Teden od 25. do 29. maja 2020HODIM; SKAČEM, TEČEM – GIBAM SE

V tem tednu bomo opazovali naše gibanje, pa tudi premikanje živali in predmetov. Še naprej bomo utrjevali opismenjevanje s pisanjem besed in branjem krajših sestavkov. Pri matematiki nas čaka preverjanje znanja in pravo matematično tekmovanje.

PONEDELJEK, 25. 5. 2020

Prva ura: SPO – Gibanje (uvodna ura učnega sklopa)

Vsebina: preverjanje predznanja, pogovor ob fotografijah v dz, načrtovanje dela

Reševanje nalog: DZ/81

Druga ura: MAT –  Ponavljanje in priprava na preverjanje

Vsebina: preštevanje do 10, urejanje števil, predhodnik in naslednik, računske naloge seštevanja in odštevanja (ustno)

Reševanje nalog: DZ/ 59

Tretja ura: N1A 

TRANSPORTATION: Introduction

 1. PREDSTAVITEV neznanih pojmov in navodila za igro, ki sledi.
 2. Igra: POPLAVA, POTRES, LETALA.
 3. Zapojemo in zaplešimo na pesmico »The wheels on the bus«.

Četrta in peta ura: SLJ – Poprava nareka

Vsebina: ponovimo pravilen zapis vseh velikih tiskanih črk in besed, ki so jih učenci zapisovali narobe pri nareku.

Vaja: učenec lahko poišče v revijah 10 sličic, poimenuje stvari in na list zapisuje besede.

__________________________________________________________________________________________________________________________

TOREK, 26. 5. 2020

Prva ura: ŠPO – Vaje za ravnotežje

Vsebina: izvajanje vaj za razvijanje ravnotežja

Vsako vajo naj učenci ponovijo trikrat, položaj naj zadržijo vsaj 5 sekund. Vaje izvajamo na levi in desni nogi.

Vaje:

-Stoj na eni nogi, stopalo druge noge položi ob koleno stojne noge. Roke odroči.

Variacije: roki prekrižaj na prsih; položi jih na glavo; daj jih v bok; miže stoj na eni nogi.

-Letalo: stoj na eno nogi, nagni se naprej, drugo nogo stegnjeno potisni nazaj, roke odroči.

-Stoj na eni nogi, drugo nogo pokrči in jo nato pred seboj iztegni.

-Stoj na eni nogi, drugo nogo iztegni pred sabo; poskusi se z nasprotno roko prijeti za prste iztegnjene noge

Druga ura: ITJ – IL CIBO

 1. Buongiorno bambini, come va? 😊 Pozdravimo se s pesmico “Buongiorno”.
 2. IL CIBO: Mi piace, non mi piace. Učenci izrežejo sličice in jih zalepijo na pravo mesto (če jim je hrana všeč, bodo zalepili pod MI PIACE, če pa jim ni, pod NON MI PIACE)
 3. Še sami narišejo v ustrezno kolono 2 živili, ki sta jim všeč in 2, ki jim nista.
 4. Med delom se lahko predvaja pesmico Siamo la frutta.

Tretja ura: MAT – Pisno preverjanje znanja

Učni listi: PISNO OCENJEVANJE – MATEMATIKA DO 10

Četrta ura: SPO – Gibam se

Vsebina: Opazovanje in opisovanje našega gibanja

Reševanje nalog: DZ/ 82

Peta ura: SLJ – Berem sličice

Vsebina: poimenujejo predmete, dopolnijo besede in jih prepisujejo

Reševanje nalog: DZ / 46

__________________________________________________________________________________________________

SREDA, 27. 5. 2020

Prva ura: MAT – Geometrijska telesa

Vsebina: opazujejo in poimenujejo geometrijska telesa.

Reševanje nalog: učni listi, DZ/7

Učni list: GEOMETRIJSKA TELESA

Druga ura: LUM –  Barve v barvnem krogu

Vsebina: Osnovne barve, tople in hladne barve

Povezava: BARVNI KROG

Tretja ura: LUM  –  Izdelovanje vrtavke

Vsebina: Učenci izrežejo krog in ga okrasijo z barvnimi vzorci.

