravnavali.
 • Učni list: ČRKE NATANČNO ZAPISUJEMO

Druga ura – GUM: Poslušanje glasbe

 • Navodilo za delo: Prisluhni skladbi, ki ima naslov Pomlad. Skladatelj Vivaldi je bil pravi mojster baročne glasbe.
 • Skladba Pomlad

Tretja ura – ITJ:

NASLOV VSEBINE: LA PRIMAVERA (18. 3. 2020)

POTEK DELA PRI ITJ:

 1. Preberi UVODNO OBVESTILO.
 2. Skupaj ponovimo, kako si pravilno umivamo roke. Poglej si ta posnetek: DOBBIAMO LAVARE LE MANI. OSTANIMO ZDRAVI!
 3. Utrjevanje in ponovitev učne snovi o šoli. Tvoj cilj: Uspešen/na bom, ko bom znala poimenovati obravnavano besedišče o šolskih potrebščinah.
 4. V tem tednu je predvidena obravnava učne tematike o pomladi: LA PRIMAVERA. S pomočjo staršev preglej ta DOKUMENT O POMLADI in sledi navodilom. Tvoj cilj: Uspešen/na bom, ko bom znal/a poimenovati obravnavano besedišče o pomladi.

Četrta ura – MAT: Igra s števili do 6

 • Navodilo za delo: Pripravi dva prazna lista in igralno kocko. Igra se lahko začne.
 • Igra: Biba

Peta ura – LUM: Pobarvaj svojo BIBO

 • Navodilo za delo: Z barvicami ali flomastri lahko pobarvaš BIBO, ki si jo narisal pri matematični igri.

__________________________________________________________________________________________________________________________

ČETRTEK, 19. 3. 2020

Prva ura – SPO: ZNAČILNOSTI POMLADI

Druga ura – ŠPO: VESELO POSKAKOVANJE

 • Veselo poskakuj na različne načine: po eni nogi, po drugi nogi, sonožno naprej, pa nazaj.
 • Poskusi poskakovati še po vseh štirih. To naredi medvedek, ko pride spomladi iz brloga.

Tretja in četrta ura – SLJ: Slikanica ZALJUBLJENI ZVONČEK

Peta ura – LUM: ZVONČEK IZ PAPIRJA

 • Navodilo za delo: Pripravi bel list papirja, škarjice in barvice.
 • Izdelava: ZVONČEK IZ PAPIRJA

__________________________________________________________________________________________________________________________

PETEK, 20. 3. 2020

DRAGI PRVOŠOLCI, VESEL PRVI POMLADNI DAN. SONČEK SE ŽE SMEJI IN ROŽICE BUDI TER VAM VSE DOBRO ŽELI. 

Prva in druga ura – MAT: RAČUNANJE DO 6

 • Navodilo za delo: Danes bomo ponovili števila do 6 in računali. Poišči IGRALNO KOCKO. Vrzi jo in preštej pike. Po zraku napiši ustrezno številko.
 • Ponovimo: RAČUNAM DO 6
 • Učni list: Računi do 6 (Račune lahko učenci rešujejo ustno, ali pa si jih prepišejo na list papirja in rešujejo.)

Tretja ura – ITJ:

 1. Ob umivanju rok hitro ponovi pesmico DOBBIAMO LAVARE LE MANI.
 2. Ponovi snov prejšnje učne ure s pomočjo KVIZA.
 3. Večkrat poslušaj pesmico FARFALLINA BELLA E BIANCA (od začetka pa do minute 2:36, ker potem se ponavlja). Skušaj jo tudi prepevati.
 4. Imej se lepo in poskrbi za svoje zdravje. Objem 😊

Četrta ura – SPO: PRVI POMLADNI DAN

Peta ura – ŠPO: IGRA Z ŽOGO POD POMLADNIM SONCEM

 • Najprej se ogrej in naredi nekaj gimnastičnih vaj. Spomni se, kako smo jih izvajali v šoli: kroženje glave, rok, stegni 5 krat levo nogo, pa desno nogo, naredi 20 počepov.
 • Sedaj si pripravljen in se lahko poigraš s svojo žogo pod pomladnim sončkom.

__________________________________________________________________________________________________________________________