“VERJEMI, DA ZMOREŠ IN SI ŽE NA POL POTI DO CILJA”

Teden od 18. do 22. maja 2020 – TEDENSKO NAČRTOVANJE DELA PO PREDMETIH

 

PONEDELJEK, 18. 5. 2020 – LUCIJA

SKUPINA: 2.

Prva ura: SPO – Pomlad

Vsebina: Značilnosti letnega časa – pogovor ob fotografijah, opazovanje sprememb v naravi

Reševanje nalog: DZ/61, 62, 63, 66

Druga ura: GUM –  Ko si srečen

Vsebina: poslušanje in prepevanje pesmi Ko si srečen, učenje besedila

Tretja ura: N1A – PONOVIMO SNOV “MY BODY” S KLIKOM TUKAJ.

SKUPINA: 1.

Četrta ura: SPO – Pomlad

Vsebina: Značilnosti letnega časa

Peta ura: GUM – Ko si srečen

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

TOREK, 19. 5. 2020 – BOJANA

SKUPINA: 1.

Prva ura: ŠPO – Poligon

Vsebina: gibalne naloge, postavitev poligona

Učna priprava: klikni POLIGON

Druga ura: ITJ – IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO

  1. Uvodni pozdrav s pesmico “Buongiorno”
  2. Danes bomo poslušali pravljico o zeloooo lačni gosenici. Klikni na povezavo: IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO.
  3. Igrica
  4. V zvezek zapiši naslov z rdečo barvo IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO. Nariši in pobarvaj lačno gosenico. Lahko pa jo tudi izdelaš. Poglej si posnetek.

SKUPINA: 2.

Tretja ura: ŠPO – POLIGON

Četrta ura: SPO – Živo, neživo

Vsebina: razlikujejo, kaj v našem okolju je živo in kaj ne

Učna priprava: ŽIVO, NEŽIVO

Reševanje nalog: DZ/ 68, 69

Peta ura: SLJ – POMLADNA ZGODBA

Vsebina: Opazujejo in ustno opisujejo dogajanje na sliki.

Učna priprava: POMLADNA ZGODBA

Reševanje nalog: DZ / 28,29

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

SREDA, 20. 5. 2020 – LUCIJA

SKUPINA: 2.

Prva ura: MAT – Predhodnik, naslednik

Vsebina: določajo izbranemu številu predhodnik in naslednik

Reševanje nalog: DZ/ 53, 54, 55, 56

Druga ura: LUM –  Čebelice

Vsebina: Oblikovanje čebelic iz papirja

Tretja ura: LUM  –  Čebelice

SKUPINA: 1.

Četrta ura: LUM  –  Čebelice

Peta ura: LUM  –  oblikovanje iz papirja

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

ČETRTEK, 21. 5. 2020 – BOJANA

Sporočilo za učiteljico, ki nadomešča Bojano: Priprave in listi s črkami oz. besedami za DDP so že sprintani na mizi v učilnici 1. a.

SKUPINA: 1.

Prva ura: DDP – BEREM SLIČICE

Vsebina: IGRA z rdečimi ABC kartami

Druga ura: N1A –PONOVIMO SNOV “TOYS” S KLIKOM TUKAJ.

Tretja ura: ŠPO – Skok v daljino z mesta

Vsebina: skakanje, odriv, doskok

Učna priprava: SKOK V DALJINO Z MESTA

SKUPINA: 2.

Četrta ura: ŠPO – Skok v daljino z mesta

Vsebina: skakanje, odriv, doskok

Peta ura: DDP – BEREM SLIČICE

Vsebina: IGRA z rdečimi ABC karticami

Učna priprava: BEREM SLIČICE

Reševanje nalog: DZ / 30

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

PETEK, 22. 5. 2020 – LUCIJA

SKUPINA: 2.

Prva ura: ITJ – IL CIBO

  1. Uvodni pozdrav s pesmico Buongiorno
  2. Prisluhni posnetku in se nauči poimenovati nekatere vrste hrane. IL CIBO.
  3. Pri poslušanju posnetka boš potreboval/a tudi učni list IL CIBO, svinčnik in lepilo.

 

Druga ura: GUM –  Pesem Abeceda

Vsebina: poslušanje in prepevanje pesmi Abeceda, učenje besedila

Tretja ura: ŠPO – Telovadimo brez rekvizitov

SKUPINA: 1.

Četrta ura: GUM – Pesem Abeceda

Vsebina: poslušanje pesmi in prepevanje.

Peta ura: ŠPO – Telovadimo brez rekvizitov

__________________________________________________________________________________________________________________________