DESETI TEDEN – OD 25. 5. DO 29.5. 2020

N1A

 1. URA: TRANSPORTATION: Introduction
  1. PREDSTAVITEV neznanih pojmov in navodila za igro, ki sledi.
  2. Igra: POPLAVA, POTRES, LETALA.
  3. Zapojemo in zaplešimo na pesmico »The wheels on the bus«.
 2. URA: TRANSPORTATION: Vehicles
  1. Zapojete in zaplešete na pesmico »The wheels on the bus«.
  2.  S pomočjo predstavitve videa spoznajo prevozna sredstva.
  3. Učni list – pobarvaj.

ITALIJANŠČINA:

 1. ura:
  1. Buongiorno, come va? 😊 Pozdravimo se s pesmico “Buongiorno”.
  2. IL CIBO: Mi piace, non mi piace. Izreži sličice in jih zalepijo na pravo mesto (če ti je hrana všeč, jo zalepili pod MI PIACE, če pa ti ni, pod NON MI PIACE)
  3. Še sam nariši v ustrezno kolono 2 živili, ki sta ti všeč in 2, ki ti nista.
  4. Med delom se lahko predvaja pesmico Siamo la frutta.
 2. ura:
  1. Potrebuješ učne liste: Sinistra – destra.
  2. Prisluhni posnetku ter istočasno sledi navodilom in rešuj učne liste. Klikni.

__________________________________________________________________________________________________________________________

SREDA, 27. 5. 2020

1. ura: SLJ – KAJ JE TO?
 • Vsebina: opisovanje predmetov – iz česa je in njegova uporaba.
 • Reševanje nalog: DZ 2/ 47

2. ura: SLJ – BEREMO

 • Vsebina: branje z razumevanjem – branje različnih besedil v delovnem zvezku.

4. ura: MAT – GEOMETRIJSKA TELESA

 • Vsebina: spoznali smo geometrijska telesa in jih poimenovali.
 • GEOMETRIJSKA TELESA: KOCKA, KVADER, KROGLA, VALJ, STOŽEC IN PIRAMIDA
 • Konkretni primeri s pripomočki (geometrijska telesa in iskali smo predmete, ki so podobni posameznim geometrijskim telesom).
 • Učni list 1: GEOMETRIJSKA TELESA
 • Učni list 2: GEOMETRIJSKA TELESA – UČNI LIST 2
 • Reševanje nalog: DZ 2/8

4. in 5. ura: LUM – IZDELAVA CVETLIC

 • Vsebina: z izdelavo cvetlice smo uporabili kolaž papir – TRGANKA, LEPLJENKA
 • Navodila za delo: natrgali so koščke kolaža in jih lepili na cvetlico.