“Otrokov um se razvija s pomočjo gibanja.” – Maria Montessori

Teden od 25. do 29. maja 2020 – TEDENSKO NAČRTOVANJE DELA

 

PONEDELJEK, 25. 5. 2020 – LUCIJA

SKUPINA: 2.

Prva ura: SPO – Gibanje (uvodna ura učnega sklopa)

Vsebina: preverjanje predznanja, pogovor ob fotografijah v dz, načrtovanje dela

Reševanje nalog: DZ/81

Druga ura: MAT –  Ponavljanje in priprava na preverjanje

Vsebina: preštevanje do 10, urejanje števil, predhodnik in naslednik, računske naloge seštevanja in odštevanja (ustno)

 

Tretja ura: N1A – Oj Lucija. TUKAJ je priprava za današnjo uro.

1. Najprej jim preko PREDSTAVITVE predstaviš neznane pojme in navodila za igro, ki sledi.

2. Igra: POPLAVA, POTRES, LETALA

3. Zapojete in zaplešete na pesmico »The wheels on the bus«.

SKUPINA: 1.

Četrta ura: SPO – Gibanje (uvodna ura učnega sklopa)

Vsebina: preverjanje predznanja, pogovor ob fotografijah v dz, načrtovanje del

Peta ura: MAT –  Ponavljanje in priprava na preverjanje

Vsebina: preštevanje do 10, urejanje števil, predhodnik in naslednik, računske naloge seštevanja in odštevanja (ustno)

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

TOREK, 26. 5. 2020 – BOJANA

 

SKUPINA: 1.

Prva ura: ŠPO –Vaje za ravnotežje

Vsebina: izvajanje vaj za razvijanje ravnotežja

Učna priprava: VAJE ZA RAVNOTEŽJE – ŠPO

Druga ura: ITJ IL CIBO

  1. Buongiorno bambini, come va? 😊 Pozdravimo se s pesmico “Buongiorno”.
  2. IL CIBO: Mi piace, non mi piace. Učenci izrežejo sličice in jih zalepijo na pravo mesto (če jim je hrana všeč, bodo zalepili pod MI PIACE, če pa jim ni, pod NON MI PIACE)
  3. Še sami narišejo v ustrezno kolono 2 živili, ki sta jim všeč in 2, ki jim nista.
  4. Med delom se lahko predvaja pesmico Siamo la frutta.

SKUPINA: 2.

Tretja ura: ŠPO – Vaje za ravnotežje

Četrta ura: SPO – Gibam se

Vsebina: Opazovanje in opisovanje našega gibanja

Učna priprava: GIBAM SE – SPO

Reševanje nalog: DZ/ 82

Peta ura: SLJ – Berem sličice

Vsebina: poimenujejo predmete, dopolnijo besede in jih prepisujejo

Učna priprava:  BEREM SLIČICE – SLJ

Reševanje nalog: DZ / 46

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

SREDA, 27. 5. 2020 – LUCIJA

 

SKUPINA: 2.

Prva ura: MAT – Geometrijska telesa

Vsebina: opazujejo in poimenujejo geometrijska telesa

Reševanje nalog: učni listi, DZ/7

Druga ura: LUM –  Barve v barvnem krogu

Vsebina: Osnovne barve, tople in hladne barve

Tretja ura: LUM  –  Izdelovanje vrtavke

Vsebina: Učenci izrežejo krog in ga okrasijo z barvnimi vzorci.

SKUPINA: 1.

Četrta ura: LUM  –  Barve v barvnem krogu

Peta ura: LUM  –  Izdelovanje vrtavke

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

ČETRTEK, 28. 5. 2020 – BOJANA

 

SKUPINA: 1.

Prva ura: DDP – Gibanje živali

Vsebina: Poimenujejo živali, opazujejo jih in razvrščajo.

Učna priprava: DODATNI – DOPOLNILNI POUK

Reševanje nalog: DZ (SPO)/ 83

Druga ura: N1A – Oj Bojana. Pri današnji uri učenci spoznavajo prevozna sredstva. Priprava TUKAJ

1. Zapojete in zaplešete na pesmico »The wheels on the bus«.

2. S pomočjo predstavitve spoznajo prevozna sredstva.

3. Igra Abracadabra

4. Učni list (bo sprintan na mizi v razredu)

 

Tretja ura: ŠPO – Oponašanje živali

Vsebina: oponašajo živali pri gibanju

Učna priprava: OPONAŠAM ŽIVALI – ŠPO

Povezava:  ŽIVALSKI POLIGON – GIBALČEK – zanimiv posnetek za oponašanje živali.

SKUPINA: 2.

Četrta ura: ŠPO – Oponašanje živali

Vsebina: oponašajo živali pri gibanju

Peta ura: DDP – Gibanje živali

Vsebina: Poimenujejo živali, opazujejo jih in razvrščajo.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

PETEK, 29. 5. 2020 – LUCIJA

SKUPINA: 2.

Prva ura: ITJ – SINISTRA – DESTRA

  1. Učenci bodo potrebovali učne liste. Natisni učni list Sinistra – destra.
  2. Učenci naj prisluhnejo posnetku ter istočasno sledijo navodilom in rešujejo učne liste. Klikni.

Druga ura: MAT –  Geometrijski liki

Vsebina: Poimenovanje in risanje geometrijskih likov s šablonami.

Reševanje nalog: DZ/ 60- 64

Tretja ura: ŠPO – Sprostitvene igre

Vsebina: Učenci se ob igrah, ki jih izberejo, sprostijo.

SKUPINA: 1.

Četrta ura: MAT –  Geometrijski liki

Vsebina: Poimenovanje in risanje geometrijskih likov

Peta ura: ŠPO – Sprostitvene igre