Primer: BARVE IN VRTAVKA

Četrta in peta ura: SLJ  –  Kaj je to?

Vsebina: Preberejo opise predmetov in jih povežejo s sličicami.

Naloga v DZ/ stran 47 (2. naloga)

Utrjujemo tudi zapis besed po nareku: npr.: NEBO, ROKA, TINE, ŽOGA, JUTRO, JAKNA, KAMEN, TRAVA, VRANA, DEŽNIK, VIJOLICA,…

Učni list: ŽE PIŠEMO BESEDE

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

ČETRTEK, 28. 5. 2020

Prva ura: DDP – Gibanje živali

Vsebina: Poimenujejo živali, opazujejo jih in razvrščajo.

Reševanje nalog: DZ (SPO)/ 83

Druga ura: N1A –

TRANSPORTATION: Vehicles

 1. Zapojete in zaplešete na pesmico »The wheels on the bus«.
 2. S pomočjo predstavitve videa spoznajo prevozna sredstva.
 3. Učni list – pobarvaj.

Tretja ura: ŠPO – Oponašanje živali

Vsebina: oponašajo živali pri gibanju

Povezava: Živalski poligon – GIBALČEK

Četrta ura: MAT – Tekmovanje

Vsebina: reševanje nalog za »Mednarodni matematični kenguru«

Peta ura: SLJ – Bralne vaje in prepis

Vsebina: učenci prepisujejo povedi. Med prepisom individualno preverjam branje krajših povedi.

Učni list: PREPIS MAJ

____________________________________________________________________________________________________

 

PETEK, 29. 5. 2020

Prva ura: ITJ – SINISTRA – DESTRA

 1. Učenci bodo potrebovali učne liste. Natisni učni list Sinistra – destra.
 2. Učenci naj prisluhnejo posnetku ter istočasno sledijo navodilom in rešujejo učne liste. Klikni.

Druga ura: MAT –  Geometrijski liki

Vsebina: Poimenovanje in risanje geometrijskih likov s pomočjo merilca s šablonami.

Reševanje nalog: DZ/ 60- 64

Tretja ura: ŠPO – Sprostitvene igre

Povezava: Poligon GIBALČEK

Četrta ura: SLJ – Pisanje nareka in samostojen zapis besed

Učni listi: ZAPIS BESED

Peta ura: SPO – Premikanje igrač

Tudi naše igrače lahko na različne načine premikamo: jih potiskamo, vlečemo, kotalimo, vrtimo, nosimo, mečemo

Reševanje nalog: DZ/ 84, 86

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

N1A

1. URA: TRANSPORTATION: Introduction

 1. PREDSTAVITEV neznanih pojmov in navodila za igro, ki sledi.
 2. Igra: POPLAVA, POTRES, LETALA.
 3. Zapojemo in zaplešimo na pesmico »The wheels on the bus«.

2. URA: TRANSPORTATION: Vehicles

 1. Zapojete in zaplešete na pesmico »The wheels on the bus«.
 2. S pomočjo predstavitve videa spoznajo prevozna sredstva.
 3. Učni list – pobarvaj.

 


ITALIJANŠČINA:

 1. ura: IL CIBO
  1. Buongiorno bambini, come va? 😊 Pozdravimo se s pesmico “Buongiorno”.
  2. IL CIBO: Mi piace, non mi piace. Učenci izrežejo sličice in jih zalepijo na pravo mesto (če jim je hrana všeč, bodo zalepili pod MI PIACE, če pa jim ni, pod NON MI PIACE)
  3. Še sami narišejo v ustrezno kolono 2 živili, ki sta jim všeč in 2, ki jim nista.
  4. Med delom se lahko predvaja pesmico Siamo la frutta.
 2. ura: SINISTRA – DESTRA
  1. Učenci bodo potrebovali učne liste. Natisni učni list Sinistra – destra.
  2. Učenci naj prisluhnejo posnetku ter istočasno sledijo navodilom in rešujejo učne liste. Klikni.