Teden od 1. do 5. junija 2020 –

NARAVNO IN GRAJENO OKOLJE

 

PONEDELJEK, 1. junij 2020

Prva ura: SLJ – Zapis besed

Vaje v zapisovanju daljših besed, učni list

Druga ura: GUM –  Moja najljubša pesmica

Izbor in prepevanje

Tretja ura: MAT – Geometrijska telesa in liki – preverjanje

Ustno spraševanje ob delovnem listu

Četrta ura: N1A –

 

Peta ura: DDP – Velika tiskana abeceda

Ponavljanje črk, zapis po nareku

 

 

TOREK, 2. junij 2020

Prva in druga ura: SLJ – Leteča hišica

Obravnava besedila, učni list

Tretja ura: ŠPO Poskoki

Gibalne naloge: hoja, tek, poskoki ob črti

Četrta ura: N1A –

 

Peta ura: SPO – Okolje – naravno in grajeno

Opazovalne naloge

 

 

SREDA, 3. junij 2020

Prva ura: SLJ – Prva skupina malih tiskanih črk: c, č, v, o, s, š, z, ž, i, u

Zapis črk v črtovje po določeni smeri.

Druga ura: GUM – Ritem z lastnimi instrumenti

Izvajanje ritmičnih ostinatov.

Tretja ura: ITJ  –

 

Četrta in peta ura: MAT  –  Števila do 20

Delo ob magnetni tabli, nastavljanje števil naprej od desetice

Učni list: Števila do 20

 

 

ČETRTEK, 4. junij 2020

Prva ura: SPO – Naravno in grajeno okolje

Reševanje nalog: učni list

Druga ura: ŠPO – Telovadimo na stolčku

Gibalne naloge v učilnici s pomočjo stolčkov.

Tretja ura: SLJ – Bralne vaje

Besedilo: Leteča hišica

Četrta in peta ura: LUM – Pomladno risanje

Cvet – topla in hladna barva, risanje cvetnih listov, stebla in listov.

 

 

PETEK, 5. junij 2020

Prva ura: SLJ – Male tiskane črke: r, n, m, a, e

Zapis črk v črtovje po določeni smeri.

Druga ura: MAT –  Štejemo do 20

Naloge: DZ – 82, 83

Tretja ura: ITJ –

 

Četrta ura: SPO – Spoznavam pokrajino

Deli pokrajine: vzpetina, dolina, ceste, vasi, mesta, okolica

Učni list

Peta ura: ŠPO – Ples ob glasbi

Sprostitev, učenje plesnih korakov.