Teden od 8. do 12. junija 2020  – SLOVENIJA, NAŠA DEŽELA

 

PONEDELJEK, 8. junij 2020

Prva ura: SLJ – Besede v povedi

Učni list: črka, beseda, poved

Druga ura: GUM –  Glas in melodija

Upoštevanje melodične dinamike pri prepevanju.

Tretja ura: MAT – Števila do 20 – primerjamo po velikosti

Naloge: DZ – 6, 7, 12, 13

Četrta ura: N1A – ORIENTATION: Please and thank you

UČNA PRIPRAVA – TUKAJ

*darilo je v zbornici

 

 

Peta ura: DDP – Bralne vaje

Bralne vaje – knjižice iz zbirke Sončice.

 

TOREK, 9. junij 2020

Prva in druga ura: SLJ – Male tiskane črke: l, t, k, h, f

Učni list, zvezek

Tretja ura: ŠPO – Naravne oblike gibanja

Gibalne naloge po postajah, preverjanje

Četrta ura: N1A – ORIENTATION: Left and right

UČNA PRIPRAVA – TUKAJ

 

Peta ura: SPO – Slovenija . naša dežela

Kaj že vemo o Sloveniji?

 

SREDA, 10. junij 2020

Prva ura: SLJ – Obravnava pesmi Feri Lainšček, Moja Slovenija

Pesem, kitice, rime in pomen besedila

Druga ura: GUM – Slovenska himna

Poslušanje, prepevanje

Tretja ura: ITJ  –

  1. Buongiorno (canzone)
  2. Video Barche e vento: učenci si pogledajo posnetek.
  3. S pomočjo posnetka in učnega lista usvojijo besedišče v povezavi s poletjem. Barche e vento.

Četrta in peta ura: MAT  –  Urejanje števil do 20

Preštevanje, primerjanje, urejanje števil do 20

Vadim in zbiram sončke DZ /18 – 20

 

ČETRTEK, 11. junij 2020

ŠPORTNI DAN:

  • POHOD z opazovalnimi nalogami

 

PETEK, 12. junij 2020

Prva ura: SLJ – Male tiskane črke: b, d

Zapis črk v črtovje po določeni smeri.

Druga ura: MAT –  Računam od 10 do 20

Naloge: DZ – 24 – 29

Tretja ura: ITJ –

  1. Buongiorno (canzone)
  2. Danes je dan za risanko.

Četrta ura: SPO – Spoznavam pokrajino

Deli pokrajine: vzpetina, dolina, ceste, vasi, mesta, okolica

Učni list

Peta ura: ŠPO – Štafetne igre

V skupinah izvajamo zabavne štafetne igre.