ITALIJANŠČINA:

 1. ura: SOPRA O SOTTO?
  1. Učenci bodo potrebovali dva učna lista. Natisni: SOPRA – SOTTO.
  2. Učenci naj prisluhnejo posnetku ter istočasno sledijo navodilom in rešujejo učne liste: SOPRA – SOTTO.
 2. ura: CAPPUCCETTO ROSSO
  1. Učenci si ogledajo risanko CAPPUCCETTO ROSSO.
  2. Primerjajo dano risanko s pravljico (brata Grimm). Kje se skrivajo razlike?
  3. Naučijo se besedišča: Cappuccetto rosso, la nonna, il lupo, il cacciatore, il cestino.
  4. Učenci napišejo v zvezek naslov z rdečo barvo CAPPUCCETTO ROSSO. Pravljico lahko narišejo ali pa si izberejo junaka in ga pobarvajo. Klik.